در بانک قرض الحسنه مهرایران صورت گرفت:
اعطای تسهیلات قرض الحسنه در راستای توسعه بخش کشاورزی
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه مهر ایران، گسترش تعاملات در زمینه حمایت از توسعه بخش کشاورزي با بهره‌گيري از ظرفيت‌ها و امکانات طرفين «به منظور ارائه خدمات متنوع و نوين بانکي به كشاورزان» از جمله محورهاي اين تفاهمنامه مي باشد.حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی از جمله اهداف اصلي اين همکاري ها است و بانک قرض الحسنه مهرايران و «شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي» در زير بخشهاي زراعت و باغباني، دامداري و دامپروري، جنگل و مرتع، شيلات و آبزيان و صنايع و خدمات مرتبط با وظايف وزارت جهاد كشاورزي با يكديگر همكاري مي كنند.در این تفاهمنامه، بانک قرض الحسنه مهر ایران با پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بر اساس «طرح اعتبار در حساب جاری» و «طرح حمايتي اشخاص حقيقي/ حقوقي» از بخش کشاورزي حمايت مي کند.در راستای این همکاری، بانک قرض الحسنه مهر ایران به هريک از افراد معرفي شده از طرف صندوق تا سقف ۲۰۰ ميليون ريال بمنظور تأمين مالي طرح‌ها و پروژه‌هاي کشاورزي تسهيلات قرض الحسنه پرداخت مي كند.