:
كمينه:۱۳°
بیشینه:۲۶°
به‌روز شده در: ۲۶ فروردين ۱۴۰۰ - ۰۳:۲۴
به دنبال افزایش 60 درصدی مانده سپرده های بانک تجارت در بهمن 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل رخ داد
مانده تسهیلات وتجارت از 158 هزار میلیارد تومان در بهمن 98 به 242 هزار میلیارد تومان در بهمن 99 رسیده و با افزایش 53 درصدی به میزان 84 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به واحدهای اقتصادی و طرح های عمرانی پرداخت کرده است. این رشد 53 درصدی بالاتر از رشد مانده تسهیلات کل نظام بانکی بوده است. همچنین بانک تجارت موفق شده 109 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده جدید جذب کند که این رشد 60 درصدی بالاتر از رشد 43 درصدی سپرده های بانک های کشور بوده است
کد خبر: ۱۶۹۷۷۵
تاریخ انتشار: ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۲
اقتصاد گردان - محسن شمشیری

عملکرد مانده تسهیلات و سپرده های بانک تجارت در بهمن 99 نشان می دهد که این بانک موفق شده مانده سپرده های های خود را به میزان 60 درصد نسبت به بهمن 98 افزایش دهد و این رشد 60 درصدی بالاتر از رشد نقدینگی کل کشور و رشد 43 درصدی سپرده های ارزی و ریالی نظام بانکی بوده است. به عبارت دیگر، و تجارت با بهبود عملکرد خود در جذب سپرده ها، سهم بیشتری از کیک سپرده های نظام بانکی را به خود اختصاص داده است.
از سوی دیگر، بانک تجارت به میزان رشد سپرده های خود، در جهت حمایت از تولید، کمک به واحدهای اقتصادی و خانوارها در شرایط خسارت های حاصل از بیماری کرونا، تعطیلی ها، رکود و شرایط تحریم اقتصادی و فشار حداکثری، میزان تسهیلات خود را نیز به میزان 53 درصد افزایش داده است که رشد 53 درصدی نیز از رشد  50 درصدی مانده تسهیلات ارزی و ریالی نظام بانکی در این مدت، بالاتر بوده است.

تسهیلات و حمایت از تولید در شرایط کرونا

مانده سپرده های وتجارت از 182 هزار میلیارد تومان در بهمن 98 به 291 هزار میلیارد تومان در بهمن 99 رسیده و با رشد 60 درصدی به میزان 109 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است به عبارت دیگر بانک تجارت موفق شده 109 هزار میلیارد تومان نقدینگی و سپرده جدید جذب کند که این رشد بالاتر از رشد سپرده های بانک های کشور بوده است.  
از سوی دیگر، بانک تجارت با موفقیت و رشد چشمگیر سپرده های خود، منابع بیشتری نیز برای حمایت از تولید و مقابله با خسارت های کرونا، تامین سرمایه در گردش صنعت و واحدهای تولیدی، حمایت از خانوارها و تحقق برنامه های دولت اختصاص داده و مانده تسهیلات وتجارت از 158 هزار میلیارد تومان در بهمن 98 به 242 هزار میلیارد تومان در بهمن 99 رسیده و با افزایش 53 درصدی به میزان 84 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به واحدهای اقتصادی و طرح های عمرانی پرداخت کرده است. این رشد 53 درصدی بالاتر از رشد مانده تسهیلات کل نظام بانکی بوده است. براین اساس سهم بانک تجارت از کیک سپرده ها و منابع نظام بانکی و تسهیلات بانک های کشور نیز نسبت به سال قبل افزایش یافته است و نزدیک به 9 درصد کل تسهیلات بانک های کشور و 8 درصد کل سپرده های بانکی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر سهم بانک تجارت از کیک تسهیلات نیز بیش از سهم این بانک  از کیک سپرده های بانکی بوده است.
براین اساس، عملکرد بانک تجارت در بخش تسهیلات نیز بهتر از سال های قبل بوده و سهم بیشتری از مانده تسهیلات نظام بانکی را به خود اختصاص داده و رشد مانده سپرده ها و تسهیلات بانک تجارت بالاتر از میانگین رشد سپرده ها و تسهیلات بانک های کشور بوده است.
رشد 53 درصدی تسهیلات بانک تجارت در حمایت از تولید، مسوولیت اجتماعی و مقابله با کرونا در یازده ماه نخست سال 99 نشاندهنده همت مدیران و کارکنان این بانک در جهت جذب منابع و پرداخت تسهیلات در حمایت از اقتصاد ملی در سال سخت 99 و مقابله با شیوع کرونا و آثار تحریم ها بوده است. 

افزایش رشد و سهم بانک تجارت از سپرده ها و تسهیلات نظام بانکی کشور در یکسال اخیر 99- 1398

شرح

بهمن 98

بهمن 99

رشد درصد

مانده سپرده  وتجارت هزار میلیارد تومان

182

291

60

مانده تسهیلات وتجارت  هزار میلیارد تومان

158

242

53

مانده سپرده های نظام بانکی

2578

3700

43

مانده تسهیلات نظام بانکی

1812

2720

50افزایش خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری

درآمد تسهیلات اعطایی وسپرده گذاری و اوراق بدهی از 164 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 195 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و 30 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
هزینه سود سپرده ها نیز از 146 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 168 هزار میلیارد ریال رسیده و 21 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. براین اساس، خالص درآمد تسهیلات  و سپرده گذاری از 18 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 27 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و نزدیک به 9 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
وتجارت با افزایش 30 هزار میلیارد ریالی درآمد واسطه گری مالی موفق شد که 27 هزار میلیارد ریال سود عملیات واسطه گری مالی شناسایی نماید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش چشمگیر 48 درصدی را نشان می دهد. در همین رابطه رشد درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی با 18.5 درصد و در مقابل رشد هزینه سود سپرده ها 14.7 درصد بوده است و درصد رشد کل سپرده های بانک نیز 34.7 درصد بوده است.
همچنین خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در سه ماه نخست سال 99 با 625 درصد رشد نسبت به مقطع سال گذشته به میزان 8299 میلیارد ریال افزایش یافته و از مبلغ 1327 میلیارد ریال به مبلغ 9626 میلیارد ریال رسیده است.

رشد بالای درآمد کارمزدی

درآمد کارمزدی که در بانکداری نوین امروز جهان توصیه می شود،  تمرکز بانک ها بر روی درآمد از محل تسهیلات و سپرده ها را کاهش می دهد و بانک ها از طریق خدمات نوین بانکداری از جمله تراکنش های بانکی می توانند به مشتریان خدمات مختلفی ارائه بدهند و در مقابل درآمد قابل توجهی را نصیب بانک ها کنند.
در این راستا، درآمد کارمزدی بانک تجارت از 11 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 18 هزار میلیارد ریال در سال 98  رسیده و 6513 میلیارد ریال بیشتر شده است.
هزینه کارمزدی نیز از 3 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 4 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و 1018 میلیارد ریال بیشتر شده است. در مجموع خالص درآمد و هزینه کارمزدی بانک تجارت از 8 هزارمیلیارد ریال در سال 97 به 14595 میلیارد ریال در سال 98 رسیده و 5495 میلیارد ریال افزایش داشته است.

با افزایش 6500 میلیارد ریالی درآمدهای کارمزدی  در مقابل افزایش یک هزار میلیارد ریالی هزینه های کارمزدی، خالص درآمدهای این حوزه طی سال 98 با 68 درصد رشد به میزان 5500 میلیارد ریال افزایش یافت. رشد درآمدهای کارمزدی با 58 درصد  در مقابل رشد هزینه کارمزدی به میزان 33 درصد بوده است. همچنین خالص درآمد کارمزدی در سه ماه اول سال 99 با 33 درصد رشد نسبت به مقطع مشابه سال قبل به میزان 752 میلیارد ریال افزایش یافته و به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالیست که خالص درآمد کارمزدی بانک ملت در اسفند 98 به مبلغ 5192 میلیارد ریال و خالص درآمد کارمزدی بانک صادرات در اسفند 98 به مبلغ 12625 میلیارد ریال گزارش شده است. 
نام:
ایمیل:
* نظر: