بانک ملت به یارى سیل زدگان گلستانى شتافت
اقتصادگردان- به گزارش روابط عمومى بانک ملت، کامیونت هاى حامل کمک هاى کالایى از قبیل آب معدنى، انواع کنسرو، لبنیات بسته بندى، اقلام بهداشتى کودکان و ...، از سوى بانک ملت به استان گلستان ارسال شد.
این کمک ها به آق قلا ارسال شده و با همکارى کارکنان بانک ملت و ستاد بحران استان متشکل از نیروهاى هلال احمر، سپاه پاسداران و استاندارى در حال توزیع است.
این کمک ها بنابر دستور فورى دکتر بیگدلى مدیرعامل بانک ملت آماده سازى و ارسال شده است.