شیرکوند:
اختیارات استان‌ها در تحقق اقتصاد مقاومتی بیشتر شده است
اقتصادگردان- سعید شیرکوند در جلسه ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان اردبیل اظهار کرد: ما در مواجهه با برخی اتفاقات و حوادث ناگوار با دو رویکرد روبرو هستیم که اولی روی آوردن به مرحله یاس و ناامیدی و دیگری افزایش توان و انرژی برای مقابله با حوادث و کاهش اتفاقات ناگوار است که قطعاً در کشور ما اغلب مردم با روحیه ایستادگی و مقاومت سعی دارند مشکلات را رفع و رجوع کنند.

وی با بیان اینکه در این شرایط حساس اقتصادی کشور و مشکلات به وجود آمده در سایه تحریم‌های ظالمانه دشمنان و برخی از حوادث ناگوار یک ماه اخیر ملت ما نه تنها مأیوس نشده بلکه با انرژی مضاعف در صحنه‌های مختلف حاضر و مهیاست، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته نوسانات نرخ ارز هر چند به ظاهر مشکلات زیادی را به وجود آورد اما در معنای واقعی این نرخ ارز و بالا رفتن آن برای تولیدکنندگان ما فرصتی را فراهم کرد تا خلأ سال‌های گذشته را در عرصه تولید صادرت محور، رفع کنند.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور افزود: با هدف تقویت تولید داخلی و اقتصاد کشور از چند سال پیش مفهوم اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پارادایم وارد اصطلاحات اقتصادی کشور شد که این موضوع با اقدامات جهادی تلفیق شده و فضا و فرصتی را فراهم کرده تا در عرصه تصمیم‌گیری کار با شجاعت و قدرت به پیش رود.

شیرکوند بیان کرد: در سایه کار جهادی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده به راحتی می‌توان نارسایی‌های اقتصادی و موانع پیش رو را رفع کرده و بستر تحول همه جانبه را فراهم کرد.

وی گفت: اقتصاد مقاومتی به معنای آن است که در کنار توجه به مقوله نظارت همه دستگاه‌های اجرایی و عملیاتی حداکثر ظرفیت خود را به کار گیرند و با تکیه بر شجاعت در تصمیم‌گیری بتوانند از ظرفیت‌های قانونی و اختیاراتی که به استان‌ها داده شده است موانع پیش رو را در مسیر تولید و اشتغال برطرف کنند.

معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مزیت نسبی استان اردبیل را در بخش کشاورزی با تکیه بر دانش و فناوری‌های جدید و نیروی انسانی ماهر و همچنین مواهب خدادادی یادآور شد و تصریح کرد: در این استان با روحیه هم افزایی باید به نحوی اقدامات و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود تا از همه ظرفیت‌ها بهره‌برداری شود.

شیرکوند ضرورت احیای واحدهای تولیدی را در کنار حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران واقعی یادآور شد و اظهار کرد: باید اهلیت سرمایه‌گذار مشخص شود تا از فرصت فراهم شده در مسیر ارتقای تولید، رونق اشتغال و افزایش درآمد ملی به شکل درست و صحیح استفاده شود.