:
كمينه:۴°
بیشینه:۱۶°
به‌روز شده در: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۶
بررسی جدیدترین آمار بانک مرکزی درباره چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که در مهر سال جاری ۷۳۴ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان برگشت داده شده است که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۱۵ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۴.۵ درصد افزایش یافته است
کد خبر: ۱۶۴۷۲۴
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۵
خبراقتصادی - این رقم در مقایسه با چک های مبادله شده معادل 8.2 درصد تعداد و 9.86 درصد مبلغ چک های مبادله ای است. به عبارت دیگر نزدیک به 10 درصد چک های مبادله ای برگشت خورده است که با توجه به مقررات جدید چک، و راه اندازی چک صیادی و.. به نشانه رکود حاکم بر اقتصاد است.
تازه‌ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده، نشان می‌دهد که در مهر ماه هشت میلیون و ۹۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد ۵.۸ درصد کاهش و از نظر مبلغ تا ۶.۹ درصد نسبت به تیرماه افزایش دارد.
از سوی دیگر، بیش از هشت میلیون و ۱۰۰ هزار فقره با ارزشی بالغ بر ۱۹۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از چک‌های مبادله‌ای وصول شده است که از نظر تعداد ۴.۸ درصد کاهش و از نظر مبلغ ۷.۱ درصد افزایش دارد.
در کنار چک‌های وصولی بیش از ۷۳۴ هزار فقره چک برگشت خورده که این تعداد ۱۵ درصد نسبت به شهریور ماه کاهش دارد و ارزش چک‌های برگشتی به ۲۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان می‌رسد که افزایشی معادل ۴.۵ درصدی داشته است.
همچنین در این مدت، در استان تهران بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار فقره چک با ارزشی حدود ۱۰۶ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌های وصول شده در تهران دو میلیون و ۵۰۰ هزار فقره به ارزشی بالغ بر ۹۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان و چک‌های برگشتی تا ۱۹۴ هزار فقره به ارزش ۹۹۰۰ میلیارد تومان گزارش شده است.
علاوه براین، در مهرماه امسال در کل کشور بـالغ بـر ۷۰۶ هـزار فقـره چـک بـه ارزشـی حدود ۲۰ هـزار و ۶۰۰ میلیـارد تومان به دلایل کسری یـا فقـدان موجـودی برگشـت خورده است که در واقـع از نظـر تعـداد ۹۶.۱ درصـد و از نظر ارزش ۹۵.۱ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
 از سوی دیگر، در استان تهران حدود ۱۸۳ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹۴.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹۴ درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: