طرح های آبخیزداری 10 هزار میلیارد تومان پول می خواهد
اقتصادگردان- هوشنگ جزی روز دوشنبه در نخستین کارگاه آموزشی تحلیل عملکرد و هم افزایی فعالیت های آموزشی و مشارکتی در پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ویژه استان های منطقه 3 در کلارآباد شهرستان عباس آباد آفزود : براین اساس سالی 2 هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح های آبخیزداری در کشور نیاز است درحالی که امسال از محل صندوق توسعه ملی حدود 700 میلیارد تومان اختصاص یافت.
وی با اعلام این که امسال جهش بزرگی در حوزه آبخیزداری کشور رخ داد، گفت که اعتبارات تخصیصی از صندوق توسعه می تواند کمک کند تا سازمان جنگل ها به هویت خود دست یابد.
این مسئول رضایت مندی مردم از اثربخشی طرح های آبخیزداری در کشور را مهم دانست و خواستار کمک دیگر نهادها در این زمینه شد.
دراین کارگاه یک روزه معاونان فنی ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری، کارشناسان دفاتر سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیزداری ، رئیسان ادارات آموزش و ترویج و نیز سرتسهیل گران از 11 استان کشور حضور داشتند.
تشریح اهداف ، سیاست ها ،‌درس آموخته ها و تجارب به دست آمده در زمینه انجام فعالیت های آموزشی ، ترویجی و مشارکتی ، تشریح سیاست ها ، برنامه های بخش آبخیزداری در زمینه فعالیت های مشارکتی ، برگزاری کارگاه و تشکیل گروههای کاری تدوین برنامه اقدام تسهیلگر ، ارائه گزارش گروههای کاری ، پرسش و پاسخ و جمع بندی از دیگر برنامه های این کارگاه بود.
شهرکلارآباد از توابع شهرستان عباس آباد درغرب مازندران قرار دارد.