:
كمينه:۳۱.۵۱°
بیشینه:۳۱.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۰
رشد ۲۱ درصدی معاملات با چک در اردیبهشت ماه
مقایسه آمار چک‌های مبادله‌شده در فروردین و اردیبهشت سال جاری، نشان می‌دهد که در این بازه زمانی یک ماهه، میزان استفاده از چک در مبادلات بین مردم و کسبه با رشد ۲۱.۱ درصدی همراه بوده است.
کد خبر: ۱۹۳۶۲۳
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۴۰۱ - ۱۷:۲۲
اقتصاد گردان

اقتصادگردان- آخرین گزارش بانک مرکزی از آمار چک‌های مبادله‌شده که مربوط به اردیبهشت ماه امسال است نشان می‌دهد که در این ماه، در مجموع ۶.۳ میلیون فقره چک به ارزش ۲۷۴.۲ هزار میلیارد تومان چک مبادله‌شده و تنها ۶۱۳ هزار فقره چک به ارزش ۳۴.۱ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است. بنابراین نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده در این ماه به ترتیب برابر با ۹.۷ درصد و ۱۲.۴ درصد بوده است.

گزارش مربوط به فروردین امسال نیز حاکی از آن است که در این ماه در مجموع ۵.۲ میلیون فقره چک به ارزش ۱۸۳.۸ هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این میان ۴۷۱ هزار فقره چک به ارزش ۲۰.۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده بود.
بنابراین مقایسه اردیبهشت و فروردین امسال نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه امسال نسبت تعداد و ارزش چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به ترتیب با رشد ۷ درصدی و ۱۰ درصدی همراه بوده و از طرف دیگر، میزان استفاده از چک بین مردم و کسبه ۲۱.۱ درصد رشد داشته که نشان از افزایش معاملات با چک در این بازه زمانی یک ماهه‌ی ابتدای سال ۱۴۰۱ دارد.
هم اکنون بانک مرکزی در حال تکمیل اجرای کامل قانون جدید چک توسط شبکه بانکی است. از این رو انتظار می‌رود با تکمیل اجرای قانون جدید چک و ارائه تمامی تکالیف قانونی توسط تمامی شبکه بانکی، معاملات با چک روند رو به رشد خود را بپیماید و اعتبار چک و اعتماد مردم به این ابزار پرداخت بیش از گذشته افزایش یابد.
آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می‌دهد که در این ماه حدود ۶۱۳ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ معادل ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته است.
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می‌دهد که در اردیبهشت ماه سال جاری حدود ۶.۷ میلیون فقره چک به ارزشی بیش از ۲۷۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰.۹ و ۴۹.۲ درصد نسبت به فروردین ماه افزایش دارد.

از سوی دیگر، حدود ۵.۷ میلیون فقره با ارزشی حدود ۲۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۲۰ و ۴۷.۲ درصد افزایش دارد. در کنار چک‌های وصولی حدود ۶۱۳ هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با  ۲۹.۹ و ۶۵.۳ درصد افزایش داشته است.

البته، در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۹.۸ و ۱۲.۴ برگشت داده شده که این نسبت در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به ترتیب برابر ۹ و ۱۱.۹ درصد بوده است.

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود ۲ میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۱۳۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران حدود ۱.۸ میلیون فقره به ارزشی بالغ بر  ۱۲۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی حدود ۱۷۶ هزار فقره به ارزشی حدود ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.

میزان چک‌های برگشتی به تفکیک علل

علاوه بر این، در اردیبهشت ماه امسال بیش از ۵۹۴ هـزار فقـره چـک بـه ارزشی بالغ بر ۳۳ هزار میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده که درواقـع از نظـر تعـداد ۹۷.۱ و از نظر ارزش نیز ۹۶.۸ درصد از کل چک‌های‌ برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.    

از سوی دیگر، در استان تهران بیش از ۱۶۹ هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر ۱۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۶.۴ و از نظر مبلغ نیز ۹۶ درصد چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی به کل چک‌های برگشتی بوده است.  

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور حدود ۶.۱ میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود ۵.۷ میلیون فقره عادی و بیش از ۰.۴ میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور ۹۳.۳ درصد از کل چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۶.۷ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، حدود ۴۸۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان چک‌های وصولی در کل کشور، حدود ۲۴۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان برای چک‌های عادی و بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان خاص چک‌های رمزدار بوده است. بر این اساس، در کل کشور ۴۹.۴ درصد از کل مبلغ چک‌های وصولی را چک‌های عادی و ۵۰.۶ درصد دیگر را چک‌های رمزدار به خود اختصاص داده‌اند.

طبق این گزارش، در اردیبهشت ماه امسال در کـل کشـور حدود ۴۰۷ هـزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی بیش از ۲۴۶ هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۶۲.۹ و ۷۵.۳ درصد افزایش داشته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از ۱۴۰ هزار فقـره چـک رمـزدار بـه ارزشـی حدود ۱۸۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصول شد که در این ماه، ۵۱.۸ درصد از تعداد چک‌های رمزدار وصولی در سه استان تهـران (۳۴.۵ درصـد)، اصفهان (۹.۲ درصد) و خراسان رضوی (۸.۱ درصد) وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان‌ها دارا بوده‌اند.
همچنــین، ۸۲.۳ درصــد از ارزش چــک‌هــای فــوق در اســتان‌هــای تهــران (۷۵.۵ درصــد)، اصفهان ( ۳.۵ درصد) و خراسان رضوی ( ۳.۳ درصد) وصول شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: