:
كمينه:۱۲.۶۲°
بیشینه:۱۲.۹۹°
به‌روز شده در: ۰۳ آبان ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۱
معرفی مباحث جلد دهم کتاب حقوق املاک و اراضی
جلد ده کتاب املاک و اراضی بعد از ثبت اجباری ۲۶ و ۱۲ و ۱۳۱۰ اولین کتابی است که در مورد اظهارنامه ثبتی یعنی شناسنامه ملک چاپ شده است. ممیزی املاک و اراضی پلاک کوبی توضیع اظهارنامه، اظهارنامه ثبتی سنگ بنای ثبت املاک و اراضی و منابع آبی در کشور ایران یک برگ متحدالشکل است که اساسی ترین مستند مالکیت و فندانسیون، برگ اول پرونده ثبتی است
کد خبر: ۱۷۹۱۸۳
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۰
خبراقتصادی - اظهارنامه ثبتی به معنی شناسنامه ملک چاپ شده است. اظهارنامه ثبتی سنگ بنای ثبت املاک و اراضی و منابع آبی در کشور ایران یک برگ متحدالشکل است که اساسی ترین مستند مالکیت و فندانسیون،  برگ اول پرونده ثبتی است

ممیزی املاک و اراضی پلاک کوبی توضیع اظهارنامه

جلد ده کتاب املاک و اراضی بعد از ثبت اجباری ۲۶ و ۱۲ و ۱۳۱۰ اولین کتابی است که در مورد اظهارنامه ثبتی یعنی شناسنامه ملک چاپ شده است. ممیزی املاک و اراضی پلاک کوبی توضیع اظهارنامه،  اظهارنامه ثبتی سنگ بنای ثبت املاک و اراضی و منابع آبی در کشور ایران یک برگ متحدالشکل است که اساسی ترین مستند مالکیت و فندانسیون،  برگ اول پرونده ثبتی است.
پلاک کوبی از نظر مالی ممیزی املاک کشور ایران رتبه بندی تقسیم بندی تقویم و ثبت املاک از نظر حقوقی
استقرار مالکیت اموال غیر منقول و حقوق عینی و حقوق ارتفاقی و حقوق انتفاعی ثبت املاک از نظر علمی و فنی کیفیت و موقعیت طبیعی
 املاک ثبت جنگل مرتع اراضی جنگلی بیشه طبیعی اراضی خالصه اراضی موات اراضی مستحدث و ساحلی اراضی پشت سدها اراضی کشت موقت اراضی متروکه اراضی زراعی و کشاورزی اراضی اصلاحات ارضی

ثبت ابنیه و امارات نقشه برداری نقشه کشی پایه و اساس ثبت املاک
 ایجاد طرق و شوارع راه آهن،  بنا،  حفر قنوات لوله کشی برای آب حریم راه و راه آهن شهر شهرک روستا فیبر نوری اماکن امنیتی و نظامی همه بر اساس اظهارنامه ثبتی که سنگ بنای ثبت مدرن کشور است
زمین پلاک کوبی اراضی درج مختصات املاک و اراضی دفتری به نام دفتر توزیع اظهارنامه ثبتی با ستون بندی مشخص با توصیف اجمالی ملک نوع ملک نوع مالک حقوق ارتفاقی که در آن ملک وجود دارد شماره پلاک نام زمین اسامی مالکان و مبحث بسیار مهمی که در مورد عبارت مشاع و مفروز وجود دارد.
شروع به ثبت عمومی هر منطقه ارزش حقوقی اظهارنامه ثبتی یعنی وقتی اظهارنامه ثبتی را در پرونده ثبتی ثبت می‌کنند، با همین اظهارنامه ملک قابلیت نقل و انتقال رسمی پیدا می‌کند، و خود این اظهارنامه قابلیت نقل و انتقال را دارد نقش تصرف عملیات مقدماتی تکمیل،  اعاده اظهارنامه ثبتی اشخاص که حق یا تکلیف درخواست ثبت را دارند مفاد اظهارنامه رابطه تصرف و پذیرفتن اظهارنامه ثبتی چگونگی پذیرفتن تقاضای ثبت از غیر متصرف رابطه اظهارنامه و صاحبان حقوق قانونی در اراضی و املاک یعنی کسانی که حق انتفاع و ارتفاق ارتفاع دارند حق زارعانه دارنده حق حریم دارند، در بند ۵ ماده ۲۲ آیین نامه قانون ثبت تعیین تکلیف اظهارنامه های ناقص معیوب فقدان و از بین رفتن اظهارنامه ثبتی به کار بردن خدعه در پذیرفتن اظهارنامه ثبتی، پر نمودن دوباره اظهارنامه در خصوص یک ملک تشخیص حقوق متقاضیان ثبت املاک استقرار مالکیت رسمی و جلوگیری از تزلزل آن چگونگی ثبت اراضی و املاک اوقافی، ثبت سهام مشاع ازملک قنات چشمه پذیرفتن ثبت مالکین مفروز و مشاع وظایف نقشه بردار نماینده اداره ثبت و مستدعی ثبت حدود ملک مورد تقاضا، و اگر بخواهیم وضعیت یک ملک را چهار چوب را حدود اربعه را مشخص کنیم مامورین ثبت در قرا در هر محل غالب مالکین و رعایا در املاک حقوقی دارند مثل حق اعیانی در خانه ها باغات و غیره که در موقع تحدید حدود حقوق مزبور همچنین قطعاتی که در دهات به عنوان خرده مالک متعلق به رعایا و اشخاص است یا اظهارنامه های ثبتی در مورد قنوات چشمه ها پذیرش املاک آبخور به عنوان حقابه های رودخانه ها دستورالعمل ثبت آب ها قنات خصوصی اظهارنامه ثبتی در املاک موقوفه در مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ در اراضی موات، درنسق بندی اصلاحات ارضی در قانون الحاق موادی به ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۸۹٫۳٫۳ در املاک و اراضی فاقد سند رسمی در اراضی مستحدث و ساحلی در اراضی فاقد سند و بلاصاحب و مجهول المالک مصوب ۹۰٫۹٫۹ اظهار نامه در مورد املاک دولتی چالش مدیریت و تصرف حقوق اراضی سامانه کاداستر و چالش های اراضی تغییر کاربری تفکیک طرح آمایش سرزمین همه و همه در جلد ۱۰ مورد بررسی دقیق و کاربردی با همراهی آرا صادره در این زمینه از دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری مرجع تجدیدنظر استان دادگاه های عمومی هیئت نظارت ثبت شورای عالی ثبت و دیگر مراجع قانونی است.
نام:
ایمیل:
* نظر: