توجه به نوآوری و اصلاح مدل کسب‌وکار بانک توسعه تعاون از برنامه‌های سال ۹۸است
اقتصادگردان- عصارزاده تمرکز بر کار جمعی و فرآیندگرایی را در تحقق برنامه‌های بانک بسیار مهم قلمداد نمود و دراین‌باره افزود: مراجعه به شعب و حل مسائل به‌صورت میدانی، بهترین شکل آموزش قلمداد می‌گردد.

عضو هیئت‌مدیره بانک توسعه تعاون شجاعت در تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، تقویت مکانیسم و سرعت تصمیم‌گیری و تصمیم سازی در لایه‌های مختلف و توجه به ارزش و مدیریت سرمایه‌های انسانی را بسیار مهم دانست و دراین‌باره تأکید کرد مدیران استانی می‌بایست در راستای افزایش کارایی، اثربخشی و ارتقاء بهره‌وری و ایجاد و تکمیل زنجیره ارزش دقت کافی و لازم را در اصل رعایت شایسته‌سالاری و جانشین پروری در انتصابات کارکنان داشته باشند.

عصارزاده ایجاد زیرساخت انبار داده و همچنین ایجاد کانون استعدادیابی و تدوین برنامه‌های راهبردی را ازجمله سایر برنامه‌های سال جاری دانست.

وی بابیان اینکه مجموعه خدمات، اقدامات و فعالیت بانک در راستای رضایت‌مندی مشتریان می‌باشد افزود: تعریف مکانیزم درست در تعریف، تبیین و معرفی فروش محصولات می‌بایست به‌صورت یکپارچه و سیستمی انجام شود تا سازمان و مشتریان در این امر مهم به یک نقطه تعاملی و مشترک دست یابند.