حضور اولین تیم نظارت راهبردی سال ۹۸ بانک قوامین در استان البرز
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک در استان البرز ، در این مجمع ، رحمان کشاورز افشار مدیر کل شعب استان در سخنانی طی ارائه یک  گزارش از عملکرد شعب متبوع خود ، در یکسال گذشته ابراز امیدواری کرد که در سال جاری مدیریت بتواند با برنامه ریزی های انجام شده و با استفاده حداکثری از توانمندی های همکاران پر تلاش،در اجرای سند راهبردی ابلاغی، همچون گذشته به اهداف ترسیم شده خود نائل گردد.
در ادامه مهندس بهزاد صفری معاونت فناوری اطلاعات بانک و سرپرست تیم نظارت راهبردی ضمن تقدیر از تلاش های بی وقفه همکاران در شعب و مدیریت استان، هدف از برگزاری این جلسات را بررسی عملکرد،استفاده از تجربیات مثبت و ارزنده و بهبود نقاط قابل بهبود شعب دانسته و بر اجرای دقیق سند تحول و راهبردی بانک تاکید کرد.
در پایان اعضای تیم نظارت راهبردی به  تحلیل و ارائه گزارش از بازدید های بعمل آمده پرداختند .