:
كمينه:۵°
بیشینه:۱۲°
به‌روز شده در: ۰۷ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۸
تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشتي در شهريورماه افزايش يافت
براساس تازه‌ترين آمار بانك مركزي، بيش از 9 ميليون و 400 هزار فقره چك مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 10.5 درصد و 4.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد
کد خبر: ۱۶۲۸۵۹
تاریخ انتشار: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۴
اقتصاد گردان  - براساس آمار بانك مركزي در شهريور ماه سال جاري از كل تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده، به ترتيب ۹.۲ درصد و ۱۰.۱ درصد برگشت داده شده است.
براساس تازه‌ترين آمار بانك مركزي، بيش از 9 ميليون و 400 هزار فقره چك مبادله شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 10.5 درصد و 4.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد.
در ماه مورد گزارش در استان تهران حدود 3 ميليون فقره چك مبادله شد. در شهريورماه ١٣٩٩، ٦، ٤٩ درصد از تعداد چك‌هاي مبادل‌هاي كل كشور در سه استان تهران، اصفهان و خراسان رضوي مبادله شده است كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان‌ها دارا بوده‌اند.همچنين ٨ .٦٢ درصد از ارزش چك‌هاي فوق در سه استان تهران (50 درصد)، اصفهان (6.4 درصد) و خراسان رضوي (6.0 درصد) مبادله شده است كه بيشترين سهم را در مقايسه با ساير استان‌ها دارا بوده است.
در شهريور ماه ١٣٩٩، در كل كشور بيش از 8.5 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر ١٨٢٦ هزار ميليارد ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر مبلغ ٤.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از كل تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب 90.8 درصد و 89.9 درصد وصول شده است.
درصد تعداد و مبلغ چك‌هاي وصول شده در مرداد ماه ١٣٩٩ به ترتيب معادل 90.7 درصد و90.2 درصد و در شهريور ماه ١٣٩٨ به ترتيب برابر 90.8 درصد و 87 درصد بوده است. در شهريور ماه ١٣٩٩، در استان تهران بيش از 2.7 ميليون فقره چك به ارزشي بالغ بر ٩٣٤هزار ميليون ريال وصول شد كه از نظر تعداد 91.6 درصد و از نظر ارزش 91.2 درصد از كل چك‌ها ي مبادل‌هاي وصول شده است.
در ماه مذكور در بين ساير استان‌هاي كشور، بيشترين نسبت تعداد چك‌هاي وصولي به كل چك‌هاي مبادل‌هاي در استان به، ترتيب به استان‌هاي گيلان (93.6 درصد)، البرز (92.2 درصد) و گلستان، مازندران و يزد (هر كدام ٨.٩١درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي كهگيلويه و بويراحمد (84.7 درصد)، چهارمحال و بختياري (86.6 درصد) و كردستان (87.1 درصد) پايين‌ترين نسبت تعداد چك‌هاي وصولي به كل چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده است.
در ماه مورد بررسي در بين ساير استان‌هاي كشور، بيشترين نسبت ارزش چك‌هاي وصولي به كل ارزش چك‌هاي مبادل‌هاي در استان به ترتيب به استان‌هاي گيلان (93.2 درصد)، البرز (91.6 درصد) و مازندران (90.7 درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي خراسان جنوبي (82.5 درصد)، لرستان (83.5 درصد) و سيستان و بلوچستان و قم (هركدام 83.9 درصد) كمترين نسبت ارزش چك‌هاي وصولي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده‌اند.
چك‌هاي برگشتي
٨٦٤ هزار فقره چك در شهريور ماه سال جاري در كل كشور برگشت داده شده است كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 8.8 درصد و 7.9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. از كل تعداد و مبلغ چك‌هاي مبادله شده در ماه مذكور به ترتيب 9.2 درصد و 10.1 درصد برگشت داده شده است.
درصد تعداد و مبلغ چك‌هاي برگشت داده شده در مردادماه ١٣٩٩ به ترتيب معادل 9.3 درصد و 9.8 درصد و در شهريور ماه سال ١٣٩٨ به ترتيب معادل 9.3 درصد و 13 درصد بوده است. در ماه مورد گزارش در استان تهران بيش از ٢٤٩ هزار فقره چك برگشت داده شد كه از نظر تعداد 8.4 درصد و از نظر ارزش 8.8 درصد از كل چك‌هاي مبادل‌هاي برگشت داده شده است.
در ماه مورد بررسي در بين ساير استان‌هاي كشور، بيشترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان به ترتيب به استان‌هاي خراسان جنوبي (17.5 درصد)، لرستان (٥ .١٦ درصد) و سيستان و بلوچستان و قم (هركدام 1 .١٦ درصد) اختصاص يافته است و استان‌هاي گيلان (6.8 درصد)، البرز (8.4 درصد) مازندران (9.3 درصد) كم‌ترين نسبت ارزش چك‌هاي برگشتي به كل ارزش چك‌هاي مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: