:
كمينه:۲۲°
بیشینه:۳۷°
به‌روز شده در: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۳
انواع قيمت در تملك اراضي و زمين در ايران
فلسفه انواع قیمت دراین، صدساله قانونگزاری چیست؟ و انواع قيمت در اراضي و زمين و تملك شامل قيمت روز، منطقه اي، كارشناسي، عادلانه، تمام شده، اقساطي، اولين معامله و... به چه منظور استفاده شده است
کد خبر: ۹۳۹۶۴
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۳۹۶ - ۱۹:۳۶
اقتصاد گردان -  فلسفه انواع قیمت دراین، صدساله قانونگزاری چیست؟  و انواع قيمت در اراضي و زمين و تملك شامل قيمت روز، منطقه اي، كارشناسي، عادلانه، تمام شده، اقساطي،  اولين معامله و... به چه منظور استفاده شده است. 

كتاب حقوق كاربردي املاك و اراضي، چاپ چهارم قيمت 70 هزار تومان


قیمت منطقه ای 
قیمت منطقه ای از ماده 64قانون مالیات ها و کمیسیون شش نفره هرسال بیرون میاید دربعضی مقررات تملک ازجمله ماده9قانون زمین شهری1366اين قیمت پرداخت شده است.

قيمت كارشناسي
از ناحیه دیگر قیمت کارشناسی که مقنن درمقررات ماده 34 اصلاحی1373 به سراغ آن رفته ودرصورتي که منابع طبیعی قبل از1366واواخر1365را تصرف کرده بود طی تشریفات کمیسیون سه نفره به پرداخت قیمت کارشناسی، اراضی محکوم میشد وسندرسمي اخذ میکرد.
قيمت عادلانه
 در بیشتر طرحهای عمرانی ازجمله، آیین نامه خريداراضي موردنيازعمليات عمرانی ونيازمندي هاي عمومی1336با استنادبه بند ه ماده16 قانون برنامه هفت ساله دوم، کارشناسان باید بهای عادلانه‌ا اراضی وابنیه و تاسیسات مورد نیاز درسال قبل از اعلام شروع عملیات بدون درنظر گرفتن منظور ازخريدوتاتير اجراي عملیات موردنظر در ارزش ملک را در نظر بگيرند. در ماده29قانون برنامه عمرانی سوم کشور1342,و مقررات ماده50برنامه وبودجه1351نيز قیمت عادلانه در قبل از انقلاب وبعدازانقلاب در لایحه تملک برای برنامه های عمومی عمرانی نظامی1358 تکرار شده است. 
قيمت روز
 درسال 1370براي شهرداریها در قانون نحوه تقویم بهای اراضی برای شهرداریها درتملک، قیمت روز  مطرح شده است، ودرراستای تملک  58 پانزده درصد اضافه برای مسکن و محل کسب درنظر گرفته شده است، ودر واگذاري ها ماده 84 وصول قیمت روزبا پنجاه درصد تخفیف آورده شده است که بهتراست، مقنن دراجرای طرح‌ها ی تملک و واگذاريها ازیک قیمت عادلانه پیروی کند.
قيمت تمام شده
درمقررات مختلف مثلا در پرداخت مالیات، و عوارض قیمت منطقه ای  ودرقانون های دیگر ازجمله زمین شهری ازقيمت تمام شده، صحبت به میان آمده، یعنی قیمت منطقه ای بعلاوه هزینه آماده سازی زمین باید پرداخت شود، ودرتبصره بودجه54 سال1373ازقيمت دیگری حرف بمیان آمده است، که عدالت و انصاف اقتضا دارد که این قیمتها با دقت در آینده نگریسته شود

قيمت اقساطي 
درمقررات اصلاحات ارضی1340 ازقيمت اقساطی 15ساله براساس پرداخت مالیات در سالهای42-1340 مصوب شده است، ودرمقررات کشت موقت 1365 نیز قیمت اقساطی آورده شده است.
قيمت اولين معامله
درمقررات ثبت املاک1310ماده149اضافه مساحت از پرداخت قیمت اولین معامله حرف به میان آمده است
تخفيف
در اراضی تعاونیهای مشاع طبق دستور العمل سازمان امور اراضی1373 اراضی با تخفیف هفتاد و پنج درصد به اعضای تعاونی واگذارشده است

نام:
ایمیل:
* نظر: