:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۳:۲۴
سهم سپرده های جاری دیداری و قرض الحسنه و بدون هزینه وتجارت به 37 درصد کل سپرده ها افزایش یافت
سهم سپرده های بدون هزینه قرض الحسنه جاری ریالی و ارزی و قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی و سرفصل سایر تسهیلات به 37.25 درصد، و سهم سپرده های کم هزینه کوتاه مدت نیز به 28.63 درصد رسیده است که روی هم سهم سپرده های کم هزینه و بدون هزینه را به 66 درصد افزایش داده است
کد خبر: ۱۷۰۰۷۶
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۱
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
عملکرد 11 ماهه عملکرد تسهیلات و سپرده های بانک تجارت نشان می دهد که سهم سپرده های بدون هزینه و کم هزینه وتجارت به 66 درصد کل سپرده ها افزایش داشته و سهم سپرده های بلندمدت از کل سپرده ها به 34 درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، سهم سپرده های بدون هزینه قرض الحسنه جاری ریالی و ارزی و قرض الحسنه پس انداز ریالی و ارزی و سرفصل سایر تسهیلات به 37.25 درصد، و سهم سپرده های کم هزینه کوتاه مدت نیز به 28.63 درصد رسیده است که روی هم سهم سپرده های کم هزینه و بدون هزینه را به 66 درصد افزایش داده است. 

سهم 37 درصدی سپرده های بدون هزینه

 وتجارت با جذب منابع و سپرده های بدون هزینه به میزان 699 هزار میلیارد ریال سپرده جاری ریالی، 24 هزار میلیارد ریال سپرده جاری ارزی، 95 هزار میلیارد ریال پس انداز ریالی، 38 هزار میلیارد ریال سپرده پس انداز ارزی، و همچنین سایر تسهیلات به میزان 224 هزار میلیارد ریال روی هم رفته معادل 1083 هزار و 506 میلیارد ریال معادل بیش از 108 هزار میلیارد تومان سپرده بدون هزینه جذب کرده است. این مقدار سپرده معادل 37.25 درصد کل سپرده های این بانک است که سهم قابل توجهی در کاهش هزینه های وتجارت داشته و این بانک را به بانکی سودآور تبدیل کرده است.

سهم 28 درصدی سپرده های کم هزینه

از سوی دیگر، با ماه شمار شدن سپرده های کوتاه مدت، هزینه بانک ها در پرداخت سود به سپرده های کوتاه مدت نیز کاهش یافته و بانک تجارت عملا با جذب 828 هزار میلیارد ریال سپرده کوتاه مدت و 4258 میلیارد ریال سپرده کوتاه مدت ویژه، عملا معادل 832 هزار و 793 میلیارد ریال سپرده کم هزینه داشته است. سهم سپرده کم هزینه از کل سپرده های بانک نیز معادل 28.63 درصد کل سپرده ها بوده است.
سود پرداختی به این سپرده ها در 11 ماه اول معادل 53808 میلیارد ریال بوده که سود سالائه میانگین 7 درصدی را به این سپرده ها پرداخت کرده است.

سهم بالای 66 درصدی سپرده های کم هزینه و بدون هزینه

سپرده های کم هزینه و بدون هزینه بانک تجارت روی هم سهم بالای 66 درصدی از کل مانده سپرده ها داشته است و رقم آن بیش از 191 هزار میلیارد تومان است.

درآمد تسهیلات و هزینه سپرده های بانک تجارت در 11 ماه نخست 99

شاخص

هزار میلیارد تومان

سهم از کل سپرده ها

نرخ میانگین سود سالانه

سپرده های جاری و قرض الحسنه ریالی و ارزی و سایر

108

37.2

بدون هزینه - صفر

سپرده کوتاه مدت ارزی و ریالی

83

28.6

کم هزینه – 7 درصد

سپرده بلندمدت ارزی و ریالی

99

34

هزینه بیشتر – میانگین  13.6 درصد

جمع سپرده های کم هزینه و بدون هزینه

191

66

بدون هزینه و کم هزینه – زیر 1 درصد

جمع مانده سپرده ها

291

100

6.64 درصد میانگین جذب منابع یا نرخ پول

درآمد تسهیلات

22.9

نسبت تسهیلات به سپرده ها 83 درصد

10.32 درصد

سود سپرده

17.7

6

6.64 درصد

درآمد عملیات تسهیلات و سپرده

5.23

1.8 درصد

2 درصد سود ناخالص


 سپرده های بلند مدت


سپرده های بلندمدت یک ساله، دوساله،ارزی و پنج ساله نیز که ماندگاری بیشتری در بانک ها دارد و بانک می تواند روی آن حساب بیشتری داشته باشد و برای پرداخت تسهیلات چند ساله از آن استفاده کند،  سهم مهمی در بانکداری دارد.
سپرده های بلندمدت یکساله بیش از 585 هزار میلیارد ریال بوده که 107 هزار میلیارد ریال سود در طول 11 ماه به آن پرداخت شده است. سپرده بلندمدت دوساله نیز 337 هزار میلیارد ریال بوده که بیش از 14 هزار میلیارد ریال سود دریافت کرده است. همچنین سپرده های بلندمدت 5 ساله نزدیک به 4 هزار میلیارد ریال و سپرده های ارزی نزدیک به 65 هزار میلیار ریال بوده است.
براین اساس سپرده های بلند مدت ریالی و ارزی با مانده 992 هزار میلیارد ریال سهم 34 درصدی از کل سپرده های وتجارت داشته است و سود پرداختی به سپرده های بلندمدت نیز به طور میانگین سالانه 13.6 درصد بوده است.

بانک تجارت در راستای سیاست های کلان خود، به منظور کاهش بهای تمام شده تجهیز منابع در سال 98، اقدام به بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری خود نمود و علی رغم خودداری از ورود به رقابت نرخ سود سپرده ها، توانست سهم از سپرده های ریالی شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات ریالی را بهبود بخشد.
بهبود پرتفوی سپرده های ریالی، منجر به افزایش 3.8 درصدی سهم بانک تجارت از سپرده های بدون هزینه در شبکه بانکی شد. درصد رشد سپرده های سرمایه گذاری بانک تجارت در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 24.4 درصد رشد کرده است و درخرداد 99 نیز نسبت به اسفند 98  و در مدت سه ماه معادل 10.4 درصد رشد کرده است.
این در حالیست که درصد رشد سپرده های سرمایه گذاری در 5 بانک بزرگ در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 23 درصد و در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 9.5 درصد رشد کرده است.
درصد رشد سپرده های بدون هزینه جاری   سایر در بانک تجارت در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 105.4 درصد و در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 و در طول سه ماه 18.2 درصد رشد داشته است. این در حالیست که در 5 بانک بزرگ در اسفند 98 معادل 31.3 درصد و در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 20.8 درصد رشد کرده است.

افزایش سهم سپرده های غیر هزینه زا

همچنین کل سپرده های بانک تجارت از 1428 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 1982 هزار میلیارد ریال در اسفند 98 رسیده و 38.7 درصد رشد کرده است که بیش از رشد نقدینگی و سپرده های کل کشور در این مدت بوده و نشان دهنده جذب بیشتر سپرده ها  و جذابیت بیشتر جذب سپرده در بانک تجارت است. این رقم در خرداد 99 نیز به 2231 هزار میلیارد ریال رسیده که 12.6 درصد رشد نسبت به اسفند 98 داشته است.  بخش عمده این افزایش مانده سپرده ها از محل سپرده ها بدون هزینه و غیر هزینه زا و یا کم هزینه بوده است.

رشد 18.5 درصدی سهم سپرده های بدون هزینه در دو سال


سهم سپرده های هزینه ای از 77 درصد در سال 97 به 67 درصد در سال 98 و 64 درصد در بهمن 99 کاهش داشته و نشان دهنده موفقیت بانک در جذب بیشتر سپرده های کم هزینه و بدون هزینه و کاهش هزینه جذب منابع بوده است.
براین اساس، سهم سپرده های بدون هزینه از 22 درصد در اسفند 97 به 32 درصد در اسفند 98 و 37 درصد در سال 99 افزایش داشته است که نشان دهنده کاهش سود جذب سپرده در این بانک و کاهش هزینه ها و رشد بهره وری و سودآوری بانک بوده است.
سهم سهم سپرده های غیر هزینه ای از کل سپرده ها افزایش 5 واحد درصدی داشته و به 37 درصد رسیده است.
سهم سپرده های ریالی هزینه ای نیز از 82 درصد در خرداد 97 به 77 درصد در خرداد 98 و 64 درصد در سال 99 کاهش داشته است. همچنین سهم سپرده های ریالی بدون هزینه نیز از 17 درصد در خرداد 97 به 22 درصد در خرداد 98 و 37 درصد در بهمن 99 افزایش داشته است.
درصد رشد سپرده هزینه ای در خرداد 99 نسبت به خرداد 98 به میزان 23 درصد، در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 به میزان 23 درصد، بوده است. همچنین درصد رشد سپرده  غیر هزینه ای در خرداد 99 نسبت به خرداد 98 به میزان 116 درصد، در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 به میزان 73 درصد، گزارش شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: