:
كمينه:۲.۷۹°
بیشینه:۹.۹۹°
به‌روز شده در: ۱۷ آذر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۵
معافیتهای مالیات بر ارث
مهلت قانونی انجام انحصار وراثت برای متوفی 6 ماه از تاریخ گواهی فوت و مهلت قانونی ثبت اظهار نامه مالیات بر ارث یک سال از تاریخ گواهی فوت میباشد . مالیات بر ارث ملک خانه مسکونی ،مغازه ، زمین - خودرو و سایر وسایل نقلیه- سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سود سهام سهام، سهم الشرکه و حق تقدم خارج از بورس- مالیات ارث سهام، سهم الشرکه و حق تقدم داخل بورس - سایر اموال و دارایی ها
کد خبر: ۱۷۵۰۴۳
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۰:۳۴
خبراقتصادی -چنانچه تاریخ فوت مندرج در گواهی فوت با تاریخ واقعی فوت متفاوت باشد بر اساس رای وحدت رویه شماره ۷۳۲ مورخ 19 فروردین 1393  هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی و به طرفیت اداره ثبت احوال و به خواسته اصلاح تاریخ فوت خواهد بود .

معافیتهای مالیات بر ارث :

–وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت ، دیه.
–هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری مجاز.
–پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد.
–چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکتها
–چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

محاسبه مالیات بر ارث برای هر طبقه از وراث


 مالیات بر ارث ملک خانه مسکونی ،مغازه ، زمین
طبقه اول 7.5  درصد  طبقه دوم 15 درصد  طبقه سوم 30 درصد

 مالیات بر ارث خودرو و سایر وسایل نقلیه
 طبقه اول 2 درصد  طبقه دوم 4 درصد  طبقه سوم 8 درصد

 مالیات بر ارث سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سود سهام
طبقه اول 3 درصد  طبقه دوم 6 درصد  طبقه سوم 12 درصد

 مالیات بر ارث سهام، سهم الشرکه و حق تقدم خارج از بورس
 طبقه اول 6 درصد  طبقه دوم 12 درصد طبقه سوم 24 درصد

 مالیات ارث سهام، سهم الشرکه و حق تقدم داخل بورس
 طبقه اول  نیم درصد  طبقه دوم  1 درصد  طبقه سوم 2 درصد

 مالیات بر ارث سایر اموال و دارایی ها
 طبقه اول 10 درصد  طبقه دوم 20 درصد  طبقه سوم 40 درصد

جرائم دیرکرد مالیات بر ارث

1 .جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر حداکثر 6 ماه پس از تاریخ فوت متوفی معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود .پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل  5.2 درصد مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.
2 .ادارات ثبت اسناد و امالک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این که مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارایه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند. از سوی دیگر در این بین جریمه تاخیر در پرداخت مالیات مطرح خواهد شد و باید توسط وراث به معادل 5 درصد ارزش اموال پرداخت گردد لازم به ذکر است تاخیر در پرداخت مالیات پس از تشخیص آن، موجب تعلق جریمه است اما تا پیش از تشخیص مالیات، جریمه ای مقرر نمی شود .
3 .در صورتی که وراث گواهی انحصار وراثت را دریافت کردند ولی در زمان تعیین شده اقدامی جهت پرداخت مالیات برارث ننمایند، اداره مالیات به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت مالیات، وراث باید 2.5 درصد مبلغ مالیات را به عنوان جریمه پرداخت کنند، البته لازم به ذکر است اگر وراث توان پرداخت مالیات را در زمان تعیین شده نداشته باشند اداره مالیات آن را قسط بندی خواهد کرد و مشمول جریمه دیرکرد نمیشود.
4 .اگر هنگام تحویل لیست اموال منقول و غیرمنقول متوفی به اداره دارایی جهت تعیین مالیات وراث برخی اموال متوفی را در فرم مخصوص ذکر نکنند، با مشخص شدن آن برای اداره دارایی جریمه ای معادل 5 درصد ارزش آن اموال باید پرداخت گردد.
برای تهیه کتاب های مرتبط با حقوق کاربردی املاک و اراضی، دارایی ها، سهام، ارث، زمین، مغازه، نوشته عباس بشیری و یا مشاوره در مورد پرونده های حقوقی خود با وکلا می توانید با  شماره تلفن 02188891971 تماس حاصل فرمایید. ساعات تماس از ساعت 1 تا 8 عصر

علاقه مندان به کتاب های حقوق املاک و اراضی، وکلا و حقوق دانان و افرادی که با حقوق املاک و اراضی ارتباط دارند، می توانند جهت خرید و طرح سوالات مرتبط با شماره تلفن 02188891971 تماس بگیرند. همچنین جهت تعیین وقت مشاوره پرونده های حقوقی با استادان و وکلا، نویسندگان کتاب های حقوق کاربردی می توانید با شماره 09211965540  تماس حاصل فرمایید.


نام:
ایمیل:
* نظر: