:
كمينه:۷.۶۲°
بیشینه:۷.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۸
در نامه سید محمد مهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر به فرابورس دلایل سودآوری بانک شهر اعلام شد
افزایش ۲۱ درصدی در تسهیلات اعطایی، افزایش ۱۲ درصدی در سپرده مشتریان، افزایش ۲۹ درصدی در درآمد تسهیلات اعطایی سپرده گذاری و اوراق بدهی، افزایش ۱۴۱ درصدی در درآمدهای کارمزدی، کاهش ۷ درصدی هزینه سود سپرده نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل ناشی از تغییر در رویه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مهمترین دلایل افزایش سود و درآمد بانک شهر در نیمه نخست سال 1402 بوده است
کد خبر: ۲۱۲۹۰۸
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۴:۳۶
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
 افزایش ۲۱ درصدی در تسهیلات اعطایی، افزایش ۱۲ درصدی در سپرده مشتریان، افزایش ۲۹ درصدی در درآمد تسهیلات اعطایی سپرده گذاری و اوراق بدهی، افزایش ۱۴۱ درصدی در درآمدهای کارمزدی، کاهش ۷ درصدی هزینه سود سپرده نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل ناشی از تغییر در رویه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری مهمترین دلایل افزایش سود و درآمد بانک شهر در نیمه نخست سال 1402 بوده است.
مدیرعامل بانک شهر در نامه ای  به مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس، دلایل سودآوری و افزایش درآمد بانک شهر در نیمه نخست سال 1402 را اعلام و افزود: افزایش مبلغ ۳۰۰۸۹ میلیارد ریال در درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی، افزایش مبلغ ۲۶٫۵۵۳ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار عمدتاً ناشی از سود حاصل از فروش سهام شرکت تامین سرمایه تمدن به مبلغ ۲۱٫۹۳۹ میلیارد ریال و سود حاصل از فروش سهام گروه مالی شهر به مبلغ ۴٬۶۱۷ میلیارد ریال،  افزایش مبلغ ۲۰۵۲۲ میلیارد ریال در درآمد کارمزد ناشی از افزایش در کارمزد عملیات ارزی کارمزد ضمانتنامه های صادره کارمزد فروش اوراق مشارکت و کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته از مهمترین عوامل تحول در صورت های مالی بانک شهر در نیمه نخست سال 1402 نسبت به دوره مشابه سال 1401 بوده است.
سید محمد مهدی احمدی مدیر عامل و عضو هیأت مدیره در نامه ای به مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس اعلام کرد: بازگشت به پیگیری شماره ۱۰۹۵۱۱۵ در خصوص اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ موارد ذیل متناظر با موارد اعلامی توسط آن ناظر محترم به استحضار میرساند:
 دلایل افزایش و کاهش مطروحه در بند ۱ نسبت به صورتهای مالی میان دوره ایی 31 شهریور 1401 و صورتهای مالی سالانه 29 اسفند 1401 به شرح ذیل میباشد

 ۱-۱- افزایش ۲۱ درصدی در تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی عمدتاً ناشی از اعطای تسهیلات جدید و همچنین استمهال تسهیلات قبل میباشد.
۱-۲- افزایش ۱۲ درصدی در سپرده مشتریان و حقوق صاحبان سپرده سرمایه گذاری عمدتاً ناشی از افزایش در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به مبلغ ۱۳۹,۱۵۷ میلیارد ریال و افزایش در پیش دریافت اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی به مبلغ ۱۷۱۶۵ میلیارد ریال میباشد.
۱-۳- افزایش ۲۹ درصدی در درآمد تسهیلات اعطایی سپرده گذاری و اوراق بدهی به ترتیب ناشی از افزایش ۲۱ درصدی در تسهیلات اعطایی و عملیات بازار بین بانکی میباشد.
۱-۴- افزایش ۱۴۱ درصدی در درآمدهای کارمزدی، بانک عمدتاً مرتبط با افزایش در کارمزد عملیات ارزی کارمزد ضمانتنامه های صادره کارمزد فروش اوراق مشارکت و کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته می باشد.
۱-۵- کاهش ۷ درصدی هزینه سود سپرده نسبت به دوره ۶ ماهه مشابه سال قبل ناشی از تغییر در رویه پرداخت سود به سپرده های سرمایه گذاری از ابتدای هر ماه به تاریخ ایجاد سپرده میباشد.
 ۲ - دلایل افزایش و کاهش مطروحه در بند ۲ نسبت به صورتهای مالی ۳ ماهه ابتدای سال به شرح ذیل میباشد.
 ۲-۱- علت عدم افزایش و تکرار در درآمد سرمایه گذاری ها در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره سه ماهه ابتدای سال بدلیل واگذاری سهام گروه مالی شهر در بورس و فروش سهام شرکت تمدن در سه ماه اول سال ۱۴۰۲ میباشد.
 ۲-۲- تغییر در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی ناشی از درآمد حاصل از فروش ارز تخصیصی می باشد.
۲-۳- افزایش در هزینه مطالبات مشکوک الوصول عمدتاً بابت اعمال ۱۰ هزار میلیارد ریال کسری ذخیره تسهیلات در رابطه با ذخیره مطالبات از شهرداری ها میباشد.
3- دلایل افزایش مطروحه در بند ۳ نسبت به صورتهای سالانه حسابرسی شده منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۱ به شرح ذیل میباشد:
۱-۳- افزایش ۱۰۳ درصدی در مطالبات از بانکها و موسسات اعتباری ناشی از عدم تسویه پایاهای وارده می باشد.
 ۲-۳- افزایش در سرفصل سایر دریافتنی ها عمدتاً ناشی از افزایش مبلغ ۴۴۳۶۲ میلیارد ریال مطالبات ارزی و افزایش ۲۸۹۰۹ میلیارد ریال مطالبات از شهرداری کلانشهرها میباشد.
-۳-۳- افزایش ۲۷ درصدی سپرده قانونی ناشی از افزایش نرخ سپرده قانونی از ۱۳٫۵ درصد به ۱۵ درصد اعلامی از سوی بانک مرکزی میباشد.
 ۴-۳- از مبلغ ۷۰۳۶ میلیارد ریال افزایش در سرفصل سایر دارایی ها عمده آن به مبلغ ۵،۴۲۶ میلیارد ریال ناشی از افزایش بدهی مشتریان بابت اعتبارات اسنادی مدت دار میباشد.
4-  دلایل افزایش سود عملیاتی بانک در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به 31 شهریور 1402 نسبت به صورتهای مالی دوره مشابه شامل موارد ذیل میباشد:
-۱-۴- افزایش مبلغ ۳۰۰۸۹ میلیارد ریال در درآمد تسهیلات اعطایی، سپرده گذاری و اوراق بدهی
 ۲-۴- افزایش مبلغ ۲۶٫۵۵۳ میلیارد ریال سود سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار عمدتاً ناشی از سود حاصل از فروش سهام شرکت تامین سرمایه تمدن به مبلغ ۲۱٫۹۳۹ میلیارد ریال و سود حاصل از فروش سهام گروه مالی شهر به مبلغ ۴٬۶۱۷ میلیارد ریال
۳-۴- افزایش مبلغ ۲۰۵۲۲ میلیارد ریال در درآمد کارمزد ناشی از افزایش در کارمزد عملیات ارزی کارمزد ضمانتنامه های صادره کارمزد فروش اوراق مشارکت و کارمزد اعتبارات اسنادی گشایش یافته

دستاوردهای بانک شهر در نیمه نخست 1402 در افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها – ارقام به هزار میلیارد ریال - درصد

شاخص – هزارمیلیارد ریال

شش ماه نخست 1402

شش ماه نخست 1401

افزایش رقم در نیمه نخست 1402

رشد – درصد

برابر

سود  «وشهر»

99

29

69

232

3.3

سود پایه هر سهم – ریال بانک شهر

6381

1919

4462

232

3.3

درآمد تسهیلات و سپرده گذاری

53

16

37

232

3.3

درآمد کارمزد

29

12

17

139

2.4

درآمد عملیاتی

111

29

82

280

3.8

درآمد تسهیلات، سپرده گذاری

و اوراق بدهی

137

106

31

29

-

درآمد کارمزد

35

14.5

10.5

142

2.4

خالص سود سرمایه گذاری ها

26.5

5 میلیارد ریال

26.5

553841

5539

هزینه سود سپرده ها

83

90

6.8

8-

-

           


نام:
ایمیل:
* نظر: