انتشار اینفوگرافیک کمک های بانک ملت به سیل زدگان
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومی بانک ملت، این اینفوگرافیک به طور خلاصه اقدامات بانک ملت در یاری رسانی به سیل زدگان مانند سفر دکتر بیگدلی مدیرعامل این بانک به مناطق آسیب دیده از سیل، کمک های غیرنقدی و نقدی و سایر خدمات را به تصویر کشیده است.