:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۳:۲۴
با رشد بالای مانده تسهیلات ریالی و ارزی بانک تجارت در 11 ماه نخست 99 تحقق یافت
سود عملیات درآمد تسهیلات و هزینه سپرده یا درآمد مشاع بانک تجارت در 11 ماه نخست 99 نسبت به کل سال قبل 22 برابر شده و از 2314 به 52352 میلیارد ریال رسیده است. درآمد بانک تجارت از محل تسهیلات نیز در این 11 ماه به رقم 229 هزار و 458 میلیارد ریال رسیده که بالاتر از رقم سود پرداختی به سپرده های این بانک به مبلغ 177 هزار و 105 میلیارد ریال بوده است. به عبارت دیگر وتجارت در این 11 ماه معادل 52 هزار و 353 میلیارد ریال درآمد مشاع از محل تسهیلات و سپرده های خود داشته است و بانکی سود آور در سال 99 بوده است
کد خبر: ۱۷۰۰۷۵
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۲:۱۱
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
مانده تسهیلات وتجارت در بهمن 99 به 2419 هزار و 560 میلیارد ریال رسیده و مانده سپرده ها نیز معادل 2908 هزار و 246 میلیارد ریال بوده است.
براین اساس، بانک تجارت، با پرداخت بیش از 83 درصد منابع خود برای تسهیلات، عملا استفاده مناسبی از منابع جذب خود داشته است و در عین حال ملاحظات سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی را رعایت کرده و نقدینگی احتیاطی کافی در شعب نگه داشته است. همچنین  از این طریق به پیگیری کاهش مطالبات معوق خود و کاهش سهم مطالبات معوق کمک کرده است و استانداردها و ضوابط و نسبت های مالی بانکداری را به خوبی رعایت کرده است و 17 درصد منابع خود را در بانک برای پرداخت ها و چالش های احتمالی حفظ کرده است و از این طریق به بانکی استاندارد شده با رعایت قواعد بانکداری داخلی و بین المللی تبدیل شده است.

سود آوری وتجارت در سال های 98 و99

جمع درآمدها و هزینه های بانک تجارت در سال 98 نشان می دهد که با نتیجه تلاش های انجام شده در این بانک، با افزایش بیش از 38 هزار میلیارد ریال جمع درآمدها در مقابل افزایش 30 هزار میلیارد ریال هزینه ها در سال 98، سودی معادل بیش از 8 هزار میلیارد ریال تحقق یافته است.
درآمدهای بانک تجارت از 219 هزار میلیارد ریال در سال  97 به 257 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و 38063 میلیارد ریال افزایش یافته است.
میزان هزینه های بانک تجارت نیز از 224 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 254 هزارمیلیارد ریال در سال 98 رسیده و 30228 میلیارد ریال بیشتر شده است. براین اساس سود بانک تجارت در سال 98 معادل 2314 میلیارد ریال گزارش شده است.

به عبارت دیگر سود  عملیات درآمد تسهیلات و  هزینه سپرده یا درآمد مشاع بانک تجارت در 11 ماه نخست 99 نسبت به کل سال قبل 22 برابر شده و از 2314 به 52352 میلیارد ریال رسیده است.

درآمد تسهیلات و هزینه سپرده های بانک تجارت در 11 ماه نخست 99

شاخص

هزار میلیارد تومان

سهم از کل سپرده ها

نرخ میانگین سود سالانه

سپرده های جاری و قرض الحسنه ریالی و ارزی و سایر

108

37.2

بدون هزینه - صفر

سپرده کوتاه مدت ارزی و ریالی

83

28.6

کم هزینه – 7 درصد

سپرده بلندمدت ارزی و ریالی

99

34

هزینه بیشتر – میانگین  13.6 درصد

جمع سپرده های کم هزینه و بدون هزینه

191

66

بدون هزینه و کم هزینه – زیر 1 درصد

جمع مانده سپرده ها

291

100

6.64 درصد میانگین جذب منابع یا نرخ پول

درآمد تسهیلات

22.9

نسبت تسهیلات به سپرده ها 83 درصد

10.32 درصد

سود سپرده

17.7

6

6.64 درصد

درآمد عملیات تسهیلات و سپرده

5.23

1.8 درصد

2 درصد سود ناخالص

 
نگاهی به عملکرد سپرده ها و تسهیلات بانک تجارت در 11 ماه نشان می دهد که بانک تجارت از 83 درصد سپرده های خود برای پرداخت تسهیلات استفاده کرده و 17 درصد به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی نگه داشته است. از سوی دیگر بیش از 37 درصد سپرده ها بدون هزینه، بیش از 28 درصد کم هزینه با نرخ سود 7 درصدی و درمجموع 66 درصد سپرده ها کم هزینه و بدون هزینه با نرخ سود کمتر از 1 درصد بوده و به 34 درصد سپرده ها که بلندمدت بوده نیز  با نرخ 13.6 درصد سود پرداخت شده است.
قیمت تمام شده پول، یا نرخ سود سالانه جذب منابع و سپرده در مجموع 6.64 درصد بوده که نسبت به سال های قبل کاهش قابل توجهی داشته است.
در مجموع تسهیلات نیز با نرخ 10.32 درصد پرداخت شده و در سال شیوع کرونا، به خاطر کمک به پرداخت خسارت های کرونا، رعایت واحدهای اقتصادی در شرایط رکود و تحریم های اقتصادی و تعطیلی کرونا، کمک به مردم، مسوولیت های اجتماعی موجب شده که نرخ سود تسهیلات بانک تجارت کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور در سال سخت 99 باشد.
با این وجود، بانک تجارت با کاهش هزینه های خودو قیمت تمام شده جذب منابع و سپرده ها، توانست نرخ سود ناخالص درآمد تسهیلات را به 2 درصد کل سپرده ها افزایش دهد و بانکی سود آور در سال 99 باشد.
این بانک با مجموع 5235 میلیارد تومان درآمد تسهیلات منحای سود سپرده ها، در طول 11 ماه توانست به میزان 1.8 درصد مانده سپرده ها در طول 11 ماه سود کسب کند که برای کل سال حدود 2 درصد برآورد می شود. به عبارت دیگر بانک تجارت به ازای هر 100 تومان جذب منابع در سال 99 توانسته است 2 تومان سود ناخالص ایجاد کند و بانکی سود آور باشد. این بانک کمک قابل توجهی به اقتصاد ملی کرده و 242 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ مناسب پرداخت کرده که معادل 9 درصد کل تسهیلات نظام بانکی کشور بوده است، اما در عین حال استانداردهای نظام بانکی و رعایت سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی را داشته و با کاهش هزینه های خود، توانست نرخ جذب منابع را به 6.6 درصد کاهش داده و در مجموع 2 درصد سود ناخالص ایجاد کند و نوید عملکرد خوبی را برای سهامداران وتجارت داشته باشد.

وضعیت 5 بانک بزرگ کشور


درصد رشد کل سپرده های 5 بانک در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 23.09 درصد بوده است. درصد رشد کل سپرده های 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 نیز معادل 11.02 درصد، درصد رشد کل تسهیلات 5 بانک در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 24.1 درصد، درصد رشد کل تسهیلات 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 7.9 درصد، درصد رشد مطالبات از دولت 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 5 درصد، درصد رشد مجموع تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های 5 بانک در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 33.4 درصد و درصد رشد مجموع تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند98 معادل 8.8 درصد بوده است.


یک سوم اعتبارات اسنادی کشور در بانک تجارت


 همچنین بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های بزرگ و فعال در بخش اعتبارات اسنادی مطرح است که نقش عمده ای در حمایت از تجارت و تولید کشور دارد. براین اساس سهم بانک تجارت از تعهدات اعتبارات اسنادی  و گشایش ال سی در شبکه بانکی از 32 درصد در سال 97 به 34.6 درصد در سال 98 افزایش یافته و در سال 99 نیز بالای 33 درصد کل اعتبارات اسنادی شبکه بانکی کشور بوده است.

40 درصد ضمانت نامه های بانکی متعلق به بانک تجارت

در بخش تعهدات ضمانت نامه ها نیز بانک تجارت در سال 97 سهم 35.3 درصدی از کل تعهدات ضمانت نامه ها در بانک های کشور داشته و سهم آن در سال 98  به بیش از 38 درصد و در سال 99 به بیش از 39.4 درصد رسیده است. براین اساس می توان گفت که بانک تجارت سهم بزرگی معادل 40 درصد تعهدات ضمانت نامه ها در شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است و بانکی پیش رو در بخش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها بوده است و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که بانک تجارت در حمایت از تجارت، واردات و صادرات و تولید کشور نقش قابل توجهی دارد و یک سوم تعهدات اعتبارات اسنادی و 40 درصد تعهدات ضمانت نامه های شبکه بانکی کشور به بانک تجارت تعلق دارد.

میانگین سود تسهیلات 10.3 درصدی

درآمد 8 ماهه سال 99 وتجارت از تسهیلات دهی نیز معادل 15 هزار و 508 میلیارد تومان بوده براین اساس، میانگین سود تسهیلات ریالی و ارزی وتجارت در  ماه نخست سال 99 معادل 10.9 درصد بوده است. البته تسهیلات بانک ها از نرخ های پایین کارمزد قرض الحسنه تا سود 15 درصدی تسهیلات فروش اقساطی و مشارکت مدنی را شامل می شود و براین اساس میانگین سود دریافتی تسهیلات بابت مانده کل تسهیلات ارزی و ریالی بالاتر از 10درصد بوده است.

ترکیب درآمد تسهیلات در این دوره 8 ماهه نشان می دهد که در آمد وتجارت از تسهیلات فروش اقساطی معادل 2181 میلیارد تومان، مشارکت مدنی 2371، تسهیلات ارزی 236،  سلف 61، بدهکاران بابت  اعتبارات و ضمانت نامه های پرداخت شده  231 میلیارد تومان، خرید دین 528، جعاله 155، اجاره به شرط تملیک 1.5، سایر تسهیلات 9475، قرض الحسنه 266 میلیارد تومان بوده است

بانک تجارت در کنار کاهش نرخ میانگین سود تسهیلات به10.9 درصد که کمک قابل توجهی به تولید و واحدهای آُسیب دیده از کرونا و رفع دغدغه های مردم بوده است، توانست نرخ جذب منابع یا قیمت تمام شده پول را نیز به 7.16 درصد کاهش دهد و از این طریق امکان کسب سود به میزان 3171 میلیارد ریال در 8 ماه نخست سال 99 را فراهم کند. به عبارت دیگر، بانک تجارت در 8 ماه نخست 99  در مرحله سود آوری قرار داشته  و توانست در سال های 98 و 99 به مرحله سودآوری از عملیات درآمدهای مشاع و تسهیلات و سپرده قرار گیرد.  
نرخ میانگین سود تسهیلات که قبلا بالاتر بوده اکنون به 10.9 درصد کاهش یافته است و بانک تجارت در همراهی با واحدهای اقتصادی و مردم، انجام ماموریت های مختلف در حوزه مسوولیت های اجتماعی، پرداخت وام های قرض الحسنه و کم هزینه به واحدهای آسیب دیده از کرونا و... سهم قابل توجهی را عهده دار شده است.
به عبارت دیگر، اگرچه مدیران و کارکنان بانک تجارت برای کاهش هزینه جذب منابع و قیمت تمام شده پول و سایر هزینه های بانک کوشش کرده و نرخ جذب منابع را به 7.16 درصد رسانده اند و با تغییر نگرش و برنامه های جدید خود در چند سال اخیر سهم سپرده های بدون هزینه و کم هزینه را کاهش داده اند و از این طریق بانک به مرحله سودآوری رسیده است، اما از سوی دیگر، در حمایت از تولید و مردم و کمک به واحدهای آسیب دیده از کرونا و انجام ماموریت های اجتماعی مختلف، نرخ سود تسهیلات خود را نیز کاهش داده اند تا مردم در سال سخت اقتصاد ایران حمایت شوند.
البته باید توجه داشت که با وجود کاهش نرخ جذب منابع و نرخ میانگین تسهیلات دهی، سودآوری بانک تجارت از سال قبل بیشتر بوده و در مدت 8 ماه نخست سال 99 به اندازه  سال 98 سودآوری 3171 میلیارد تومانی حاصل از درآمد تسهیلات و هزینه سپرده ها یا درآمدهای مشاع خود داشته است.

افزایش رشد و سهم بانک تجارت از سپرده ها و تسهیلات نظام بانکی کشور در یکسال اخیر 99- 1398

شرح

بهمن 98

بهمن 99

رشد درصد

مانده سپرده  وتجارت هزار میلیارد تومان

182

291

60

مانده تسهیلات وتجارت  هزار میلیارد تومان

158

242

53

مانده سپرده های نظام بانکی

2578

3700

43

مانده تسهیلات نظام بانکی

1812

2720

50

نام:
ایمیل:
* نظر: