آغاز واگذاری سهام دولت در روزهای آینده
اقتصادگردان- میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در خصوص مصوبه اخیر هیات واگذاری مبنی بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ افزود: ارزش کل این میزان سهام، ‌بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان است که به تعبیری، بزرگترین خصوصی سازی سال ۹۸ است.

رییس سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: بر این اساس از میان شرکت‌هایی که آماده واگذاری هستند در روزهای آینده فرایند واگذاری تعدادی از آنها آغاز خواهد شد که سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی و یکجا و کاملا نقد واگذار می‌شود.

پوری حسینی در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های مخابرات ایران و کشتیرانی نیز گفت: در حال حاضر مصوبه‌ای برای واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها توسط هیات واگذاری صادر نشده است.

وی همچنین در خصوص سایر واگذاری‌های این سازمان اظهار داشت: نزدیک به ۶۰۰ بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری‌های این سازمان قرار دارند که عمدتا در نیمه دوم سال ۹۸ مراحل قیمت گذاری و عرضه آنها انجام خواهد شد.

رییس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که از ۱۰۰ درصد مزایده‌هایی که در ۱۸ سال گذشته توسط این سازمان برگزار شده است، فقط حدود ۱۲ درصد با موفقیت همراه بوده اند، گفت: بر اساس آئین نامه قیمت گذاری سهام دولت، احراز اهلیت جزو اختیارات و وظایف سازمان خصوصی سازی نیست.

وی افزود: تصویب قیمت پایه، تعیین اهلیت و شرایط واگذاری از وظایفی است که هیات واگذاری بر عهده دارد. پوری حسینی در خصوص عملکرد هیات واگذاری در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی گفت: این هیات بسیار حرفه‌ای و تخصصی و کارشناسی درباره قیمت گذاری و تعیین اهلیت خریداران رفتار کرده و با علم به همه جوانب امر اقدام به تعیین قیمت پایه کرده و حتی در برخی موارد قیمت‌های پایه تعیین شده بالاتر از حدم معمول بوده است.