در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي شود
نشست اقتصاد سياسي صنعت خودرو ايران؛ چالش ها و راهكارها با حضور ويسه، بحرينيان، مومني و اميني
اقتصاد گردان - نشست علمي اقتصاد سياسي صنعت خودرو ايران چالش ها و راهكارها روز سه شنبه 21 خرداد 98 از ساعت 2 تا 8 عصر در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي شود. 
در اين نشست كه  با حضور دكتر رضا ويسه مشاور معاون اول رئيس جمهور، مهندس سيد محمد بحرينيان صنعتگر و پژوهشگر توسعه، دكتر فرشاد مومني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي و رئيس موسسه دين و اقتصاد، دكتر امراله اميني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار مي شود موضوعات مختلف صنعت خودرو در ايران بررسي خواهد شد. 
دكتر فرشاد مومني در سخنراني خود با عنوان الزامات نهادي و سياسي صنعت خودرو، فرايند تحولات سياسي اين صنعت را بررسي خواهد كرد. 
همچنين دكتر رضا ويسه مشاور معاون اول رئيس جمهور، در سخنران خود با عنوان تحليل مسير طي شده، راهكاري براي آينده،  به بررسي فرايند تحولات دروني صنعت خودرو خواهد پرداخت. 
از سوي ديگر، مهندس سيد محمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، در سخنراني خود با عنوان چه شد كه ديگران تاختند و ما جا مانديم، به بررسي موضوع فرآيند تحولات پيراموني و درخود ماندگي مي پردازد. 
دبير اين نشست علمي نيز دكتر امراله اميني عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي است.