باشگاه دیجیتال برگزار کرد؛
دومین میزگرد بانکداری باز؛ فرصت‌ها و چالش‌ها
اقتصادگردان- بانکداری باز (Open Banking)یکی از گرایش‌های جدید بانکداری در جهان است که توجه بسیاری از بانک های بزرگ را به خود جلب کرده و در برخی از بانک‌های دنیا پیاده شده و رو به گسترش است.

براساس بررسی کارشناسان، این سرویس تا پایان سال ۲۰۱۶ توسط نیمی از بانک‌های بزرگ دنیا ارائه خواهد شد که نشان از اهمیت آن دارد. بانکداری باز می‌تواند پاسخگوی نیازهای معقول و کارشناسانه بازار و مشتریان در کوتاه ترین زمان با کمترین هزینه از طریق مشارکت بانک و سایر ذی ‌نفعان برای ارتقای خدمات بانکی در گستره‌ای از نوآوری باز ‌باشد.

در ایران نیز به گفته فعالان این حوزه و کارشناسان، بانکداری باز همگام با دنیا درحال حرکت است و اگر از دنیا و استانداردهای جهانی جلوتر نباشد، عقب ماندگی هم ندارد.

 باشگاه دیجیتال بزودی بخش دوم  و پایانی میز گرد را منتشر می کند.

یاد آور می‌شود، بخش اول این میزگرد با عنوان" بانکداری باز سکوی جدید نظام بانکی کشور"  توسط باشگاه دیجیتال منتشر شده است.