:
كمينه:۲۶°
بیشینه:۴۱°
به‌روز شده در: ۲۶ تير ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۴
دلار در يكسال منتهي به خرداد ماه 96 معادل 3.3 درصد كمتر از تورم رشد كرد
افزایش 7.7 درصدی دلار و 18.7 درصدی سکه در یک‌سال منتهی به خرداد 96 در مقایسه با رشد شاخص کالاهای مصرفی 11درصدی، نشان می‌دهد که قیمت سکه بیش از نرخ تورم و قیمت دلار کمتر از تورم رشد کرده است
کد خبر: ۹۶۵۷۷
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۸:۲۲
خبراقتصادي - محسن شمشیری: افزایش 8.7 درصدی دلار و 17.6 درصدی سکه در یک‌سال منتهی به خرداد 96 در مقایسه با رشد شاخص کالاهای مصرفی 11.8درصدی، نشان می‌دهد که قیمت سکه بیش از نرخ تورم و قیمت دلار کمتر از تورم رشد کرده است. در خرداد ماه 1396 متوسط قیمت فروش یک ‌دلار امریکا 3735.6 تومان و یک یورو 4242.1تومان بود که نسـبت بـه مـاه قبـل دلار 0.7درصـد کـاهش و یورو 1.6درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سـال 1395 دلار 7.7‌درصـد و یـورو 8.3‌درصـد افزایش داشته است.


 براساس شاخص‌های ماهانه خرداد 96 که به‌تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، در 3 ماهه اول سال 1396 نیز متوسط قیمت فروش یک دلار امریکا و یک یورو در بـازار آزاد شهر تهران به ترتیب 3756.4 تومان و 4176.1تومان بـود کـه نسـبت بـه دوره مشـابه سـال قبـل دلار 8.2درصد و یورو 6.1درصد افزایش داشته است.
در خرداد ماه 1396 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهـران با طرح قدیم به یک میلیون و 180 هزار و 500تومان و با طرح جدید به یک میلیون و 208 هزار و 200تومان رسید کـه در مقایسـه بـا مـاه قبـل طرح قدیم 0.3درصد کاهش و طرح جدید 0.63درصد كاهش و نسبت به ماه مشابه سـال 1395بـه ترتیـب 16.27درصد و 18.7 درصد افزایش نشان می‌دهد.
در سه ماهه اول سال 1396 متوسط قیمت فروش یک سـکه تمـام بهـار آزادی در بـازار آزاد شـهر تهران با طرح قدیم یک میلیون و 185 هزار و 500 تومان و با طرح جدید یک میلیون و 212 هزار و 200تومان بود که نسبت به دوره مشابه سـال 1395 به ترتیب 15.8درصد و 18.2درصد افزایش یافته است.

 کمترین نوسان در خرداد

دلار امریکا در سومین ماه امسال با نوسانات کمی همراه بود؛ به‌طوری که در این ماه ۲۶ تومان نوسان قیمت پیدا کرده است و ۳۷۲۷ تومان را به عنوان ارزان‌ترین نرخ و ۳۷۵۳ تومان را به عنوان بالاترین نرخ در این ماه تجربه کرد. البته موضوع قابل‌توجه درخصوص روند قیمت این نوع ارز این است که دلار در خرداد ماه ارزان‌تر از ارديبهشت ماه شد.
دلار امریکا در خرداد سال جاری مانند سه ماهه قبل از آن همچنان ثبات نسبی و کمترین نوسان را داشت. در این ماه دلار در کانال ۳۷۰۰ تومان قرار گرفت و نسبت به نرخ ارديبهشت با شیب کاهشی قیمت روبه‌رو شد. البته در مرداد 96 شاهد رشد قيمت دلار به كانال 3800 تومان بوده ايم كه دليل آن را كاهش صادرات، افزايش سفرهاي خارجي و همچنين سفر حج اعلام كرده اند. 
دلار امریکا روند خود را در ابتدای ارديبهشت ماه با قیمت ۳۷۳۵تومان آغاز کرد. در روزهای بعد با روند صعودی مواجه شد و به ۳۷۵۳ تومان رسید اما مجددا با سیر نزولی همراه شد و در خرداد به ۳۷۳۴تومان رسید.
در ادامه و در میانه‌ ماه، قیمت دلار به ۳۷۳۰تومان کاهش یافت و در روزهای بعد ۳۷۲۷ تومان را هم تجربه کرد که پایین‌ترین قیمت دلار بود. در دهه پایانی خرداد حرکت دلار تا حدودی سمت و سوی افزایشی پیدا کرد و ابتدا به ۳۷۳۲ و بعد به ۳۷۵۰ تومان رسید و در نهایت در آخرین روز خرداد دلار حرکت خود را با نرخ ۳۷35 تومان به پایان برد. در مجموع بررسی قیمت‌ دلار در یک ماهه خرداد نشان می‌دهد که کمترین نرخ دلار ۳۷۲۷ تومان و بیشترین نرخ آن ۳۷۵۳ تومان بوده تا در مجموع این ارز طی خرداد ماه ۲۶ تومان نوسان قیمت را پشت‌سر گذاشته باشد. این روند قیمت‌ها در حالی است که نرخ دلار از اسفند سال گذشته تا تيرماه 96 در کانال ۳۷۰۰تومان قرار داشت و در خرداد ماه شیب قیمت‌ها نسبت به ماه‌های قبل در جهت پایین‌تری قرار داشت. اما در مرداد ماه شاهد حركت دلار و جهش نرخ به سمت كانال 3800 تومان بوده ايم. 
به‌طور کلی نرخ دلار شرایط با ثبات و کم نوسانی را برای بازار ارز و همین‌طور سکه و طلا در سومین ماه سال ۱۳۹6 رقم زده است.

 کالاهای مصرفی

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد مـاه 1396 به عدد 267.3 رسید که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 0.5‌درصـد و 11 درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهـران در خرداد مـاه 1396 بـه عدد 237.2 رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیـب 0.4‌درصـد و 8.7درصـد افزایش یافته است. متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شـهری ایـران در 3 مـاهه اول سال 1396 به عدد 266.3 رسید که در مقایسه بـا دوره مشـابه سـال 1395 معـادل 11.8‌درصـد افزایش نشان می‌دهد.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی برای استان تهران در 3ماهه اول سال 1396 به عدد 252.6 رسید که نسبت به دوره مشابه سـال قبـل 12‌درصـد افـزایش نشـان می‌دهد.
شاخص بهای تولید‌کننده در ایران در خرداد 1396 بـه عـدد 237.2 رسـید کـه نسبت به ماه قبل 0.4 درصد و نسبت به مـاه مشـابه سـال قبـل 8.7درصـد افـزایش یافته است. متوسط شاخص بهای تولیدکننده در ایـران در 3مـاهه اول سـال 1396 بـه عـدد 236.6 رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص بهای کالاهای صادراتی در ایران در خرداد 1396 به عـدد 239.7 رسـید که نسبت به ماه قبـل  0.6 درصد كاهش و مـاه مشـابه سـال قبـل  14.3 درصـد افـزایش یافته است.
متوســط شــاخص بهــای کالاهــای صــادراتی در ایــران در 3مــاهه اول ســال 1396 بــه عــدد 240.6 رســید کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 14.6‌درصـد افــزایش نشان می‌دهد.

 دستمزد کارگران ساختمانی

شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در خرداد ماه 1396 بـه عـدد 284.5 رسـید کـه در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال 1395 به‌ترتیب 0.5درصد و 7.6درصد افزایش داشـته اسـت. در این ماه شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر ساده ساختمانی بـه‌ترتیـب بـه اعـداد 250.7 و 261.9 رسید که نسبت به ماه قبل شاخص دستمزد بنا و کارگر ساده هر یک 0.8 درصد  و 0.3 درصد و در مقایسـه بـا ماه مشابه سال 1395 به ترتیب 5.3 درصد و 3 درصد افزایش داشته است. متوسط شاخص دستمزد کارگران ساختمانی در 3ماهه اول سـال 1396 بـه عـدد 282.7 رسید که در مقایسه با سال قبل 8.1 درصد افزایش نشـان می‌دهد. در 3مـاهه اول سـال 1396 متوسط شاخص‌های دستمزد بنا و کارگر سـاده سـاختمانی بـه ترتیـب بـه اعـداد 248.8 و 260.7 رسید که نسبت بـه دوره مشابه سال 1395 به ترتیب 5.8درصد و 3.7‌درصد افزایش داشته است.

رشد 114 درصدي مبلغ واخواست سفته و برات

در خرداد ماه 1396 حدود 43.3 میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه بــا مـاه قبـل27.5درصد و نسـبت به ماه مشابه سال قبل 28.7درصد افزایش یافته است.
در 3 ماهه اول سال 1396 بـالغ بـر 96.1 میلیارد ریـال سـفته و بـرات در شـهر تهـران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال 1395 معادل 8.3‌درصـد کـاهش نشـان می‌دهد.
طبق آمـار شـعبه واخواسـت دادگسـتری اسـتان تهـران در خرداد مـاه 1396 معـادل 1.2هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل 250.7 میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده بـه ترتیـب بـه اعـداد 79.8و 71.4 رسید که در مقایسه با ماه قبل به‌ ترتیب 63.9درصد و 34.7درصد افزایش و نسبت بـه مـاه مشـابه سال قبل به ترتیب 31.7درصد و 114.4درصد افزايش داشته است.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در خرداد مـاه 1396 بـه عدد 89.4 رسـید. عـدد شـاخص مـذکور در خرداد مـاه 1395 معـادل 54.9 بـوده اسـت.
در 3 ماهه اول سال 1396 حدود 2.5 هزار برگ سفته و بـرات بـه مبلغـی معـادل 561.8میلیـارد ریــال در شــهر تهــران واخواســت شد. در ایــن دوره متوســط شــاخص‌هــای تعــداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد 53.4 و 53.3 رسید که نسبت بـه دوره مشـابه سال قبل از نظر تعداد 9.4درصد ک و از نظر مبلغ 49.3درصد افزایش نشان می‌دهد.
شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در 3 ماهه اول سال 1396 به عدد 103.45 رسـید. عـدد شـاخص مـذکور در 3 ماهه اول سـال 1395 معـادل 68.2بـوده اسـت.

كاهش تعداد  و مبلغ معاملات در بورس 

در خرداد ماه 1396 بالغ بر 12.4 میلیارد سهم به ارزشـی بـالغ بـر 28.7 هزار میلیارد ریـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این مـاه شـاخص‌های تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شـده به ترتیب به اعداد 203.4 و 151.8 رسید که در مقایسه با ماه قبل به ترتیب 61درصد و 62.1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 1395 به‌ترتیب 35.9درصد و 31.3 درصد كاهش داشته است. در 3 ماهه اول سال 1396 بالغ بر 60.3میلیارد سهم به ارزشی بالغ بر 137.1 هزار میلیارد ریـال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعـداد و ارزش سـهام معاملـه شده به ترتیب به اعداد 329.7 و 242.1 رسید که نسبت به دوره مشابه سال 1395 تعداد سهام 10.2‌درصـد و ارزش سهام 114.9درصد کاهش نشان می‌دهد.

نام:
ایمیل:
* نظر: