پرداخت مهریه مشمول مالیات سکه می‌شود؟
سكه مهريه بگيريد و بفروشيد بايد ماليات بدهيد
اقتصاد گردان - همچنين مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه اخذ مالیات از سکه براساس قانون مالیات‌های مستقیم است، گفت: پرداخت مهریه مشمول مالیات سکه نیست. احراز این موضوع براساس مستندات مشخص می‌شود و بعدا وارد حساب‌های بانکی می‌شویم.
برزگری با تاکید بر اینکه افرادی که سکه دریافتی را نفروخته باشند، مالیاتی نمی‌دهند، بیان داشت: در صورتی که خانمی مهریه خود را دریافت کند و آن را بفروشد باید مالیات بدهد .