:
كمينه:۱۷.۷۹°
بیشینه:۲۰.۹۹°
به‌روز شده در: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۱۷:۳۸
توسعه ایران، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری بدون آگاهی از حقوق املاک و اراضی و آب ممکن نیست
مصادره املاک و اراضی، اصل ۴۹ قانون اساسی، مصادره اموال نامشروع، دعاوی اصل ۴۹ در دادگاه ویژه اصل ۴۹، مصادره، تملک، سرپرستی، اخذ خمس اموال، اخذ ۲ خمس، اراضی بزرگ کشاورزی و بایر اعراضی ۱۳۶۷، ثروت ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، نهاد ماذون از طرف ولی فقیه، سازمان اموال تملیکی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، مرور زمان در دعاوی اصل 49 از مباحث مربوط به جلد سوم است
کد خبر: ۱۷۹۱۸۲
تاریخ انتشار: ۲۰ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۹
خبراقتصادی -  با تلاش جمعی از وکلا و حقوقدانان برجسته از جمله استاد حقوق املاک و اراضی جناب آقای عباس بشیری،۱۱ جلد کتاب حقوق کاربردی املاک و اراضی به طبع رسیده و در دسترس حقوقدانان و دانشجویان و دوستداران علم حقوق قرار گرفته است. خلاصه ای از این کتب  به علاقمندان معرفی می شود تا دانش حقوق در دسترس نسل امروز و  نسل‌های آینده  باشد و موضوعاتی که تاریخ ایران با مسائل حقوق املاک و اراضی و قوانین و مقررات و موضوعات حقوقی آن مواجه بوده قابل بررسی و مطالعه باشد زیرا آنچه بر اقتصاد وجامعه و فرهنگ و سیاست و بهره وری وکارایی و تولید و زندگی اقتصادی مردم این سرزمین اثر می گذارد ارتباط تنگاتنگ با مسائل حقوقی زمین و املاک در ایران دارد که با زمینه ها و ریشه های تاریخی مواجه است و حل آنها می تواند به پیشرفت کشور کمک کرده و ارزش افزوده، بهره وری، حفاظت از منابع کمیاب مانند آب، بهبود زراعت و کشاورزی و تولید اقتصادی، رشد اقتصادی وسرمایه گذاری ها را به همراه داشته باشد.
اگر قائل به توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و اجتماعی کشور هستیم باید مسائل تفضیلی و ریز حقوق املاک و اراضی را بدانیم و در جهت رفع مشکلات آن بر آییم و امکان استفاده از ثروت و منابع کشور را به نحو بهینه و مفید و منطقی و متعادل با طبیعت و محیط زیست و منابع زمین و آب را فراهم کرده و از دخالت انسان و دولت و قدرت ها و گروه های زمین خوار وکوه خوار و نابودکننده منابع آب جلوگیری کنیم.


جلد ۱ از مجموعه فوق در خصوص مباحث حقوقی اراضی، منابع طبیعی، مراتع،اراضی جنگلی، بیشه طبیعی، جنگل، آبخیزها، اراضی مستحدث و ساحلی  است. واگذاری مواد ۳ قانون حفاظت... و مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه واگذاری اصلاحی اراضی مصوب ۱۳۵۹/۲/۳۱، نحوه پر نمودن برگ تشخیص منابع طبیعی و اظهارنامه ثبتی این نوع اراضی، اثبات مالکیت، اعتراض به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی مصوب ۱۳۸۹/۴/۲۲، نحوه اعتراض به آگهی های منابع طبیعی، نحوه اراضی مستثنیات مواد ۲ و ۳ و ۶۳ و ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل و مرتع، اعتراض به هیئت ماده واحده اراضی اختلافی ماده ۵۶ مصوب ۱۳۶۷/۶/۲۲، شرح وظایف متولیان اراضی منابع طبیعی سازمان جنگلها و مراتع و وزارت راه و شهرسازی تا آخر سال ۱۳۹۹ در این جلد مورد بررسی قرار گرفته است.


در جلد ۲ مسائل ذیل مطرح شده است:
انواع واگذاری منابع ملی، نظارت بر اجرای طرحهای منابع طبیعی،مسئولیت های واگذاری اراضی، مسئولیت مدنی ناشی از سوء استفاده منابع بهره برداری، انواع پروانه های صادره برای بهره برداری معدن، معادن واقع در اراضی منابع طبیعی، واگذاری اراضی تحت عنوان هبه، صلح معوض، جنگل دست کاشت، خلع ید از متخلفین، واگذاری جهت پارک ملی، نظارت بر طرح‌ها، تشخیص اشتغال برای واگذاری اراضی، واگذاری به کارمندان دولت، قرارداد اجاره اراضی ملی، شناسایی ممیزی، تملک اراضی ملی و دولتی، مسئولیت هیئت های ۷ نفره در واگذاری، مسئولیت قراردادی و قانونی سوء استفاده از منابع طبیعی، وظایف دفاتر ممیزی اراضی، واگذاری طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی، متولی اراضی و املاک چهارگانه محیط زیست، معادن، آرا و نظریات مشورتی حقوقی در زمینه جنگلها و مراتع، بیشه طبیعی، اراضی جنگلی، شرح و بسط دعاوی جاری منابع طبیعی طبق تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری کشاورزی ۱۳۸۹ در دادگاه ویژه مرکز استان، منابع طبیعی به انضمام بخشنامه های وزارت راه و مسکن و شهرسازی و جهاد کشاورزی.


جلد سوم متضمن مطالب ذیل  است:
نظام حقوقی حاکم بر مناطق آزاد صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر مالکیت و مدیریت اراضی، بررسی ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع، مباحث ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مرتع(واگذاری حق علفچر تا دو برابر مستثنیات)، واگذاری ماده ۳۴ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری  از جنگلها، شیوه نامه ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها، مصادره املاک و اراضی، اصل ۴۹ قانون اساسی، مصادره اموال نامشروع، دعاوی اصل ۴۹ در دادگاه ویژه اصل ۴۹، مصادره، تملک، سرپرستی، اخذ خمس اموال، اخذ ۲ خمس، اراضی بزرگ کشاورزی و بایر اعراضی ۱۳۶۷، ثروت ناشی از ربا، غصب، رشوه ، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، نهاد ماذون از طرف ولی فقیه، سازمان اموال تملیکی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی، مرور زمان در دعاوی اصل ۴۹ …. اراضی حریم رودخانه، برکه، مرداب، مسیل، انهار طبیعی، کانال عمومی، باتلاق، تالاب، آب بند، داغ آب، سواحل دریا و دریاچه ها.


در جلد ۴ می خوانیم:
بررسی اراضی بیابانی، کویری، باتلاقی، مستحدث و ساحلی، زیر سدها، دریاچه های احداثی در پشت سدها، اراضی شیبدار، بررسی اراضی وسیع محدوده های قانونی و استحفاظی شهرها، اظهارنامه جمعی تبصره الحاقی ماده ۹ آیین نامه، تحلیل مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۱۰ و ۱۲ زمین شهری، لغو مالکیت اراضی موات شهری ۱۳۵۸، اراضی شهری ۱۳۶۰، بررسی ماده ۶۹ تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۱۳۸۷، قانون تعیین تکلیف اراضی، واگذاری دولت ها و نهادها ۱۳۷۰/۱۲/۱۵، تبیین ماده ۱۷ قانون اصلاح، قانون ایمنی راهها و راه آهن ۱۳۷۹، سلب مالکیت برای طرح های شهرسازی، تامین مسکن و پرداخت غرامت، تعیین وضعیت انواع زمین های بایرو خالصه.


در جلد ۵ طرح های شهری، جامع، تفصیلی، هادی، محدوده و حریم شهر، نماسازی، پروانه ساختمان، تراکم های ساختمانی و مسکونی، موسسات جایگزین تعمیر و تجدید بنا، نحوه تعریض گذرها، رفع مشکلات طرح تفصیلی، پخ تقاطع، تبدیل کاربری‌های مصوب محدودیت ناشی از مجاورت املاک اشاعه آپارتمان، رفع تعارض تضاد نقض تخصیص نسخ در تحصیل اراضی ابنیه املاک اخذ وجه الزامات دعاوی غرامات اجرت المثل خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی وزارت نفت نیرو مسکن و شهرسازی شرکت گاز مواد ۶۹ و ۷۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تحصیل اراضی متمرکز در محدوده شهرها و روستاها، مورد بررسی قرار گرفته است.


در جلد ششم اراضی قابل تقسیم مالک زارع کشاورز برزگر کارگر کشاورزی زمین آبی دیم موات خالص اوقاف اراضی مکانیزه،بایر اصلاحات ارضی اجاره تقسیم فروش خرید حق ریشه شرکت سهامی زراعی شورای اصلاحات ارضی شرکت تعاونی آمار سه مرحله اصلاحات ارضی تقسیم عرصه و اعیان باغات حقابه قنوات رودخانه‌ها در اصلاحات ارضی رای ۲۰۴۶ شورای عالی اصلاحات ارضی نمونه فرم های سه مرحله اصلاحات ارضی ثبت املاک اصلاحات ارضی مواد ۱۴۲ تا ۱۴۵ الحاقی ثبت اصلاحات ارضی و قانون املاک و اراضی فاقد سند رسمی و الحاق موادی به قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن اصلاحات اراضی در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام مبانی مالکیت حق نسق برای زارعین و... تبیین شده است.


جلد ۷: واحدهای بهره برداری مشاع، واگذاری اراضی برای کشاورزی و زراعت، دستورالعمل تعاونی مشاع اراضی کشت موقت شرایط تعلق زمین وظایف و اختیارات اختصاصی هیئت عالی واگذاری اراضی تطبیق اراضی با اسناد کمیسیون تقویم و ارزیابی محدوده عملکرد قانون در وسعت جغرافیایی باغ در قانون و مقررات ممیزی باغها باغ در اصلاحات ارضی یک جفت باغات شخصی تعداد و مساحت باغات باغ ها در قانون حفظ و کاربری اعیانی باغ ها کمیسیون باغات شهری ثبت باغات در اداره ثبت املاک و اسناد عرصه باغات غارسی باغ در تصرف زارعین یا وراث قانونی آنها باغات بیشه‌ها قلمستان نخلستان باغات مرکبات چای حنا باغ های مشاعی باغ های شش دانگ باغات زارعین تقسیم عرصه و اعیان باغات.


درجلد ۸ تفسیر عکسهای هوایی اراضی موات ماده ۱۷ قانون تقسیم و فروش به زارعین مستاجر اراضی موات و بایر بلا مالک تبصره الحاقی و آیین نامه ثبت (اظهارنامه جمعی) اراضی موات خارج از محدوده قانونی شهرها ۱۳۶۵/۹/۳۰ اراضی موات شهری
۱_لغو مالکیت اراضی موات شهری ۱۳۵۸/۴/۵
۲_اراضی موات قانون اراضی شهری ۱۳۶۰/۱۲/۲۷
۳_اراضی موات قانون زمین شهری ۱۳۶۶/۶/۲۲
اعتراض به اراضی موات برگ تشخیص اراضی موات خارج از محدوده شهرها تفاوت اراضی موات و اراضی منابع طبیعی کمیسیون رفع تداخلات در اجرای ماده ۶۴ اراضی موات رفع تداخلات اراضی موات و اوقاف زراعی باغ ها و… بررسی شده است.


در جلد ۹ می خوانیم:
اصل تسلیط اصل لاضرر انواع تصرف تخلف بنا انواع و توابع و شاخه های مالکیت شهرک‌ صنعتی توپوگرافی توضیع زمین روستا در مقررات و قوانین جاری مقررات احداث ساختمان با انواع کاربری در روستا ضوابط فنی و شرایط قانونی ساخت و ساز در روستاهای ایران ایمن سازی ساخت و ساز در روستاهای ایران صدور سند مالکیت ثبتی برای اماکن روستایی (داخل بافت هادی) اراضی واقع در محدوده قانونی حریم حاشیه روستا معابر داخل محدوده روستا بررسی کاربری ماده ۶۴ قانون بهره برداری از جنگلها و مراتع در روستاها.


جلد ۱۰: اولین کتابی که به صورت تخصصی و بین رشته ای ثبت و اراضی و املاک اظهارنامه ثبتی را از نظر اجتماعی اقتصادی و مالی علمی فنی ثبتی و کاربردی با بررسی و تحقیق یکصد ساله رویه قضایی از سال ۱۳۰۰ تا ۱۴۰۰ موقعیت قانونی و عرفی اظهارنامه ثبتی رابطه تصرف حسی و معنوی با اظهارنامه ثبتی صاحبان حقوق انتفاعی ارتفاقی بیع شرط رهن وثیقه حریم و پرداخت قیمت در اظهارنامه ثبتی،نقص، عیب، خدعه و فقدان اظهارنامه ثبتی دعوای ابطال اظهارنامه ثبتی آرای نظریات کارشناسی، دادخواستها و لوایح دفاعی محاکم قضایی در خصوص دعاوی اظهارنامه ثبتی.


در جلد ۱۱ کارگروه رفع تداخلات شهرستان، استان تهران شرح وظایف کمیسیون استان کارگروه مرکزی،رفع تداخلات اراضی ملی دولتی و مستثنیات اشخاص برای رفع تداخلات ۵۰ ساله ایران آثار و عوارض تداخلات انواع اراضی مورد تداخل، ثبت عمومی، املاک خالصه مراتع اصلاحات ارضی خرده مالکان اراضی موات بایر و کشت موقت زمین شهری اراضی حریم روستا رودخانه ها سیل ها حفظ کاربری اراضی، مناطق چهارگانه محیط زیست، بلوکی، مازاد بر نسق، مصادره ای، وجود سابقه کشت در عکس هوایی، نحوه اصلاح سوابق و مالکین خودکار و مکانیزه و اراضی زیراشکوب زاگرس مورد مطالعه قرار گرفته است.
نام:
ایمیل:
* نظر: