:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۳:۲۴
با رشد 60 درصدی سپرده ها و 53 درصدی تسهیلات در یکسال اخیر بهمن 98 تا بهمن 99 رخ داد
بانک تجارت با رقم 242 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات ریالی و ارزی در بهمن 99، سهم وتجارت از کیک تسهیلات ریالی و ارزی بانک های کشور را به 8.9 درصد رسانده و سهم این بانک با رقم 291 هزار میلیارد تومان مانده سپرده، معادل 7.9 درصد از کیک سپرده های ارزی و ریالی کشور در بهمن 99 بوده است. براین اساس عملکرد بانک تجارت در سه سال اخیر باعث شده تا با جذب منابع بانکی بیشتر و همچنین پرداخت تسهیلات سهم خود را از کیک منابع و مصارف بانک های کشور به بیش از 8 درصد افزایش دهد
کد خبر: ۱۷۰۰۷۴
تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۱
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
عملکرد تسهیلات و سپرده های بانک تجارت در بهمن 1399 نشان می دهد که این بانک در طول 11 ماهه 99 رشد قابل توجهی در میزان تسهیلات و سپرده ها داشته و در جهت حمایت از تولید و مقابله با خسارت های کرونا، بیش از سهم خود از کیک سپرده ها، در پرداخت تسهیلات به بخش های اقتصادی سهم داشته است.

بانک تجارت با رقم 242 هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات ریالی و ارزی در بهمن 99، سهم وتجارت از کیک تسهیلات ریالی و ارزی بانک های کشور را به 8.9 درصد رسانده و سهم این بانک با رقم 291 هزار میلیارد تومان مانده سپرده، معادل 7.9 درصد از کیک سپرده های ارزی و ریالی کشور در بهمن 99 بوده است. براین اساس عملکرد بانک تجارت در سه سال اخیر باعث شده تا با جذب منابع بانکی بیشتر و همچنین پرداخت تسهیلات سهم خود را از کیک منابع و مصارف بانک های کشور به بیش از 8 درصد افزایش دهد.
نگاهی به عملکرد سپرده ها و تسهیلات بانک تجارت در 11 ماه نشان می دهد که بانک تجارت از 83 درصد سپرده های خود برای پرداخت تسهیلات استفاده کرده و 17 درصد به عنوان سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی نگه داشته است. از سوی دیگر بیش از 37 درصد سپرده ها بدون هزینه، بیش از 28 درصد کم هزینه با نرخ سود 7 درصدی و درمجموع 66 درصد سپرده ها کم هزینه و بدون هزینه با نرخ سود کمتر از 1 درصد بوده و به 34 درصد سپرده ها که بلندمدت بوده نیز  با نرخ 13.6 درصد سود پرداخت شده است.
قیمت تمام شده پول، یا نرخ سود سالانه جذب منابع و سپرده در مجموع 6.64 درصد بوده که نسبت به سال های قبل کاهش قابل توجهی داشته است.
در مجموع تسهیلات نیز با نرخ 10.32 درصد پرداخت شده و در سال شیوع کرونا، به خاطر کمک به پرداخت خسارت های کرونا، رعایت واحدهای اقتصادی در شرایط رکود و تحریم های اقتصادی و تعطیلی کرونا، کمک به مردم، مسوولیت های اجتماعی موجب شده که نرخ سود تسهیلات بانک تجارت کمک قابل توجهی به اقتصاد کشور در سال سخت 99 باشد.
با این وجود، بانک تجارت با کاهش هزینه های خودو قیمت تمام شده جذب منابع و سپرده ها، توانست نرخ سود ناخالص درآمد تسهیلات را به 2 درصد کل سپرده ها افزایش دهد و بانکی سود آور در سال 99 باشد.
این بانک با مجموع 5235 میلیارد تومان درآمد تسهیلات منحای سود سپرده ها، در طول 11 ماه توانست به میزان 1.8 درصد مانده سپرده ها در طول 11 ماه سود کسب کند که برای کل سال حدود 2 درصد برآورد می شود. به عبارت دیگر بانک تجارت به ازای هر 100 تومان جذب منابع در سال 99 توانسته است 2 تومان سود ناخالص ایجاد کند و بانکی سود آور باشد. این بانک کمک قابل توجهی به اقتصاد ملی کرده و 242 هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ مناسب پرداخت کرده که معادل 9 درصد کل تسهیلات نظام بانکی کشور بوده است، اما در عین حال استانداردهای نظام بانکی و رعایت سپرده قانونی و ذخیره احتیاطی را داشته و با کاهش هزینه های خود، توانست نرخ جذب منابع را به 6.6 درصد کاهش داده و در مجموع 2 درصد سود ناخالص ایجاد کند و نوید عملکرد خوبی را برای سهامداران وتجارت داشته باشد.

براساس آمار آبان ماه 99 نظام بانکی نیز، با توجه به برآورد رقم 3350 هزار میلیارد تومان مانده سپرده های ریالی و ارزی، سهم بانک تجارت با رقم بیش از 258 هزار میلیارد تومان سپرده از کیک سپرده های بانک های کشور بیش از 7.8 درصد بوده است. همچنین با توجه به برآورد مانده 2380 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانک ها و موسسات اعتباری کشور، بانک تجارت با رقم تسهیلات 213 هزار میلیارد تومان، سهمی معادل 9 درصد از مانده تسهیلات بانک های کشور دارد.
با وجود وضعیت خاص شاخص های کلان اقتصاد ایران، وضعیت بانک تجارت و عملکرد آن در بین بانک های کشور بهتر شده است. سهم بانک تجارت از کیک سپرده های بانک های کشور افزایش یافته و از 7 درصد در سال 96 به 7.6 درصد در سال 97 و 7.9 درصد در سال 98 رسیده است.
سهم بانک تجارت از تسهیلات و مطالبات بانک ها از دولت نیز رشد کرده و از 6.05 درصد در سال 96 به 6.08 درصد در سال 97 و 6.37 درصد در سال 98 رسیده است.
سهم از سپرده های سرمایه گذاری بانک ها یعنی سپرده های درازمدت شامل بلندمدت و کوتاه مدت نیز رشد کرده و از 6.8 درصد در سال 96 به 7 درصد در سال 98 افزایش یافته است. از سوی دیگر، سهم از سپرده های بدون هزینه شامل سپرده جاری و سایر سپرده ها مانند گردش چک، قرض الحسنه  نیز رشد قابل توجهی داشته و از 9 درصد در سال 96 به 12.8 درصد در سال 97 و 12.9 درصد در سال 98 رسیده است.
جایگاه بانک تجارت در بین 5 بانک برتر کشور نیز ارتقا یافته و از نظر شاخص های بهره وری، توسعه انسانی و سپرده وتسهیلات، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها با افزایش سهم نسبت به سال های قبل مواجه شده است.
از نظر تعداد کارکنان بانک تجارت با سهم 15.4 درصدی از تعداد کل کارکنان بانک ها، و سهم 14.9 درصدی از کل تعداد شعب داخلی بانک ها، سهم قابل توجهی در گسترش شبکه بانکی و ارائه خدمات به مردم و توزیع گسترده خدمات بانکداری نوین دارد. این موضوع باعث شده که به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور سهم خود را از سپرده های ریال شبکه بانکی کشور از 15.5 درصد در سال 97 به بالای 17 درصد در سال های 98 و 99 افزایش دهد. همچنین سهم بانک تجارت از تسهیلات و مطالبات ریالی نیز از 13.3 درصد در سال 97 به  13.6 درصد در سال 99 برسد.
سهم  بانک تجارت از اعتبارات اسنادی شبکه بانکی نیز از 32 درصد در سال 97 به 33 درصد در سال 99 رسیده است و همچنین سهم بانک تجارت از تعهدات ضمانت نامه ها نیز  از 35 درصد سال 97 به 39 درصد سال 99 ارتقا یافته است.
بانک تجارت رتبه چهارم از نظر تعداد کارکنان و تعداد شعب را در بین 5 بانک بزرگ کشور دارد اما در سال 98 سهم سپرده ریالی خود را 1.6 درصد بهبود داده و ضمن حفظ جایگاه نخست خود در ضمانت نامه ها سهم خود را 3 درصد ارتقا داده است و به 40 درصد رسانده است. از سوی دیگر در اعتبارات اسنادی نیز با 2.5 واحد بهبود در سهم خود، همچنان رتبه نخست خود را در اعتبارات اسنادی شبکه بانکی کشور حفظ کرده است.
آمار عملکرد جذب منابع و پرداخت تسهیلات در 8 ماه نخست 99 نیز نشان می دهد که سهم بانک تجارت از کل تسهیلات ریالی و ارزی بانک های کشور معادل 9 درصد است . همچنین سهم  وتجارت از کل سپرده های ریالی و ارزی کشور 7.8 درصد بوده است
از سوی دیگر، بررسی وضعیت تسهیلات و سپرده های ریالی کشور نیز نشان می دهد که  سهم بانک تجارت از مانده تسهیلات ریالی بانک های کشور نزدیک به 9 درصد و سهم بانک تجارت از سپرده های ریالی نظام بانکی حدود 7.8 درصد بوده است. به عبارت دیگر، سهم بانک تجارت از کل تسهیلات ریالی و ارزی کشور بیش از سهم این بانک از سپرده های ریالی و ارزی بوده و بانک تجارت در سال 99 حداکثر استفاده از منابع و سپرده های خود را برای کمک به تولید و واحدهای اقتصادی، مسوولیت های اجتماعی و کمک به مردم، کمک به واحدهای آسیب دیده حاصل از شیوع ویروس کرونا، داشته است.
طبق صورت های مالی 8 ماهه 99 بانک تجارت که روی کدال بورس منتشر شده، مانده تسهیلات اعطایی ریالی و ارزی وتجارت به 213 هزار میلیارد تومان در آبانماه 99 رسیده است. همچنین مانده تسهیلات ریالی بانک تجارت نیز  186 هزار میلیارد تومان و مانده تسهیلات ارزی وتجارت بیش از 27 هزار میلیارد تومان بوده است.

سهم9 درصدی از کل تسهیلات شبکه بانکی

از سوی دیگر، مقایسه مانده تسهیلات ریالی 186 هزار میلیارد تومانی بانک تجارت  با برآورد مانده تسهیلات 2000 هزار میلیارد تومانی تسهیلات کل شبکه بانکی کشور در آبان 99، نشان می دهد که سهم بانک تجارت از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی کشور به 9.3 درصد رسیده و براین اساس، بانک تجارت به تنهایی بیش از 9 درصد تسهیلات ریالی شبکه بانکی کشور را  در هشت ماه نخست 99 به عهده داشته و در سال سخت 1399 که اقتصاد ایران با بحران کرونا و تحریم اقتصادی و فشار حداکثری مواجه بوده، و ضرورت حمایت از بخش های اقتصادی و حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات به واحدهای اقتصادی، بخش بهداشت و درمان کشور و واحدهای آسیب دیده کشور از بحران کرونا مطرح بوده، بانک تجارت در کنار مردم، دولت و فعالان اقتصادی بوده و به میزان افزایش فشارهای اقتصادی، وتجارت نیز سهم خود را در پرداخت تسهیلات بانکی افزایش داده و به مسوولیت های اجتماعی خود در حمایت از مردم عمل کرده است.   
طبق آمار کل سپرده های ریالی و ارزی کشور در پایان آبان ماه حدود 3350 هزار میلیارد تومان و تسهیلات ریالی و ارزی  2380 هزار میلیارد تومان رسیده است.
براین اساس سهم بانک تجارت از کل تسهیلات ریالی و ارزی کشور آبان ماه 99 با رقم  213 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ارزی این بانک در مهرماه 99 معادل 9 درصد کل تسهیلات ارزی وریالی کشور است. همچنین سهم بانک تجارت از تسهیلات ریالی بانک های کشور 9.3 درصد بوده است.
به عبارت دیگر، بانک تجارت  در تامین مالی کل اقتصاد کشور، و در حوزه مسوولیت اجتماعی و کمک به رفع دغدغه های مردم سهم بالایی داشته و همچنین رفع نیازهای تولید کشور، تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی در شرایط سخت عبور از بحران کرونا و تحریم های اقتصادی، نقش به سزایی داشته است.

درآمد تسهیلات و هزینه سپرده های بانک تجارت در 11 ماه نخست 99

شاخص

هزار میلیارد تومان

سهم از کل سپرده ها

نرخ میانگین سود سالانه

سپرده های جاری و قرض الحسنه ریالی و ارزی و سایر

108

37.2

بدون هزینه - صفر

سپرده کوتاه مدت ارزی و ریالی

83

28.6

کم هزینه – 7 درصد

سپرده بلندمدت ارزی و ریالی

99

34

هزینه بیشتر – میانگین  13.6 درصد

جمع سپرده های کم هزینه و بدون هزینه

191

66

بدون هزینه و کم هزینه – زیر 1 درصد

جمع مانده سپرده ها

291

100

6.64 درصد میانگین جذب منابع یا نرخ پول

درآمد تسهیلات

22.9

نسبت تسهیلات به سپرده ها 83 درصد

10.32 درصد

سود سپرده

17.7

6

6.64 درصد

درآمد عملیات تسهیلات و سپرده

5.23

1.8 درصد

2 درصد سود ناخالص

افزایش رشد و سهم بانک تجارت از سپرده ها و تسهیلات نظام بانکی کشور در یکسال اخیر 99- 1398

شرح

بهمن 98

بهمن 99

رشد درصد

مانده سپرده  وتجارت هزار میلیارد تومان

182

291

60

مانده تسهیلات وتجارت  هزار میلیارد تومان

158

242

53

مانده سپرده های نظام بانکی

2578

3700

43

مانده تسهیلات نظام بانکی

1812

2720

50

نام:
ایمیل:
* نظر: