طرح کلید به کلید برای زمین‌های داخل بافت فرسوده
اقتصاد گردان - عباس فرهادیه، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن جزییات واگذاری واحدهای مسکونی طرح اقدام ملی به متقاضیان مسکن را به تفکیک شهرهای جدید، بازآفرینی شهری و شهرهای کوچک تشریح کرد و گفت: هم‌اکنون در شهرهای جدید، سامانه‌ای که مردم نسبت به ثبت‌نام برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کنند، وجود ندارد، اما با پیشرفت فیزیکی که شرایط را برای پیش‌فروش یا فروش مهیا می‌کند، این امکان فراهم خواهد شد.

 مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن با اشاره به طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی و ساخت ۲۰۰ هزار واحد توسط شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ۱۰۰ هزار واحد توسط شرکت بازآفرینی شهری، گفت: در شهرهای جدید تولید و احداث مسکن به روش مشارکتی است. فرهادیه افزود: روش مشارکتی به این شیوه است که شرکت عمران شهرهای جدید با همکاری انبوه‌سازان یا توسعه‌گران به ساخت واحدهای مسکونی در شهرهای جدید اقدام می‌کند. زمین و پروانه از شرکت عمران شهرهای جدید به انبوه‌سازان و توسعه‌گران، ارایه و در مقابل سرمایه‌گذاری و ساخت نیز توسط انبوه‌سازان انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: واحدهای مسکونی که در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی احداث می‌شود حدود ۷۵ درصد در اختیار انبوه‌سازان قرار دارد. بنابراین به محض آنکه آمادگی پیش‌فروش و فروش در آن واحدها اتفاق بیفتد، انبوه‌سازان به دنبال مشتری خواهند رفت و واحدهای مسکونی را

عرضه می‌کنند و مردم می‌توانند در شهرهای جدید از این امکان، بهره ببرند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن در پاسخ به این پرسش که مردم عادی چطور می‌توانند برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کنند و آیا سامانه‌ای برای ثبت‌نام وجود دارد؟ گفت: هم‌اکنون در شهرهای جدید، سامانه‌ای که مردم نسبت به ثبت‌نام برای خرید واحدهای مسکونی اقدام کنند، وجود ندارد. در عین‌حال، به نظر می‌رسد با پیشرفت فیزیکی که شرایط را برای پیش‌فروش یا فروش مهیا می‌کند، این امکان فراهم خواهد شد.

فرهادیه در خصوص احداث ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در شرکت بازآفرینی شهری توضیح داد: در بازآفرینی شهری ۸۰ هزار واحد از ۱۰۰ هزار واحد بازآفرینی که قرار است احداث شود، مربوط به اشخاص حقیقی است که خود در بافت‌های موردنظر صاحب زمین هستند و می‌خواهند از تسهیلات، اعم از بانکی، تخفیف در عوارض یا امکانات زیرساختی استفاده کنند. بنابراین در بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، سامانه‌ای را برای ثبت نام مردم متصور نخواهیم بود.

به گزارش ایلنا، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اقتصاد مسکن ادامه داد: ۲۰ درصدی که شرکت بازآفرینی شهری در بافت ناکارآمد احداث می‌کند، کلید به کلید با زمین‌های داخل بافت فرسوده تعویض می‌شود. بدین‌معنا کسی که در بافت فرسوده یک ملکی را دارد می‌تواند از این واحدهای تولید شده کلید به کلید استفاده کند و زمین خود را واگذار کند.