:
كمينه:۱۹°
بیشینه:۲۹°
به‌روز شده در: ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۴
کارت های بانکی از طریق ابزارهای کارتخوان، اینترنت و موبایل بانک ها در مرداد 99، بالغ بر2898 میلیون تراکنش با ارزش477 هزار میلیارد تومان داشته اند. این رقم عظیم شبکه پرداخت کارت نسبت به تیر ماه رشد ۹۵. ۰ درصدی در تعداد و ۸ - درصدی در ارزش ریالی داشته است
کد خبر: ۱۵۹۷۰۸
تاریخ انتشار: ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۳:۰۷
اقتصاد گردان - کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۹ درصدی، در مردادماه بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
براساس آمار تعداد و ارزش تراکنش‌های شاپرک در مرداد ۱۳۹۹ و ماه مشابه سال گذشته به همراه درصد تغییرات آن، تراکنش های شاپرک نسبت به ماه مشابه سال قبل از نظر تعداد ۲۳ درصد و از نظر مبلغ نیز ۸۲ درصد رشد داشته است.
ارزش اسمی تراکنش‌های مرداد ۱۳۹۹ نسبت به ماه گذشته با رشد ۸ - درصدی همراه بوده و این در حالی است که ارزش حقیقی تراکنش‌ها در مرداد ۱۳۹۹ رشد ۱۱- درصدی را تجربه کرده است. ارزش حقیقی تراکنش‌ها در واقع ارزش تراکنش‌های شاپرکی بدون در نظر گرفتن اثرات تورم است. به عبارت دیگر ارزش تراکنش‌های شاپرکی که نسبت به نرخ تورم خالص سازی شده است، ارزش حقیقی تراکنش‌های شاپرکی را تشکیل می‌دهد.  
همچنین رشد ۸۲ درصدی در ارزش اسمی تراکنش‌ها در قیاس نقطه به نقطه بوده که می‌توان آن را شاهدی برای افزایش استقبال عمومی از پرداخت الکترونیکی تفسیر کرد. همچنین ملاحظه می‌شود که رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها بدون در نظر گرفتن اثرات تورم محاسبه شده است ۳۹ درصد است. 
تعداد ابزارهای شاپرکی در مجموع نسبت به تیر ماه رشد ۰۷. ۰ درصدی را تجربه کرده که به نظر می‌رسد سبب این تغییر، کاهش ۹۷. ۰ - درصدی تعداد ابزار کارتخوان فروشگاهی است. ابزارهای پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ نسبت به تیر ماه رشد ۷۸. ۵ درصدی را تجربه کرده‌اند و تعداد ابزار پذیرش موبایلی نیز در مدت مشابه با افزایش ۴۲. ۱ درصدی همراه بوده است. 


همانطور که مشخص است کارتخوان فروشگاهی با سهم ۸۹ درصدی، بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است و ابزار پذیرش موبایلی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.
متوسط تراکنش هر ابزار پذیرش شاپرکی در مرداد ۱۳۹۹، به میزان ۲۵۵ تراکنش است که این تعداد نسبت به مقدار مشابه در ماه گذشته افزایش ۲ واحدی، (۸۸. ۰ درصدی) را تجربه کرده است. بیشترین افزایش متوسط تعداد تراکنش مربوط به کارتخوان فروشگاهی است. در مرداد ماه متوسط تعداد تراکنش‌های اینترنتی با کاهش ۰ درصدی از ۱۳۷ تراکنش در تیر ماه ۱۳۹۸ به ۱۳۷ تراکنش رسیده است.
متوسط تعداد تراکنش هر ابزار پذیرش موبایلی ۸۶ تراکنش است که این مقدار نسبت به ماه گذشته با افزایش ۸۱. ۲ واحدی همراه بوده است. متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز با ۲۶. ۴ واحد افزایش نسبت به تیر ۱۳۹۹به ۳۰۰ عدد در مرداد ماه رسیده است.
متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش اینترنتی در مرداد ۱۳۹۹ ماه نیز با کاهش ۱۸۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۷۱۹ میلیون ریال رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار پذیرش موبایلی با افزایش ۲۸. ۰ میلیون ریالی نسبت به ماه گذشته به ۹۸. ۶ میلیون ریال به ازای هر ابزار در مرداد ماه رسیده است. متوسط مبلغ کارکرد هر ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز برابر با ۴۳۸ میلیون ریال است که این میزان نیز نسبت به ماه گذشته 25 میلیون ریال کاهش را تجربه کرده است.

نام:
ایمیل:
* نظر: