تغییرات نرخ تورم نقطه‌ای شهر و روستا در فروردین‌
تورم خانوارهاي شهري در استان ها از 42 تا 62 درصد، تورم روستايي از 24 تا 72 درصد
اقتصاد گردان - جزییات نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری و استانی در فروردین‌ماه اعلام شد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل خانوارهای شهری در فروردین ماه ۹۸ نرخ ۵۰ درصد گزارش شده؛ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر ۶۲ درصد و کمترین آن مربوط به استان فارس ۴۲.۸ درصد است.بررسی این نمودار حاکی از آن است که خانوارهای شهری در استان بوشهر میانگین ۱۲ درصد بیشتر از متوسط کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان فارس به طور متوسط ۷.۲ درصد کمتر از میانگین کل کشور است.

همچنین براساس این گزارش، شاخص کل تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۴ درصد است. طبق این گزارش بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه برای استان کردستان ۷۱.۸ درصد و پایین ترین نرخ مربوط به استان هرمزگان با رقم ۴۸.۳ است.

بررسی این نمودار نشان از این دارد که خانوارهای ساکن استان کردستان به طور میانگین ۱۲.۴ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ۱۱.۱ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به فروردین ۱۳۹۷ است.