ترسیم نقشه کارگاه‌های صنعتی کشور
1.2 میلیون نفر در کارگاه‌های صنعتی 50 نفر به بالا مشغول به کارند
اقتصاد گردان - اخیرا سامانه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به ارایه گزارشی کرده است که در آن جزییات مربوط به وضعیت کارگاه‌های صنعتی 50 نفر به بالا ارایه شده است. طبق این گزارش که بر پایه سنجش عملکرد سال 1395 به اجرا گذاشته شده است، حدود 6327 کارگاه صنعتی مشغول به فعالیت و تولید در کشور وجود دارد که از این تعداد 199 کارگاه 3.1 درصد) مربوط به بخش عمومی و 6129 کارگاه یعنی ((96.9 درصد مربوط به بخش خصوصی اعم از تعاونی و غیرتعاونی) هستند و در عین حال 172 کارگاه معادل 2.7 درصد نیز مربوط به بخش تعاون هستند.

    جزییات فعالیت تعاونی‌های صنعتی

بیشترین تعداد کارگاه‌های صنعتی بخش تعاون مربوط به فعالیت «تولید فرآورده‌های غذایی» است که 39.0 درصد از تعاونی‌های صنعتی بخش تعاون را شامل می‌شوند. در مراتب بعدی «تولید سایر فرآورده‌های معدنی غیرفلزی» 11 درصد و «تولید مواد شیمیایی و فرآورده‌های شیمیایی» هم معادل 9.3 درصد در بخش تعاون دارای بیشترین مشارکت هستند. از منظر استانی، استان‌های تهران، مازندران و قم به ترتیب با 28، 12 و 11 کارگاه بیشترین و استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان هرکدام با یک کارگاه کمترین تعداد کارگاه‌های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر در بخش تعاون را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین در استان‌های خراسان جنوبی و سمنان هیچ کارگاه صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر مربوط به بخش تعاون نیست. از طرفی نسبت کارگاه‌های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر بخش تعاون به کل کشور در استان‌های کردستان با 16.7 درصد، همدان با 13.9 درصد و ایلام با 12.5 درصد، بیشترین میزان را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در سال مذکور یک میلیون و 276 هزار و 141 نفر در کارگاه‌های صنعتی 50 کارکن و بیشتر اشتغال داشته‌اند. از این تعداد 80 هزار و 842 نفر معادل (6.3 درصد) در بخش عمومی، یک میلیون و 177 هزار و 130 نفر (93.7 درصد)، در بخش خصوصی (اعم از تعاونی و غیر تعاونی) و 18168 نفر (1.4 درصد) در بخش تعاون مشغول به کار هستند. 
گفتنی است در سال قبل تعداد کارگاه‌های صنعتی 50 نفر کارکن و بیشتر بخش تعاون 105 تعاونی بوده است که نشان می‌دهد تعداد این تعاونی‌ها در یک سال 63.8 درصد افزایش داشته است. همچنین تعداد شاغلین این کارگاه‌ها در بخش تعاون 39.7 درصد افزایش یافته است. سرانه تعداد شاغلان برای هر شرکت تعاونی صنعتی 106 نفر و برای شرکت‌های عمومی 406 نفر و شرکت‌های خصوصی (اعم از تعاونی و غیر تعاونی) 195 نفر است. در بخش تعاون سرانه اشتغال در فعالیت اقتصادی «ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، بیشترین میزان را داشته است (351 نفر) . همچنین از منظر استانی سرانه اشتغال در استان کهگیلویه و بویراحمد بیشتر از سایر استان‌ها بوده است. (300 نفر)