:
كمينه:۱۶°
بیشینه:۳۱°
به‌روز شده در: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸
بانك مركزي روز گذشته منتشر كرد
كارمزد ارزيابي و بازديد تسهيلات جعاله تعمير مسكن مقطوع 40 هزار تومان، كارمزد درخواست مشتري جهت تعويض وثيقه بر مبناي ارزش وثيقه و مطابق با تعرفه كارمزد ارزيابي اموال و املاك
کد خبر: ۹۳۳۷۶
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۸
اقتصاد گردان - بانك مركزي در تاريخ 23 خرداد 96 بخشنامه جديد كارمزدهاي بانكي را پيرو بخشنامه هاي 11 مهر 95 و 1 خرداد 96، و  تكليف قانوني مندرج در بند 4 ماده20 قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين در اجراي مفاد بند يك جلسه 23 تير 94 شوراي پول و اعتبار با موضوع تعيين انواع و ميزان حداقل و حداكثر كارمزد خدمات بانكي و بازنگري ساليانه آن توسط بانك مركزي، حداكثر نرخهاي قابل وصول كارمزد خدمات بانكي شاملارزيابي اموال منقول و غير منقول، اعتبارات و ساير خدمات را جهت اجرا منتشر كرد. 

 بانك ها و موسسات اعتباري ميتوانند به منظور رقابت با يكديگر، حداكثر تا30 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي، نرخهاي كمتري را اعمال نمايند. دريافت نرخهاي جديد از تاريخ 20خرداد 96 مجاز بوده و مفاد بخشنامه هاي 5 تير 91 و 29 تير 91 تاريخ منسوخ اعلام مي شود و دريافت هرگونه وجه تحت عنوان كارمزد خدمات بانكي خارج از بخشنامه هاي ابلاغي، بدون اخذ مجوز از اين بانك ممنوع است.
 نرخ كارمزد خدمات بانكي مرتبط با بانكداري الكترونيك نظير حواله سامانه سحاب- انتقال كارت به كارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودي حساب از طريق  ، ATM، PAD –PIN، POS ، صدور هرگونه كارت و كارت اعتباري، دريافت غيرحضوري قبوض، خدمات SMS، تلفنبانك، اينترنتي و خودپرداز  و همچنين پرداخت حقوق پرسنل سازمان ها و شركت ها تا زمان ابلاغ بخشنامه جديد كارمزد خدمات بانكداري الكترونيك مطابق با مفاد بخشنامه  29 ارديبهشت 88  بوده و كارمزد صدوركارت اعتباري مرابحه نيز مطابق با بخشنامه 31 شهريور 95  بانك مركزي قابل اجرا  است. 

كارمزد اموال منقول و غيرمنقول 

كارمزد ارزيابي ماشين آلات و كالا، املاك و ساختمان و املاك مزروعي و باغات، تسهيلات مشاركت مدني، برآورد هزينه و آورده غير نقدي شريك و پيشرفت فيزيكي پروژه ها، تا 50 ميليون تومان مبلغ ارزيابي 150 هزار تومان، بين 50 ميليون تا 2 ميليارد تومان  نسبت به مازاد 2 در هزار، ‌مازاد بر 2 ميليارد تومان ارجاع به كارشناس رسمي دادگستري 
كارمزد ارزيابي و بازديد تسهيلات جعاله تعمير مسكن مقطوع 40 هزار تومان، كارمزد درخواست مشتري جهت تعويض وثيقه بر مبناي ارزش وثيقه و مطابق با تعرفه كارمزد ارزيابي اموال و املاك، 

كارمزد اعتبارات 

اخذ استعلام اعتبار سنجي از شركت رتبه بندي اعتباري ايران مطابق تعرفه ابلاغي بانك مركزي به شركت مذكور، واگذاري سهم الشركه بانك به غير مطابق تعرفه ارزيابي اموال منقول و غير منقول مندرج در رديف 7،  تمديد تسهيلات عقود مشاركتي 0.5 درصد مبلغ تسهيلات حداكثر 200 هزار تومان، بررسي اصالت پيش فاكتور بدون كارمزد، صلح حقوق يا انتقال تعهد يك درصد مانده اصل تسهيلات قابل انتقالحداقل 100 هزار تومان و حداكثر 500 هزار تومان
 همچنين كارمزد تفكيك، تغيير و تعويض رهينه يا وثيقه مقطوع 100 هزار تومان، اقاله ملك 150 هزار تومان، امور مربوط به نظارت بر مصرف تسهيلات طرح ها نيم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل، امور مربوط به بررسي رهن مازاد ساير سازمان ها و بانك ها مقطوع 100 هزار تومان،  تكميل فرم يارانه تسهيلات تكليفي 10 هزار تومان، نظارت بر مصرف تسهيلات مشاركت مدني ساختماني نيم در هزار مبلغ پرداخت شده در مرحله قبل
از سوي ديگر، كارمزد صدور اخطار كتبي جهت اقساط يا مطالبات غيرجاري هر برگ 2 هزار تومان به علاوه هزينه پستي،  انتقال ملك مرهونه به شخص ثالث مقطوع 100 هزار تومان، تغيير ضامنين تسهيلات مقطوع 100 هزار تومان
كارمزد عدم استفاده از حد تسهيلات مصوب بعد از 45 روز از تاريخ ابلاغ  (Commitment fee ) يك درصد در سال به ازاي مانده استفاده نشده از تاريخ ابلاغ،  هزينه كارشناسي ارزيابي طرحها 1.5 در هزار تسهيلات مصوب فقط سهم بانك شامل 0.5 در هزار مبلغ درخواستي به هنگام پذيرش طرح محاسبه و از مشتري اخذ شده و غيرقابل برگشت مي باشد و مابقي آن در صورت تصويب تا ميزان 1.5 در هزار پس از كسر 0.5 در هزار مبلغ ماخوذه  قبلي در زمان انعقاد قرارداد از مشتري اخذ مي شود. 
هزينه كارشناسي تسهيلات سرمايه در گردش 0.5 در هزار تسهيلات مصوب فقط سهم بانك،  هزينه كارشناسي كالاهاي سرمايه اي واحدهاي توليدي  خدماتي و بازرگاني خارج از طرح  معادل 1.5 در هزار تسهيلات مصوب (فقط سهم بانك) جهت تامين كالاهاي سرمايه اي شامل  0.5 در هزار مبلغ درخواستي به هنگام پذيرش طرح محاسبه و از مشتري اخذ شده و غيرقابل برگشت مي باشد و مابقي آن در صورت تصويب تا ميزان 1.5 در هزار پس از كسر 0.5 در هزار مبلغ ماخوذه قبلي در زمان انعقاد قرارداد از مشتري اخذ مي شود.
تهيه گزارش اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي 25 هزار و  اشخاص حقوقي 100 هزار تومان، تشكيل پرونده اعتباري اعم از تعهدات يا تسهيلات( به استثناي قرض الحسنه ) مقطوع 20 هزار تومان،  پذيرش اوراق گواهي حق تقدم هنگام پرداخت تسهيلات يك در هزار مبلغ تسهيلات،  تضمين اوراق بهادار (شامل اوراق مشاركت، صكوك و ...) توسط بانك عامل حداقل به ميزان كارمزد صدور ضمانت نامه ها متناسب با وثايق و حداكثر تا دو برابر آن
بانك مركزي توضيح داده كه  عبارت «خارج از طرح» به معني اعطاي تسهيلات به منظور تامين كالاي سرمايه اي است كه قبلاً در طرح پيش بيني نشده و يا اعطاي تسهيلات جهت خريد ماشين آلات و تجهيزات جديدي است كه نياز به بررسي، بازديد و كارشناسي دارد. توضيح اينكه اعطاي تسهيلات خرد مانند خريدخودرو و خريد كالاي مصرفي بادوام  مشمول اين بند نمي شود.
  تهيه گزارش اطلاعات اعتباري براي شخصيت هاي حقيقي (صاحبان شركت و يا موسسه و ...) به عنوان ضامن تسهيلات اعطايي، به ازاي هر شخص حقيقي مطابق تعرفه مذكور محاسبه مي شود. 
تهيه گزارش اطلاعات اعتباري براي شخصيت هاي حقوقي كه داراي تعدادي شخص حقيقي (صاحبان شركت و يا موسسه و ...) مي باشد به هر تعداد كه باشند و به عنوان صاحبان و امضاداران شركت به بانك معرفي مي شوند، مجموعاً يك گزارش اطلاعات اعتباري تلقي و صرفاً مشمول يك كارمزد مي شود.

كارمزد ساير خدمات 

كارمزد نگهداري مانده هاي مطالبه نشده و راكد حسب بخشنامه مربوط به مانده هاي مطالبه نشده و راكد، تهيه تصوير (صدور سند المثني) اسناد روزهاي قبل به درخواست مشتري 0002 هزار تومان،  صدور دفترچه بازپرداخت اقساط تسهيلات اعطايي در ساير شعب و تغيير اطلاعات حساب مشتريان شامل مشخصات فردي، آدرس و ... بدون كارمزد است. 
كارمزد بازبيني تصاوير دوربين هاي مدار بسته ( اعم از داخل و بيرون) شعب به درخواست مشتري 50 هزار تومان، اطلاعات درخواستي مشتريان جهت ارائه به حسابرسان قانوني 35 هزارتومان، تنظيم وكالت نامه هاي داخلي به درخواست مشتري 10 هزار تومان، گواهي اعلام بدهي و يا مانده هرگونه از حساب ها به مراجع ذيصلاح به درخواست مشتري 10 هزار تومان، دريافت حضوري قبوض آب، برق، گاز، تلفن، شهرداري، راهنمايي و رانندگي و موارد مشابه  از سازمان وشركت ذيربط 2 هزار تومان است. 


نام:
ایمیل:
* نظر: