:
كمينه:۶.۷۹°
بیشینه:۷.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۸
«وشهر» در نیمه نخست امسال 99 هزار میلیارد ریال سود نشان داد
رشد 232 درصدی سود و درآمد بانک شهر، با وجود مشکلات موجود در فضای کسب وکار، و فشار تحریم های اقتصادی، نشان دهنده بهبود عملکرد مدیریت بانک شهر، اصلاح روش ها، تحول در عملکرد کارکنان این بانک در بازار پول و بانکداری کشور، است و بانک شهر، علاوه بر موفقیت در رشد درآمدها، حتی در کاهش هزینه ها نیز موفق بوده است. از جمله هزینه سود سپرده ها با کاهش 8 درصدی، از 90 هزار میلیارد ریال در شش ماه نخست سال قبل، به 83 هزار میلیارد ریال ریال در شش ماه نخست 1402 رسیده و به میزان 6810 میلیارد ریال کمتر شده که نشان دهنده موفقیت چشم گیر این بانک در جذب منابع مالی کم هزینه و ارزان قیمت است
کد خبر: ۲۱۲۸۹۴
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ - ۱۲:۲۴
اقتصاد گردان – محسن شمشیری

بانک شهر در شش ماه نخست 1402 با رشد قابل توجه 232 درصدی در شاخص های عملیات بانکی، دستاوردهای قابل توجهی در کسب درآمد از محل تسهیلات وسپرده گذاری، درآمد کارمزد و سرمایه گذاری ها داشته که در مجموع میزان درآمد و سود این بانک را در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، 3.3 برابر کرده و نشان دهنده حضور موثر بانک شهر در نظام بانکی کشور است.

رشد 232 درصدی سود و درآمد بانک شهر، با وجود مشکلات موجود در فضای کسب وکار، و فشار تحریم های اقتصادی، نشان دهنده بهبود عملکرد  مدیریت بانک شهر، اصلاح روش ها، تحول در عملکرد کارکنان این بانک در بازار پول و بانکداری کشور، است و بانک شهر، علاوه بر  موفقیت در رشد درآمدها، حتی  در کاهش هزینه ها نیز موفق بوده است. از جمله هزینه سود سپرده ها با کاهش 8 درصدی، از 90 هزار میلیارد ریال در شش ماه نخست سال قبل، به  83 هزار میلیارد ریال ریال در شش ماه نخست 1402 رسیده و به میزان 6810 میلیارد ریال کمتر شده  که نشان دهنده موفقیت چشم گیر این بانک در جذب منابع مالی کم هزینه و ارزان قیمت است.  

به گزارش کدال بورس و صورت های مالی بانک شهر در شش ماه نخست سال 1402،  با اعلام سود  99375 میلیارد ریالی بانک شهر در در شش ماه نخست 1402، سود پایه هر سهم بانک شهر به 6381 ریال رسید که نشان دهنده رشد 232 درصدی سود هر سهم «وشهر» نسبت به نیمه نخست سال 1401 است.
براین اساس، سود پایه هر سهم بانک شهر به 6381 ریال رسیده که نسبت به 1919 ریال نیمه نخست سال 1401 به میزان 4462 ریال بیشتر شده و عملا 3.3 برابر شده است.
در مجموع سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات در شش ماه نخست 1402 به 99375 میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم 29892 میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل به میزان 69483 میلیارد ریال بیشتر شده و 3.3 برابر شده است.  
بانک شهر با نماد وشهر و سرمایه 15 هزار و 572 میلیارد و 841 میلیون ریال، درشش ماه نخست 1402، با 3.3 برابر شدن خالص درآمد از محل تسهیلات وسپرده گذاری و 2.4 برابر شدن درآمد کارمزد خود مواجه شده است.

درآمدهاي عملياتي

جمع درآمدهاي عملياتي «وشهر» در شش ماه نخست 1402 معادل 111 هزار میلیارد ریال اعلام شده که نسبت به رقم 29 هزار میلیارد ریالی نیمه نخست سال قبل، با 82 هزار میلیارد ریال افزایش، رشد 280 درصدی داشته و3.8 برابر شده است.
همچنین درآمد تسهيلات اعطايي و سپرده گذاری و اوراق بدهی معادل 137 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم 106 هزار میلیارد ریالی شش ماه نخست 1401 معادل 29 درصد رشد کرده است.
همچنین ساير درآمدها و هزینه های عملياتي 1618 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به رقم 846 میلیارد ریال نیمه نخست سال قبل 91 درصد رشد دارد.
خالص ساير درآمدها و هزینه‌ها درنیمه نخست 1402 معادل 31 هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به رقم 20 هزار میلیارد ریال سال قبل 51 درصد افزایش داشته است.  
درآمد کارمزد نیز با رقم 35 هزار میلیارد ریال نسبت به رقم 14502 میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل 142 درصد رشد کرده که نشانه درآمد زایی بالای بانک شهر از محل کارمزدها در سال 1402 است.

رشد بالای سرمایه گذاری ها

خالص سود (زیان) سرمایه گذاری‌ها نیز 26589 میلیارد ریال، بوده که نسبت به 5 میلیارد ریال سال قبل به معنای رشد بسیار بالای 553 هزار درصدی است که این نوع سود را 5539 برابر کرده است.  

سود پایه هر سهم

براساس عملکرد موفقیت آمیز بانک شهر در نیمه نخست 1402، و افزایش درآمدهای عملیاتی آن، سود (زیان)پایه هر سهم (ريال) رشد بالایی داشته و سود عملیاتی هر سهم در شش ماه نخست 1402 به 4371 ریال رسیده که نسبت به 595 ریال شش ماه نخست سال 1401 معادل 3776 ریال افزایش داشته و به میزان 635 درصد رشد کرده و 7.3 برابر شده است.
سود غیر عملیاتی بانک شهر در نیمه نخست 1402 نیز به 2010 ریال رسیده که نسبت به سود غیر عملیاتی هر سهم مدت مشابه سال قبل با رقم 1324 ریال معادل 52 درصد رشد کرده است.
در مجموع سود پایه یا سود ناشی از عملیات در حال تداوم هر سهم بانک شهر به 6381 ریال رسیده که نسبت به 1919 ریال مدت مشابه سال قبل به میزان 4462 ریال بیشتر شده و معادل 233 درصد رشد کرده و 3.3 برابر شده است.

هزینه های عملیاتی


از سوی دیگر، هزینه سود سپرده‌ها 83 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم نزدیک به 90 هزار میلیارد ریالی مدت مشابه سال قبل معادل 8 درصد کاهش داشته است. براین اساس خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری با رقم 54 هزار میلیارد ریال رشد 233 درصدی نسبت به رقم 16 هزار میلیارد ریال نیمه نخست 1401 داشته و نشان دهنده 3.3 برابر شدن خالص درآمد از محل تسهیلات وسپرده گذاری است.
از سوی دیگر، هزینه کارمزد نیز با 6201 میلیارد ریال نسبت به 2432 میلیارد ریال مدت مشابه سال قبل رشد 155 درصدی دارد. اما در مجموع خالص درآمد و هزینه کارمزد نزدیک به 29 هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به 12 هزار میلیارد ریال سال قبل عملا 139 درصد رشد نشان می دهد و درآمد کارمزد بانک شهر 2.4 برابر شده است.
هزينه‌هاي اداري و عمومي در مجموع 26708 میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به سال قبل که 14242 میلیارد ریال گزارش شده بود، رشد 88 درصدی دارد.
هزينه مطالبات مشکوک الوصول نیز با رقم 15509 میلیارد ریال نسبت به رقم 5412 میلیارد ریال سال قبل رشد 187 درصدی دارد.
همچنین هزينه استهلاک 593 میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم 259 میلیارد ریال سال قبل رشد 129 درصدی دارد.
خالص سود (زيان) مبادلات و معاملات ارزي نیز 82- میلیارد ریال بوده که نسبت به رقم 66 میلیارد ریالی سال قبل کاهش داشته است.
براین اساس در مجموع سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات در شش ماه نخست 1402 به 99375 میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم 29892 میلیارد ریال شش ماه نخست 1401 رشد 232 درصدی داشته و 3.3 برابر شده است. 

دستاوردهای بانک شهر در نیمه نخست 1402 در افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها – ارقام به هزار میلیارد ریال - درصد

شاخص – هزارمیلیارد ریال

شش ماه نخست 1402

شش ماه نخست 1401

افزایش رقم در نیمه نخست 1402

رشد – درصد

برابر

سود  «وشهر»

99

29

69

232

3.3

سود پایه هر سهم – ریال بانک شهر

6381

1919

4462

232

3.3

درآمد تسهیلات و سپرده گذاری

53

16

37

232

3.3

درآمد کارمزد

29

12

17

139

2.4

درآمد عملیاتی

111

29

82

280

3.8

درآمد تسهیلات، سپرده گذاری و اوراق بدهی

137

106

31

29

-

درآمد کارمزد

35

14.5

10.5

142

2.4

خالص سود سرمایه گذاری ها

26.5

5 میلیارد ریال

26.5

553841

5539

هزینه سود سپرده ها

83

90

6.8

8-

-


نام:
ایمیل:
* نظر: