قدردانی استاندارقم از بانک کشاورزی
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب بانک کشاورزی استان قم ، در راستاي تحقق  فرامین مقام معظم رهبری در سال1397 و همچنین اهداف دولت تدبیر و امید، بهرام سرمست استاندار قم با اهدا لوح اززحمات وتلاش های صورت گرفته بانک کشاورزی استان درخدمت رسانی به فعالان حوزه تولید واشتغال وپرداخت تسهیلات اشتغالزایی قدردانی کرد.

درمتن این لوح سپاس آمده است:

جناب آقای محمد رضاخانی

مدیر شعب بانک کشاورزی استان قم

اکنون که به فضل الهی ودرپرتوهمراهی وهم افزایی مجموعه دستگاههای دست اندرکاردرسال 97،خدمت رسانی به فعالان حوزه تولید واشتغال درمسیر مناسبی قرار گرفته و دستاوردهای ارزشمند آن دراشتغالزایی،رونق تولید ورشد و شکوفایی اقتصاد استان وکشورمتبلورگشته است ،بدینوسیله از زحمات وتلاشهای ارزنده جنابعالی دراین زمینه تشکر وقدردانی بعمل می آید.

امید است با استعانت از درگاه ایزد منان همواره درخدمت به نظام واعتلای اقتصاد میهمن عزیزاسلامی موفق وسربلند باشید.

بهرام سرمست

استاندر قم