ارایه خدمات مشاوره‌ای رایگان طب ایرانی در ۶ منطقه تهران
اقتصادگردان- با همکاری اداره کل سلامت شهرداری تهران و متخصصان طب ایرانی، غرفه‌ای در گذرهای سلامت مناطق ۴، ۶، ۷، ۱۲، ۱۵ و ۱۹ و دانشگاه فرهنگیان، به ارایه مشاوره رایگان طب ایرانی اختصاص یافته است و در برخی سرای محلات نیز همایش رایگان طب ایرانی برای عموم مردم برگزار می‌شود. این اقدامات در‌راستای اجرای تفاهمنامه همکاری این دفتر با اداره کل سلامت شهرداری تهران برای توسعه آموزه‌های طب ایرانی و اصلاح سبک زندگی مردم با استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات شهرداری تهران انجام گرفته و با توجه به اجرای موفق همایش‌های آموزشی مشابه در هفته سلامت سال گذشته، امسال نیز به شکل گسترده‌تر در هفته سلامت برگزار شده است.