تهدیدات رشد صنعتی جهان
رشد 3.8 درصدی تولید صنعتی جهان، سهم 19 درصدی چین از تولید صنعتی جهان در کنار روند نزولی تولیدات سایر کشورها
اقتصاد گردان - مطابق آمارها، در میان گروه‌های کشوری منتخب بیشترین کاهش رشد تولید صنعتی مربوط به اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به جز «چین» بوده است. بطوریکه بررسی‌ها بیانگر این است که تولیدات صنعتی چین به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده صنعتی جهان در این مدت رشدی برابر با 6.4 درصد داشته، اما همچنان از رقم مشابه در فصل اول سال 2017 پایین‌تر است. همچنین بنابر آمار منتشر شده، کشورهای صنعتی توسعه یافته حدود 63 درصد، چین حدود 19 درصد و کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی (به جز چین) تقریبا 18 درصد از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. 
اگرچه داده‌های آماری گویای ثبات رشد صنعتی جهان در سال 2018 است، اما تحریم‌های اقتصادی و تعرفه‌های جدید به همراه نااطمینانی‌های مربوط به برگزیت (Brexit)، تهدیدهای قریب‌الوقوعی محسوب می‌شوند که می‌توانند در آینده‌ای نزدیک رشد صنعتی جهان را کاهش دهند. علاوه بر این، چشم‌انداز پویایی جهان نیز با توجه به خطر رکود بزرگ ناشی از موج جدید حمایت گرایی از تولیدات داخلی تضعیف شده است. از طرفی، بر اساس آخرین ارزیابی‌ها، پیش بینی می‌شود که ارزش افزوده صنعتی جهان احتمالا در سال 2018 در سطح 3.9 درصد باقی بماند و نسبت به سال 2017 تغییری نکند.

     رشد تولیدات به تفکیک گروه‌های کشوری و کالایی

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی با استفاده از اطلاعات فصلی سازمان یونیدو، به بررسی رشد تولیدات صنعتی به تفکیک گروه‌های کشوری و کالایی پرداخته است. براساس این گزارش، رشد ارزش افزوده صنعتی در اقتصادهای صنعتی به 2.7 درصد در سال 2018 خواهد رسید. اگرچه رشد ارزش افزوده صنعتی در کشورهای اروپایی در سطح 2.9 درصد باقی خواهد ماند، اما رشد امریکای شمالی احتمالا از 2 درصد در سال 2.17 به 3 درصد در سال 2018 خواهد رسید که بخشی از آن به دلیل محرک‌های مالی ایالات متحده امریکاست که در کوتاه‌مدت منجر به افزایش تولید می‌شود. رشد ارزش افزوده صنعتی اقتصادهای صنعتی آسیای شرقی پس از تجربه رشد 3.4 درصدی در سال 2017، احتمالا کمی کاهش خواهد یافت و به 2.3 درصد خواهد رسید.

     روند نزولی تولیدات صنعتی

در طبقه بندی گروه‌های کشوری سازمان یونیدو، از فصل اول سال 2018 رشد تولیدات صنعتی «چین» بطور جداگانه از سایر گروه‌های کشوری گزارش شده است. سازمان یونیدو دلیل این جداسازی را اندازه و ویژگی‌های جدید اقتصاد «چین» دانسته و عنوان کرده که این کشور به سرعت در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد صنعتی است. اما بررسی روند فصلی رشد تولیدات صنعتی بر حسب گروه‌های کشوری نشان از آن دارد که در فصل دوم سال 2018، تولیدات صنعتی جهان با رشد 3.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال 2017 مواجه شده که نسبت به رقم مشابه در فصل قبل با کاهش حدود 0.4 واحد درصدی مواجه شده است. رشد تولیدات صنعتی از فصل چهارم سال 2017 روندی نزولی در پیش گرفته و در فصل دوم سال 2018 در پایین‌ترین میزان خود از ابتدای سال 2017 قرار دارد. علاوه بر این در فصل دوم سال 2018، رشد تولیدات صنعتی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور 3.7 درصد و بالاتر از رشد اقتصادهای توسعه یافته (2.5 درصد) بوده است. از دیگر سو، رشد تولیدات صنعتی در اقتصادهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و نوظهور (به جز چین) از فصل چهارم سال 2017 روندی کاهشی در پیش گرفته است. در میان گروه‌های کشوری نیز بیشترین کاهش رشد تولید صنعتی در فصل دوم 2018 مربوط به اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور (به جز چین) بوده است. این در حالی است که تولیدات صنعتی چین به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده صنعتی جهان در فصل دوم 2018 نسبت به مدت مشابه 2017 رشدی برابر با 6.4 درصد داشته که همچنان از رقم مشابه در فصل اول سال 2017 پایین‌تر است.

     رشد ارزش افزوده صنعتی در جهان

از سویی دیگر، بررسی سهم کشورها از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان حاکی از آن است که کشورهای صنعتی توسعه یافته حدود 63 درصد، چین حدود 19 درصد و کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی (جز چین) تقریبا 18 درصد از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در میان کشورهای در حال توسعه و نوظهور صنعتی به جز چین، اقتصادهای نوظهور سهم 16 درصدی از ارزش افزوده تولیدات صنعتی جهان را داشته و سهم سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی نیز 1.5درصد بوده است.
 بررسی ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی جهان نیز حاکی از آن است که تولید صنعتی جهان در تمامی گروه‌های صنعتی در فصل دوم سال 2018 نسبت به مدت مشابه سال 2017 با رشد مثبت همراه بوده است. بر این اساس، بیشترین رشد تولید صنعتی جهان مربوط به گروه «کامپیوتر، محصولات الکترونیکی و نوری» و «محصولات اصلی دارویی» با رشد 8.2 درصدی بوده است. کمترین رشد نیز مربوط به صنعت نساجی و معادل 0.5 درصد بوده است.
 اما مقایسه تغییرات ارزش افزوده گروه‌های صنعتی در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز گویای آن است که در فصل دوم سال 2018، تولید صنعتی کشورهای در حال توسعه و نوظهور در اکثر گروه‌های صنعتی جز «تنباکو» و «سایر تولیدات» با رشد مثبت نسبت به مدت مشابه سال 2017 همراه بوده است.
 این در حالی است که در اقتصادهای توسعه یافته تولید در برخی گروه‌ها از جمله «محصولات تنباکو»، «کک و فرآورده‌های نفتی» و«چاپ» کاهش یافته است. در کشورهای در حال توسعه و نوظهور نیز گروه‌های «وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر»، «سایر تجهیزات حملونقل» و «تولید فلزات فابریکی» بیشترین رشد تولید را داشته‌اند. بیشترین رشد تولید در اقتصادهای توسعه یافته نیز مربوط به «محصولات اصلی دارویی» بوده است. 
از منظر شدت میزان تکنولوژی بری، چنانچه فعالیت‌های صنعتی را به سه طبقه با سطح فناوری پایین، سطح فناوری متوسط و سطح فناوری متوسط بالا و بالا، تقسیم کنیم در این صورت بررسی وضعیت تولیدات صنعتی در این سه طبقه در فصل دوم 2018 حاکی از کاهش رشد تولید کالاهای صنعتی با محتوی پایین و بالای تکنولوژی و در عین حال افزایش رشد تولید کالاهای با محتوی فناوری متوسط است. 
رشد تولید کالاهای صنعتی با سطح تکنولوژی متوسط در فصل دوم سال 2018 معادل 2.9 درصد بود که یکی از دلایل آن رشد تولیدات این گروه از کالاها در کشور «چین» است. رشد تولیدات این گروه در حالی اتفاق افتاده که برخی از تولیدات مانند «کانی‌های غیر فلزی» و « فلزات اساسی» در معرض اعمال ابزارهای تعرفه‌ای و حمایتی هم قرار داشته‌اند.  اگرچه از سرعت رشد تولیدات کالاهای با فناوری بالا طی فصول اول و دوم 2018 کاسته شده اما تولید این گروه از کالاهای صنعتی همچنان با نرخ رشد 5.4 درصدی در حال افزایش است که به مراتب از رشد تولیدات سایر کالاها بالاتر است. یکی از دلایل رشد این گروه از کالاها، نرخ رشد 9.1 درصدی کالاهای صنعتی با سطح تکنولوژی بالا در کشور «چین» است. از سویی دیگر، تولید «داروهای اساسی» به همراه تولید «کامپیوتر ها»، «محصولات الکترونیکی» و «اپتیکی» با رشد 8.2 درصدی و «تجهیزات و ماشین آلات» با رشد 5.4 درصدی در فصل دوم 2018، از مصادیق مهم کالاهای با سطح تکنولوژی بالا و متوسط بالا هستند.