حقوق 500 نفر از مدیران شهری بیشتر از شهردار است
اقتصادگردان- بهاره آروین در مورد چرایی عدم درج مبلغ حقوق دریافتی شهردار تهران در وب سایت شفاف گفت: حقوق شهردار تهران دارای سقف مصوب هیات وزیران است و بنا به گفته معاونت منابع انسانی مبلغ حقوق دریافتی شهردار تهران ۱۰میلیون تومان است.از میزان افزایش حقوق شهردار در سال ۹۸، اطلاعی ندارم، اما از آنجایی که میزان حقوق شهردار دارای مصوبه هیات وزیران است نمی‌تواند بیشتر از 10 میلیون تومان دریافتی داشته باشد که همین امر سبب شده که در سال ۹۷ حقوق دریافتی ۵۰۰ نفر در شهرداری تهران بیشتر از حناچی باشد.او در پاسخ به اینکه چرا حقوق دریافتی معاونان و شهرداران مناطق در وب‌سایت شفاف قید نشده است اظهار کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان اردیبهشت ماه علاوه بر درج حقوق دریافتی شهردار تهران در وب‌سایت شفاف، مزایای غیرمستمر معاونان و شهرداران مناطق اعم از انواع مزایای هفتگانه غیرمستمر یعنی اضافه کار، شب کار، تعطیل کار، حق ناهار، حق ایاب و ذهاب و هزینه موبایل و همچنین پاداش‌های 6 ماهه براساس رده‌های مدیریتی درج خواهد شد.همچنین حداقل مبلغ دریافت شده، حداکثر دریافتی و میانگین دریافتی‌های رده‌های مدیریتی در سال ۹۷ نیز درج خواهد شد. رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران با بیان اینکه در وب سایت شفاف، مبلغ دریافتی براساس رده های مدیریتی و مزایای هفتگانه منتشر خواهد شد گفت: همچنین شیوه محاسبه مزایای غیرمستمر نیز منتشر خواهد شد تا همگان بدانند معاونان شهردار و شهرداران مناطق و نواحی بر چه اساس چه میزان دریافتی دارند.