با هدف تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز انجام شد:
عرضه بیش از 420 میلیون یورو در سامانه نیما از ابتدای سال با نرخ 10 هزار و 800 تومان
اقتصاد گردان - از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ در سامانه نیما بیش از 420 میلیون یورو به نرخ متوسط 10هزار و 800تومان، توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی با هدف تامین کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور عرضه و خریداری شده است. 

گفتنی است بیش از 50 درصد از عرضه ارز در این مدت برای تامین نیازهای ارزی بخش صنعت کشور صورت گرفته است.