:
كمينه:۳۰.۹۹°
بیشینه:۳۱.۷۹°
به‌روز شده در: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۰
آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی
با روش چک صیادی از تعداد چک های بی محل کاسته خواهد شد و از نظر اعتماد سازی به سیستم بانکی و فرد صادر کننده تاثیر بیشتری خواهد داشت
کد خبر: ۱۹۳۹۱۶
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۱
خبراقتصادی - سوء استفاده از چک مسئله پوشیده ای نیست و سال ها است که از بانک مرکزی انتظار می رود، برای این رویه چاره ای بیاندیشد زیرا بدون تحقیق کافی درباره هویت  فرد به متقاضی اجازه در اختیار داشتن دسته چک داده می شد.
صدور چک به شکل اشاره شده، صرفا برای بالا بردن آمار عملکرد بود، اما نتیجه ای جز افزایش چک بلامحل نداشت. این کار در مورد دستگاه پوز هم صورت گرفت و هر کسی در مترو، اتوبوس یا ... یک پوز در اختیار داشت که در نتیجه این سیاست تراکنش های مبهم به مسئله جدی تبدیل شد، البته قرار است دستگاه های پوز به سیستم مالیاتی متصل شود و سامان پیدا کند.
براساس قانون، چک عندالمطالبه است و امتیاز مدت دار بودن فقط برای برات و سفته در نظر گرفته می شود، ولی به دلیل گسترش دادن استفاده از دسته چک افراد آن را مدت دار یا حامل می نوشتند و از یک فرد به فرد دیگری منتقل می شد که همین مسئله زمینه انجام سوء استفاده هایی را فراهم کرد زیرا ممکن بود یک فقره چک بین افراد زیادی دست به دست شود، درنهایت هم وصول نشود و تمام افرادی که برای مدتی چک را در اختیار داشتند، مطالبه گر می شدند.
مشکل عمده این مسئله عدم انجام اعتبارسنجی در زمان صدور دسته چک برای متقاضی بود، بنابراین از ابتدا هم به تاریخ چک توجه نشد. از امتیازات چک صیادی این است که قابل انتقال نیست و به نام فرد صادر می شود، دریافت کننده هم از وصول رقم چک اطمینان دارد. با این روش از تعداد چک های بی محل کاسته خواهد شد و از نظر اعتماد سازی به سیستم بانکی و فرد صادر کننده تاثیر بیشتری خواهد داشت.
چک صیادی سبب خواهد شد تا دسته چک و دارنده آن اعتبار پیدا کند. پیش از این دسته چک بعضا به دلیل رفاقت با رئیس شعبه یا خوش خدمتی برای بانک  صادر می شد و در جایی هم به ثبت نمی رسید.  
نام:
ایمیل:
* نظر: