مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران:
تغییر مرکز دفن زباله در آرادکوه ممکن نیست
اقتصادگردان- عبدلی در خصوص اظهارات مسوولان محیط زیست استان تهران در رابطه با تعلل شهرداری تهران برای انتقال مرکز بازیافت زباله از آرادکوه به مکان دیگر گفت: باید به این نکته توجه داشت که آرادکوه از سال ۱۳۵۲ به صورت رسمی به عنوان مرکز بازیافت و دفن زباله تهران انتخاب شده است. این در حالی است که چند سال بعد مرکز آبعلی به عنوان مرکز دفن پسماند ساختمانی قلمداد شد و در سال ۱۳۹۰ هم کارگروه ملی پسماند کشور فعالیت مرکز آرادکوه را تأیید کرده است.

رضا عبدلی با اشاره به اینکه قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده و آیین نامه آن در سال ۱۳۸۴ تهیه شده است، گفت: در این قانون اشاره شده است که تعیین محل پردازش تخلیه و بطور کلی تعیین تکلیف زباله هر شهر به عهده وزارت کشور و کارگروه ملی است.این یک اشتباه است که تصور کنیم شهرداری می‌تواند در خصوص جابه‌جایی محل دفن زباله تصمیم بگیرد زیرا شهرداری تنها یک مجری است و تعیین تکلیف به عهده کارگروه ملی است و هر جایی که کارگروه ملی تعیین کند آنجا محل دفن و تفکیک زباله خواهد بود.

رضا عبدلی گفت: من مجری هستم و برایم فرقی نمی‌کند که زباله را در آرادکوه تفکیک کنم یا در جای دیگر به شرط اینکه کار گروه ملی تجهیزات، فضا و زیرساخت‌های لازم را به من بدهد تا من زباله را به جای جدید منتقل کنم. ۲۱ دستگاه و سازمان عضو کارگروه ملی هستند و طبیعتاً تا در آن کارگروه تصمیم‌گیری نهایی نشود نمی‌توان مرکز دفن زباله را جابه‌جا کرد. ما خودمان برای ساماندهی زباله شهر تهران طرح‌هایی ارایه کردیم اما باید منتظر بمانیم تا کارگروه ملی تصمیم‌گیری کند و این را هم بدانید که ما در شهرداری تهران هیچ مقاومتی برای اینکه حتما زباله‌ها در آرادکوه تفکیک شوند یا در آنجا دفن بشوند نداریم ما مجری هستیم و برای ما فرقی نمی‌کند زباله را به کجا ببریم.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران تصریح کرد: خوب است دوستانی که درباره تعلل شهرداری حرف می‌زنند یک‌بار دیگر قانون را مطالعه کنند و متوجه شوند که تعیین تکلیف پسماند هر شهر در اختیار وزارت کشور است و اتفاقاً ما از آن بیست و چند دستگاه و نهاد دیگر عضو کارگروه ملی نیز توقع داریم بیایند و ایفای نقش کنند.

  انتقال آرادکوه فقط یک مساله مدیریت شهری نیست

ناهید خداکرمی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به اینکه انتقال آرادکوه و موضوع دفن زباله فقط یک مساله شهری نیست، گفت: محیط زیست، دولت و قوه قضاییه باید پای کار بیایند.ناهید خداکرمی درباره انتقال مرکز تفکیک و دفن پسماند آرادکوه که محل مناقشه میان سازمان پسماند و سازمان محیط زیست است گفت: اولا باید به این نکته توجه داشت که به هر تقدیر نمی‌توان از مشکلات زیست محیطی فعالیت مجتمع آرادکوه درجنوب شهرتهران چشم‌پوشی کرد و به واسطه فعل و انفعالاتی که در آنجا برای تفکیک و دفن زباله‌ها اتفاق می‌افتد ما شاهد مشکلات زیست‌محیطی در آن منطقه هستیم. خداکرمی گفت: البته این موضوع فقط معضل شهر تهران نیست بلکه در همه دنیا و شهرهای بزرگ چنین مشکلی را با موضوع زباله دارند. بسیاری از کشورها روی بازیافت و برگشت زباله‌ها به چرخه زندگی مردم سرمایه‌گذاری کردند اما ما در حال حاضر در این زمینه مشکلات ناشی از تحریم داریم.در زمان آقای نجفی مذاکراتی انجام و تفاهم نامه‌هایی منعقد شد و قرار بود که بیایند و در همان منطقه آرادکوه یک مجتمع بازیافت و تبدیل زباله مدرن را اجرا کنند که این موضوع به تأخیر افتاد. او گفت: اما در سند جامع پسماند که در حال تدوین است به این موضوع که باید به سمت بازیافت مدرن زباله برویم اشاره شده است اما در خصوص اینکه فعالیت آرادکوه تبعات دارد باید بگوییم حتما تبعات سلامتی و تبعات محیط زیستی در جنوب شرق تهران دارد.تمام شهرهای اطراف ناحیه جنوب تهران متاثر از مضرات تولید شیرابه‌های حاصل در آرادکوه هستند و آب و خاک شان متاثر از این شیرابه‌ها شده است. متاسفانه محصولات کشاورزی که در آنجا تولید می‌شود، درون شهر تهران عرضه می‌شود و تمام شهر تهران و برخی شهرهای اطراف را درگیر می‌کند.

وی افزود: اما یک موضوع مهم را باید یادمان باشد که دفن زباله در آرادکوه و حتی موضوع انتقال آن به محل دیگر تنها یک مساله مدیریت شهری نیست.سازمان محیط زیست باید به کمک بیاید و دولت و قوه قضاییه هم باید به پای کار بیایند تا در سند جامع پسماند سرنوشت زباله‌های تولیدی تهران را به سمت و سویی ببریم که همه از آن منتفع شوند.