:
كمينه:۲۷.۱۳°
بیشینه:۲۷.۱۳°
به‌روز شده در: ۲۶ شهريور ۱۴۰۰ - ۲۳:۰۳
احمد یزدان پناه اقتصاددان
تدوین چارچوب مدرن سازی سیاست پولی برای بالا بردن اثربخشی و کارایی عملکرد و «موفقیت» بانک مرکزی در ابتدای کار دولت ها نیازی حیاتی است.
کد خبر: ۱۷۷۰۷۷
تاریخ انتشار: ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۷:۲۵
خبراقتصادی - به گفته پژوهشی از صندوق بین المللی پول، بسیاری از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط (که ما هم جزو این  گروه هستیم) ، در جستجوی آنند تا با بکار گیری چارچوب ها و استراتژی های سیاست پولی مدرن که به نوسانات تورم و انتظارات تورمی قید و بند بهتری می زنند (که بدان «لنگر اسمی» می گویند) به بهبود ثبات اقتصاد کلان و رشد اقتصادی کشورشان کمک های شایانی کرده و لذا توانسته اند سیاست پولی اثربخش تری را برای رفاه مردم خود به اجرا گذارند.
آن مطالعه می گوید در سی سال گذشته پیشرفت های معنی دار و مهمی در جهت آزادسازی و اصلاحات در بازارهای مالی رخ داده است. اما، در راستای استقلال بیشتر بانک های مرکزی، کاهش سلطه مالی، و افزایش بهره مندی از بازارهای سرمایه جهانی، فشارهایی نیز بر این کشورها وارد شده تا به مدرن سازی چارچوب سیاست های پولی خود بپردازند. برای یک دولت جدید این نوسازی باید از اهمیت خاصی برخوردار باشد، چرا که تحقق اهداف سیاست پولی در زندگی روزمره مردم باید در ثبات قیمت ها و کاهش بیکاری و هدف های توسعه ای بانک مرکزی تجلی پیدا کند و بنابراین به کارگیری اصول اساسی یک چارچوب پولی باید به گونه ای نقشه راه برای دولت های جدید به حساب آید، اصولی که ویژگی های اصلی و کلیدی یک چارچوب سیاست پولی رو به جلو و آینده نگر را داراست.

اصول اساسی برای چارچوب سیاست پولی :اصولی که خصوصیات و مشخصه های یک چارچوب سیاست پولی موثر و کارآمد را که بانک های مرکزی کشورهای مزبور باید به اجرا بگذارند را می توان چنین خلاصه نمود. استقلال روشن و مشخص و الزامی و «عملیاتی» برای تعقیب اهدافشان .ثبات قیمت ها (حداقل سازی نوسانات) بعنوان هدف اصلی سیاست پولی در میان مدت.    یک هدف گذاری میان مدت برای تورم که اقدامات سیاست پولی و ارتباطات بانک مرکزی با مردم را جهت دهی و هدایت و راهنمایی کند.     در تدوین و تبیین چارچوب سیاست پولی توجه خاص به ثبات مالی و اقتصاد کلان در تدوین و تبیین چارچوب و استراتژی پولی و اقتصاد کلان کشور مبذول شود. چارچوب عملیاتی موثر و شفاف هم سو با شرایط بازار و برداشت و تلقی درست از اهداف و ابزار سیاست پوبی جدید.    تدوین استراتژی پولی آینده نگر «شفاف» بعنوان لازمه «پاسخ گویی» بانک مرکزی در ایفای تعهداتی که بعهده گرفته است. ارتباطات شفاف، که موجب بیشتر و بهتر شدن همه جانبه اثربخشی (کم و کیف تحقق اهداف سیاست پولی) می شود.

ثبات قیمت ها ، اولین گام حیاتی برنامه کاری دولت ها:پژوهش مزبور تأکید بر اهمیت ثبات قیمت ها بعنوان هدف اصلی و اولیه برنامه کاری اصلاحات کشور دارد که در آن به چارچوبی عملیاتی از «نرخ بهره – محور» و نرخ ارز انعطاف پذیرتر توجه شده است علاوه بر توسعه ابزارهای تحلیلی برای سیاست گذاری و تدوین استراتژی های پولی به تکنیک ها برای ارتباطات مؤثر بانک مرکزی با مردم و همچنین کمک به لنگر انتظارات تورمی توجه خاص شده است.
هدف مهم دیگر فرایند نوسازی، به گفته پژوهش مزبور، افزایش کنترل نرخ های بهره در میان مدت به کمک تعبیه ابزارهای پولی مناسب توسط بانک مرکزی که نوعاً «عملیات بازار باز» و «ذخیره قانونی» و «تسهیلات اعتباری» را شامل می شود. بالا بردن قدرت تحلیل و تفسیر داده ها توسط کارشناسان بانک مرکزی عنصر مهمی در چارچوب نوسازی پولی به حساب می آید و به اعتبار پیش بینی میان مدت بانک و ارائه توصیه های سیاستی برای تحقق اهداف پولی و بهبود شرایط کل اقتصاد می تواند کمک های ارزشمندی بنماید.
به هرحال، تدوین چارچوب مدرن سازی سیاست پولی برای بالا بردن اثربخشی و کارایی عملکرد و «موفقیت» بانک مرکزی در ابتدای کار دولت ها نیازی حیاتی است.»
نام:
ایمیل:
* نظر: