:
كمينه:۱۸°
بیشینه:۳۲°
به‌روز شده در: ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶
در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت اعلام شد
گزارش هیات مدیره بانک تجارت به سهامداران ارائه شد که مهمترین نکات آن، ورود بانک تجارت به سود آوری در سال های 98 و 99 و همچنین افزایش سهم سپرده های بدون هزینه و رشد 18.5 درصدی آن، افزایش قابل توجه درآمدهای کارمزدی و بهبود درآمد تسهیلات و سپرده، کاهش قابل توجه 5 درصدی تسهیلات غیرجاری، کاهش 6.8 درصدی نرخ جذب پول و سپرده ها، سهم بانک تجارت از یک سوم اعتبارات اسنادی کشور و 40 درصد ضمانت نامه های شبکه بانکی کشور و برنامه های بانک در سال 99 است
کد خبر: ۱۵۸۳۴۶
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۱
اقتصاد گردان – محسن شمشیری 

مجمع عمومی عادی سالانه بانک تجارت برای بررسی عملکرد سال مالی 1398، با خیر مقدم به میهمانان و سهامداران محترم برگزار شد و به دنبال آن گزارش هیات مدیره بانک تجارت به سهامداران ارائه شد که مهمترین نکات آن، ورود بانک تجارت به سود آوری در سال های 98 و 99 و همچنین افزایش سهم سپرده های بدون هزینه و رشد 18.5 درصدی آن، افزایش قابل توجه درآمدهای کارمزدی و بهبود درآمد تسهیلات و سپرده، کاهش قابل توجه 5 درصدی تسهیلات غیرجاری، کاهش 6.8 درصدی نرخ جذب پول و سپرده ها، سهم بانک تجارت از یک سوم اعتبارات اسنادی کشور و  40 درصد ضمانت نامه های شبکه بانکی کشور و برنامه های بانک در سال 99 است

سود آوری بانک وتجارت در سال های 98 و99

جمع درآمدها و هزینه های بانک تجارت در سال 98 نشان می دهد که با نتیجه تلاش های انجام شده در این بانک، با افزایش بیش از 38 هزار میلیارد ریال جمع درآمدها در مقابل افزایش 30 هزار میلیارد ریال هزینه ها در سال 98، سودی معادل بیش از 8 هزار میلیارد ریال تحقق یافته است. 
درآمدهای بانک تجارت از 219 هزار میلیارد ریال در سال ها 97 به 257 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و 38063 میلیارد ریال افزایش یافته است. 
میزان هزینه های بانک تجارت نیز از 224 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 254 هزارمیلیارد ریال در سال 98 رسیده و 30228 میلیارد ریال بیشتر شده است. براین اساس سود بانک تجارت در سال 98 معادل 2314 میلیارد ریال گزارش شده است. 

سود 171 میلیارد ریال در سه ماه نخست 99

کل درآمدهای بانک تجارت در سه ماه نخست سال 99 نیز با 20 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به میزان 10572 میلیارد ریال افزایش یافته و به مبلغ 62329 میلیارد ریال رسیده است. 
کل هزینه ها نیز در سه ماه ابتدایی سال 99 با 16 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 8705 میلیارد ریال افزایش یافته و به مبلغ 62158 میلیارد ریال رسیده و در نتیجه سود سه ماه نخست بانک تجارت معادل 171 میلیارد ریال بوده است. 
براین اساس سود و زیان خالص بانک تجارت از زیان سال 97 به سود خالص سال 98 و 99 تبدیل شده است. 
نتیجه عملیات بانک تجارت منجر به بهبود 7.8 هزار میلیارد ریالی در سود آوری و تبدیل زیان خالص 5.5 هزار میلیارد ریالی به سود خاصل 2.3 هزار میلیارد ریالی شد و بدین ترتیب بانک تجارت با برنامه ریزی های راهبردی و بلندمدت و البته تلاش شبانه روزی مجموعه کارکنان توانمند و متعهد خود توانست پس از 4 سال در سال 1398 از زیان دهی خارج و به سودآوری دست یابد. 
همچنین بانک تجارت در سه ماه ابتدایی سال 99 نسبت به دوره مشابه سال گذشته با بهبود 1.8 هزار میلیارد ریالی در سودآوری موفق شد زیان 1.7 هزار میلیارد ریالی خود را به سود 171 میلیارد ریالی تبدیل کند. 
زیان 5521 میلیارد ریالی سال 97 به سود 2314 میلیارد ریالی سال 98 تبدیل شده و 7835 میلیارد ریال بهبود نشان می هد. زیان خالص سه ماه نخست سال 98 با مبلغ 1696 میلیارد ریال به سود 171 میلیارد ریالی سه ماه نخست 99 رسیده و 1867 میلیارد ریال بهبود نشان می دهد.

یک سوم اعتبارات اسنادی کشور در بانک تجارت 

 همچنین بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های بزرگ و فعال در بخش اعتبارات اسنادی مطرح است که نقش عمده ای در حمایت از تجارت و تولید کشور دارد. براین اساس سهم بانک تجارت از تعهدات اعتبارات اسنادی  و گشایش ال سی در شبکه بانکی از 32 درصد در سال 97 به 34.6 درصد در سال 98 افزایش یافته و در سال 99 نیز بالای 33 درصد کل اعتبارات اسنادی شبکه بانکی کشور بوده است.  

40 درصد ضمانت نامه های بانکی متعلق به بانک تجارت 

در بخش تعهدات ضمانت نامه ها نیز بانک تجارت در سال 97 سهم 35.3 درصدی از کل تعهدات ضمانت نامه ها در بانک های کشور داشته و سهم آن در سال 98  به بیش از 38 درصد و در سال 99 به بیش از 39.4 درصد رسیده است. براین اساس می توان گفت که بانک تجارت سهم بزرگی معادل 40 درصد تعهدات ضمانت نامه ها در شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است و بانکی پیش رو در بخش اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها بوده است و این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که بانک تجارت در حمایت از تجارت، واردات و صادرات و تولید کشور نقش قابل توجهی دارد و یک سوم تعهدات اعتبارات اسنادی و 40 درصد تعهدات ضمانت نامه های شبکه بانکی کشور به بانک تجارت تعلق دارد. 

اقلام ترازنامه ای 

کل سپرده های بانک تجارت از 1428 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 1982 هزار میلیارد ریال در اسفند 98 رسیده و 38.7 درصد رشد کرده است که بیش از رشد نقدینگی و سپرده های کل کشور در این مدت بوده و نشان دهنده جذب بیشتر سپرده ها  و جذابیت بیشتر جذب سپرده در بانک تجارت است. این رقم در خرداد 99 نیز به 2231 هزار میلیارد ریال رسیده که 12.6 درصد رشد نسبت به اسفند 98 داشته است. 
کل تسهیلات بانک تجارت نیز از 688 در اسفند 97 به 879 هزار میلیارد ریال در اسفند 98 رسیده و 27.8 درصد رشد کرده است و این رقم در خرداد 99 به 958 هزار میلیارد ریال رسیده که در سه ماه اول 99 معادل 9 درصد رشد کرده است. 
مطالبات از دولت نیز از 402 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 464 هزار میلیارد ریال در اسفند 98 رسیده و رشد 15.3 درصدی داشته و در خرداد 99 به 488 هزار میلیارد ریال رسیده که رشد 5.2 درصدی در سه ماه اول سال جاری داشته است. 
از سوی دیگر، جمع دارایی ها از 1918 در سال 97 به 2482 هزار میلیارد ریال در اسفند 98 رسیده و رشد 29.4 درصدی داشته و در خرداد 99 به 2706 هزار میلیارد ریال رسیده و رشد 9 درصدی داشته است. 
مجموع تعهدات زیر خط از 746 در اسفند 97 به 974 هزار میلیارد ریال اسفند 98 رسیده و رشد 30.7 درصدی داشته و در خراد به 1055 هزار میلیارد ریال رسیده و در این سه ماه رشد 8.3 درصدی داشته است . 

وضعیت 5 بانک بزرگ کشور 

درصد رشد کل سپرده های 5 بانک در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 23.09 درصد بوده است. درصد رشد کل سپرده های 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 نیز معادل 11.02 درصد، درصد رشد کل تسهیلات 5 بانک در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 24.1 درصد، درصد رشد کل تسهیلات 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 7.9 درصد، درصد رشد مطالبات از دولت 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 5 درصد، درصد رشد مجموع تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های 5 بانک در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 33.4 درصد و درصد رشد مجموع تعهدات اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند98 معادل 8.8 درصد بوده است. 

ترکیب بدهی ها 

ترکیب بدهی های بانک تجارت در سال 98 نشان می دهد که سپرده های بانک معادل 1982 هزار میلیارد ریال بوده که رشد 38.7 درصدی داشته و سهم آن از کل بدهی های بانک معادل 84.6 درصد بوده است.  ذخایر، سایر بدهی ها و حساب های پرداختنی معادل 167 هزار میلیارد ریال بوده که 26 درصد رشد داشته و سهم آن معادل 7.2 درصد بوده است. همچنین بدهی بانک تجارت به بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری معادل 115 هزار میلیارد ریال بوده که کاهش 4.3- درصدی داشته و سهم آن ازکل بدهی وتجارت معادل 4.9 درصد بوده است. از سوی دیگر، بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار ارزی نیز معادل 78 هزار میلیارد ریال بوده که با کاهش 23- درصدی سهم 3.3 درصدی از کل بدهی های بانک داشته است. 
مجموع بدهی های بانک تجارت نیز معادل 2343 هزار میلیارد ریال بوده که رشد 27.4 درصدی نسبت به سال 97 داشته است. ذخایر سایر بدهی ها و حساب های پرداختنی شامل تسهیلات دریافتنی از صندوق توسعه ملی، ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی، ذخیره مالیات عملکرد و سایر دارایی ها می باشد. 

ترکیب بدهی های بانک تجارت در خرداد 99 نشان می دهد که سپرده های بانک معادل 2231 هزار میلیارد ریال بوده که رشد 12.6 درصدی داشته و سهم آن از کل بدهی های بانک معادل 86.9 درصد بوده است.  ذخایر، سایر بدهی ها و حساب های پرداختنی معادل 168 هزار میلیارد ریال بوده که 0.5 درصد رشد داشته و سهم آن معادل 6.6 درصد بوده است. همچنین بدهی بانک تجارت به بانک مرکزی و بانک ها و موسسات اعتباری معادل 105 هزار میلیارد ریال بوده که کاهش 8.7- درصدی داشته و سهم آن ازکل بدهی وتجارت معادل 4.1 درصد بوده است. از سوی دیگر، بدهی بابت پذیرش اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار ارزی نیز معادل 61 هزار میلیارد ریال بوده که با کاهش 21- درصدی سهم 2.4 درصدی از کل بدهی های بانک داشته است. 
مجموع بدهی های بانک تجارت نیز معادل 2567 هزار میلیارد ریال بوده که رشد 9.6درصدی نسبت به سال 98 داشته است. ذخایر سایر بدهی ها و حساب های پرداختنی شامل تسهیلات دریافتنی از صندوق توسعه ملی، ذخیره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی، ذخیره مالیات عملکرد و سایر دارایی ها می باشد.رشد 18.5 درصدی سهم سپرده های بدون هزینه در دو سال 

سهم سپرده های هزینه ای از 77 درصد در سال 97 به 67 درصد در سال 98 و 65.7 درصد در خرداد 99 کاهش داشته و نشان دهنده موفقیت بانک در جذب بیشتر سپرده های کم هزینه و بدون هزینه و کاهش هزینه جذب منابع بوده است. 
براین اساس، سهم سپرده های بدون هزینه از 22 درصد در اسفند 97 به 32 درصد در اسفند 98 و 34.3 درصد در خرداد 99 افزایش داشته است که نشان دهنده کاهش سود جذب سپرده در این بانک و کاهش هزینه ها و رشد بهره وری و سودآوری بانک بوده است. 
با وجود رشد 24 درصدی مانده سپرده های هزینه ای، سهم سهم سپرده های غیر هزینه ای از کل سپرده ها افزایش 10 واحد درصدی داشته و به 33 درصد رسیده است. این رویه در سال 99 نیز ادامه یافت و با وجود رشد 10.4 درصدی مانده سپرده هزینه ای، سهم سپرده غیر هزینه ای از کل سپرده ها با افزایش 1.5 واحد درصدی به 34 درصد رسید. 
سهم سپرده های ریالی هزینه ای نیز از 82 درصد در خرداد 97 به 77 درصد در خرداد 98 و 65 درصد در خرداد 99 کاهش داشته است. همچنین سهم سپرده های ریالی بدون هزینه نیز از 17 درصد در خرداد 97 به 22 درصد در خرداد 98 و 34.3 درصد در خرداد 99 افزایش داشته است. سهم سپرده های بدون هزینه ریال از کل سپرده ها در تیرماه 99 نیز به 36 درصد رسیده است. 
درصد رشد سپرده هزینه ای در خرداد 99 نسبت به خرداد 98 به میزان 23 درصد، در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 به میزان 23 درصد، بوده است. همچنین درصد رشد سپرده  غیر هزینه ای در خرداد 99 نسبت به خرداد 98 به میزان 116 درصد، در خرداد 98 نسبت به خرداد 97 به میزان 73 درصد، گزارش شده است. 
سهم سپرده های بدون هزینه  از کل سپرده های بانک تجارت در سال های 97 تا خرداد 99  رشد 11.5 واحد درصدی داشته و از 22.8 به 34.3 درصد رسیده است. همچنین مقایسه خرداد 97 با خرداد 98 و خرداد 99 نشان می دهد که سهم سپرده های بدون هزینه از 17.4 در خرداد 97 به 22.9 در خرداد 98 و سپس 34.3 درصد در خرداد 99 رسیده و در تیرماه نیز 35.9 درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر در دو سال اخیر سهم سپرده بدون هزینه معادل 18.5 درصد بهبود داشته است. 

کاهش 6.8 درصدی نرخ جذب کل سپرده ها در دو سال اخیر

نرخ جذب کل سپرده ها یا نرخ جذب پول در بانک تجارت از 16.9 درصد در اسفند 96 به 14.7 درصد در خرداد 97، و 14.2 درصد در اسفند 97 رسیده و در طول سال 97 معادل 2.7 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین در سال 98  به 12.8 درصد در خرداد 98،   و 12.3 درصد در اسفند 98 و در سال 98 نیز  در مجموع معادل 1.9 واحد درصد کاهش داشته است. از سوی دیگر تنها در سه ماه نخست سال 99،  معادل 2.2 واحد درصد کاهش داشته و به 10.1 درصد در خرداد 99 کاهش یافته است که نشان دهنده کاهش 4.6- واحد درصدی در سال 98 و 97 است اما تنها در سه ماه نخست سال جاری،  2.2- درصد کاهش از اسفند 98 تا خرداد 99 داشته و در سه ماه اول سال 99  کاهش زیادی را نشان می دهد .  نرخ هزینه پول کل سپرده ها در تیرماه 99 نیز نسبت به پایان سال 98 با کاهش 2.5 واحد درصدی به 9.8 درصد و نرخ هزینه پول سپرده های سرمایه گذاری ریالی در هین مقطع با کاهش 2 واحد درصدی به 14.9 درصد رسیده است.  

اثر کاهش نرخ سود جذب سپرده 

مبالغ ریالی نیز نشان می دهد که هزینه سود علی الحساب سال 1398 با نرخ عملکرد 16.9 درصد معادل 165 هزار و 108 میلیارد ریال بوده  است که اگر با نرخ عملکردی 17.8 درصدی سال 1397  پرداخت می شد باید هزینه ای معادل 174 هزار و 73 میلیارد ریال پرداخت می شد. براین اساس سود قبل از کسر مالیات در سال 98 با نرخ 16.9 درصدی جذب یا هزینه پول معادل 2893 میلیارد ریال بوده است. در حالی که اگر با نرخ هزینه پول سال 97 یعنی 17.8 درصدی پرداخت می شد، باید با زیان 6072 میلیارد ریال مواجه می شد. 
براین اساس، کاهش نرخ هزینه پول معادل 0.9 واحد درصد در سال 98، عملا منجر به بهبود کاهش هزینه پرداخت سود معادل 8965 میلیارد ریال شده است.  
به عبارت دیگر، کاهش حدود یک واحد درصدی نرخ هزینه پول سپرده های مدت دار در سال 98، منجر به صرفه جویی 9 هزار میلیارد ریالی در هزینه سود علی الحساب و بهبود در سودآوری بانک شد. در سه ماهه ابتدایی سال 99 نیز این روند ادامه یافته و با کاهش 3.4 واحد درصدی هزینه پول سپرده های مدت دار، نسبت به مقطع مشابه سال قبل سودآوری بانک از این محل به میزان 5197 میلیارد ریال بهبود یافته است. 

ترکیب  دارایی ها و مصارف 

جمع کل دارایی های بانک تجارت معادل 2482 هزار میلیارد ریال بوده که رشد 29.4 درصدی داشته  است.
تسهیلات اعطایی و مطالبات از دولت مجموعا با 54.1 درصد، بیشترین سهم از مصارف را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است در پایان سال 98 حجم دارایی های ثابت بانک با کاهش 7 درصدی همراه بوده است. 
تسهیلات اعطایی در سال 98 معادل 879 هزار میلیارد ریال بوده که نزدیک به 28 درصد رشد داشته و سهم آن بیش از 35 درصد کل دارایی های بانک بوده است. 
مطالبات از دولت نیز 464 هزار میلیارد ریال است که با رشد 15 درصدی سهم نزدیک به 19 درصدی از کل دارایی ها داشته است. از سوی دیگر، موجودی نقد، مطالبات از بانک مرکزی و بانک ها معادل 379 هزار میلیارد ریال است که با رشد 108 درصدی سهم بیش از 15 درصدی از دارایی ها داشته است. 
همچنین دارایی های ثابت وتجارت معادل 145 هزار میلیارد ریال بوده که با رشد بیش از 7 درصد نزدیک به 6 درصد دارایی های بانک را تشکیل می دهد. 
سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار نیز با 123 هزار میلیارد ریال است که رشد منفی 5- درصدی داشته و معادل 5 درصد کل دارایی های بانک را تشکیل می دهد. 
بدهکاران اعتبارات اسنادی و بروات مدت دار ارزی نیز معادل 7 هزار میلیارد ریال بوده که رشد منفی 23- داشته و سهم آن از کل دارایی ها بانک 3 درصد بوده است. 
همچنین حساب های دریافتنی 160 هزار میلیارد ریال از داریی های بانک تجارت را تشکیل می دهد که رشد 86 درصدی داشته و سهم آن از کل دارایی ها بیش از 6 درصد است. 

از سوی دیگر، سایر دارایی های بانک تجارت معادل 250 هزار میلیارد ریال است که با رشد 47 درصدی مواجه بوده و سهم آن از کل دارایی ها معادل 10 درصد است. سایر دارایی ها  شامل سپرده قانونی، مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته، وثایق تملیکی و دیگر دارایی ها می باشد.
کاهش قابل توجه  5 درصدی تسهیلات غیرجاری در دو سال اخیر

تسهیلات غیرجاری یا مطالبات معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده در بانک تجارت، طی دو سال اخیر کاهش قابل توجهی داشته و با برنامه ریزی هدفمند و تلاش و پیگیری های مستمر کارکنان بانک، نسبت تسهیلات غیرجاری در پایان سال 98 با کاهش 1.8 واحد درصدی نسبت به سال 97، به 8.2 درصد کل مانده تسهیلات بانک تجارت رسیده است. در سه ماه ابتدای سال 99 نیز این نسبت به 7.8 درصد رسیده که این نسبت کمترین میزان طی سنتوات گذشته است. به عبارت دیگر، تنها در سه ماه نخست سال 99، نسبت تسهیلات غیرجاری به میزان 0.4 واحد درصد کاهش داشته که موفقیت بزرگی محسوب می شود. 
نسبت تسهیلات غیرجاری از 12.8 درصد در سال 96 به 10 دصد در سال 97 رسیده و در سال 97 به میزان 2.8 واحد کاهش داشته است. در سال 98 نیز به 8.2 درصد رسیده و 1.8 واحد درصد کاهش داشته  و در خرداد 99 نیز به 7.8 درصد رسیده است. به عبارت دیگر در طول دو سال و سه ماه اخیر میزان نسبت تسهیلات غیرجاری معادل 5 واحد درصد کاهش داشته که موفقیت بزرگی برای بانک تجارت در شرایط اقتصادی سال های اخیر محسوب می شود. 
از سوی دیگر، نسبت کفایت ذخایر تسهیلات غیرجاری نیز از 59 درصد در سال 97 به 61 درصد در سال 98 رسیده و در یکسال اخیر معادل 2 درصد بهبود داشته است. 
این نسبت نشان دهنده احتساب ذخایر در نظر گرفته شده برای پوشش ریسک مطالبات است که این نسبت تا خرداد 99 نیز همچنان حفظ شده است. 

 رشد بالای تعهدات اعتباری اسنادی 

با توجه به خدمات ارائه شده به فعالان صنعت و تجارت در سال 98، مانده تعهدات اعتباری اسنادی ریالی با 44 درصد رشد به حدود 102 هزار میلیارد ریال رسیده است.
این در حالیست که درصد رشد تعهدات اعتباری اسنادی ریالی 5 بانک در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 به میزان 30.7 درصد بوده و رشد آن در بانک تجارت با 44 درصد بالاتر از رشد 30 درصدی میانگین 5 بانک بزرگ کشور بوده است.
همچنین تعهدات اعتبارات اسنادی ریالی بانک تجارت در تیرماه 99 نسبت به اسفند 98 نیز رشد 73 درصدی داشته است. در حالی که درصد رشد تعهدات اعتبارات اسنادی ریالی 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 19.8 درصد بوده است.
رقم تعهدات اعتباری اسنادی ریالی بانک تجارت از 70 هزار میلیارد ریال در سال 97 با رشد 44 درصدی به 102 هزار میلیارد ریال در سال 98 و با رشد 42 درصدی در سه ماه اول 99 به 145 هزار میلیارد ریال در خرداد 99 رسیده است. 

رشد قابل توجه ضمانت نامه های ریالی

 مانده تعهدات ضمانت نامه های ریالی بانک تجارت با 50 درصد رشد به حدود 290 هزار میلیارد ریال در سال 98 بالغ شد و در تیرماه 99 نسبت به اسفند 98 معادل 21 درصد داشت.
در حالی که درصد رشد ضمانت نامه های ریالی 5 بانک در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 34.7 درصد بوده است و درصد رشد ضمانت نامه های ریالی 5 بانک در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 8.7 درصد بوده است. 
به عبارت دیگر در سال 98 رشد ضمانت نامه های ریالی بانک تجارت با 50 درصد بالاتر از رشد 34 درصدی 5 بانک بزرگ بوده و رشد ضمانت نامه های ریالی بانک تجارت در چهارماه اول 99 با 21 درصد بالاتر از رشد ضمانت نامه های 5 بانک با 9 درصد رشد بوده است.
رقم تعهدات ضمانت نامه های ریالی بانک تجارت از 192 هزار میلیارد ریال در سال 97 با رشد 50 درصدی به 290 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و با رشد 12 درصدی به 326 هزار میلیارد ریال در خرداد 99 رسیده است. 

افزایش خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در سال 98 

درآمد تسهیلات اعطایی وسپرده گذاری و اوراق بدهی از 164 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 195 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و 30 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. 
هزینه سود سپرده ها نیز از 146 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 168 هزار میلیارد ریال رسیده و 21 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است. براین اساس، خالص درآمد تسهیلات  و سپرده گذاری از 18 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 27 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و نزدیک به 9 هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
وتجارت با افزایش 30 هزار میلیارد ریالی درآمد واسطه گری مالی موفق شد که 27 هزار میلیارد ریال سود عملیات واسطه گری مالی شناسایی نماید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش چشمگیر 48 درصدی را نشان می دهد. در همین رابطه رشد درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری و اوراق بدهی با 18.5 درصد و در مقابل رشد هزینه سود سپرده ها 14.7 درصد بوده است و درصد رشد کل سپرده های بانک نیز 34.7 درصد بوده است.
همچنین خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در سه ماه نخست سال 99 با 625 درصد رشد نسبت به مقطع سال گذشته به میزان 8299 میلیارد ریال افزایش یافته و از مبلغ 1327 میلیارد ریال به مبلغ 9626 میلیارد ریال رسیده است.

رشد بالای درآمد کارمزدی 

درآمد کارمزدی که در بانکداری نوین امروز جهان توصیه می شود،  تمرکز بانک ها بر روی درآمد از محل تسهیلات و سپرده ها را کاهش می دهد و بانک ها از طریق خدمات نوین بانکداری از جمله تراکنش های بانکی می توانند به مشتریان خدمات مختلفی ارائه بدهند و در مقابل درآمد قابل توجهی را نصیب بانک ها کنند. 
در این راستا، درآمد کارمزدی بانک تجارت از 11 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 18 هزار میلیارد ریال در سال 98  رسیده و 6513 میلیارد ریال بیشتر شده است. 
هزینه کارمزدی نیز از 3 هزار میلیارد ریال در سال 97 به 4 هزار میلیارد ریال در سال 98 رسیده و 1018 میلیارد ریال بیشتر شده است. در مجموع خالص درآمد و هزینه کارمزدی بانک تجارت از 8 هزارمیلیارد ریال در سال 97 به 14595 میلیارد ریال در سال 98 رسیده و 5495 میلیارد ریال افزایش داشته است. 

با افزایش 6500 میلیارد ریالی درآمدهای کارمزدی  در مقابل افزایش یک هزار میلیارد ریالی هزینه های کارمزدی، خالص درآمدهای این حوزه طی سال 98 با 68 درصد رشد به میزان 5500 میلیارد ریال افزایش یافت. رشد درآمدهای کارمزدی با 58 درصد  در مقابل رشد هزینه کارمزدی به میزان 33 درصد بوده است. همچنین خالص درآمد کارمزدی در سه ماه اول سال 99 با 33 درصد رشد نسبت به مقطع مشابه سال قبل به میزان 752 میلیارد ریال افزایش یافته و به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالیست که خالص درآمد کارمزدی بانک ملت در اسفند 98 به مبلغ 5192 میلیارد ریال و خالص درآمد کارمزدی بانک صادرات در اسفند 98 به مبلغ 12625 میلیارد ریال گزارش شده است.  

وضعیت سهامداران 


وضعیت سهامداران بانک تجارت نشان می دهد که 85.48 درصد سهام را  حقوقی ها و نزدیک به 15 درصد را حقیقی ها تشکیل می دهد
ترکیب سهامداران بانک در 29 اسفند 98 شامل 757 سهامدار حقوقی و 132 هزار و 405 سهامدار حقیقی است. سهامداران عمده را 30 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام عدالت با مالکیت 40 درصد، دولت با مالکیت 17 درصد، و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با مالکیت 8.96 درصد، صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی تجارت ایرانیان اعتماد با 6.2 درصد، سازمان خصوصی سازی به وکالت سهام ترجیحی پرسنل 5 درصد، شرکت توسعه معادن جنوب 1.75 درصد، سایر سهامداران حقوقی 6.57 درصد، سهامداران حقیقی 14.52 درصد تشکیل می دهد که  با بیش از 223 میلیارد و 926 میلیون و 127 هزار سهم به مبلغ 22 هزار و 392 میلیارد و 612 میلیون و 700 هزار تومان سرمایه بانک تجارت را در اختیار دارند. 


وضعیت شاخص های کلان و اثرگذار اقتصاد 

شاخص های کلان و عوامل اثرگذار اقتصادی در سه سال اخیر نشان می دهد که فعالان اقتصادی و شرکت های عضو بورس از جمله بانک ها با فضای کسب وکار عمومی شامل کاهش رشد اقتصادی کشور از منفی 4 درصد در سال 97 به منفی 7 درصد در سال 98، افزایش نرخ تورم و سطح عمومی قیمت ها،  افزایش بازدهی بازارهای رقیب صنعت بانکی از جمله بازدهی 30 درصدی سکه، بازدهی 186 درصدی بورس اوراق بهادار تهران، محدود شدن فعالیت های بین المللی کشور و به تبع آن های عملیات ارزی بانک ها، مواجه بوده اند که از یک سو موجب کاهش درآمد بانک ها بوده و از سوی دیگر، موجبات جذب نقدینگی و پول در بازارهای رقیب را فراهم آورده و در نتیجه بخشی از سپرده های بانک ها نیز به سمت بازارهای رقیب هدایت شده و حداقل ترکیب سپرده های بانک ها تغییر یافته به نوعی که رشد سپرده های بلندمدت در سال 98 معادل 30 درصد بوده در حالی که سپرده های جاری  و دیداری و حجم پول 70 درصد رشد کرده و سیالیت نقدینگی در بازارهای سهام و طلا و ارز و مسکن را افزایش داده است. 
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 95 از رقم 788 هزار میلیارد تومان و رشد اقتصادی 4.3 درصدی سال 96 به 756 هزار میلیارد تومان با رشد منفی 4- درصدی سال 97 و 703 هزار میلیارد تومان و رشد منفی 7- درصدی سال 98 رسید. اما با وجود رشد منفی اقتصاد، نقدینگی کشور از 1530 در سال 96 به 1883 در سال 97 و 2472 هزار میلیارد تومان در سال 98 رسید. رشد نقدینگی نیز از 22 درصد در سال 96 به 23 درصد در سال 97 و بیش از 31 درصد در سال 98 رسیده است. . نرخ تورم نیز از 8.2 درصد در سال 96 به حدود 27 درصد در سال 97 و نزدیک به 35 درصد در سال 98 رسیده است. این نکته نشان می دهد که با وجود کاهش تولید ناخالص، رشد نقدینگی و فشار تورمی افزایش یافته و سطح عمومی قیمت ها  و هزینه ها را افزایش داده است.
در عین حال نرخ تورم نقطه به نقطه که سطح قیمت ها و رشد هزینه ها در یکسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد از 7 درصد در سال 96 به بیش از 47 درصد در سال 97 و 22 درصد در سال 98 رسیده و هر سال هزینه ها را به میزان زیادی افزایش داده است. 

جایگاه بانک تجارت در صنعت بانکداری 

با وجود وضعیت خاص شاخص های کلان اقتصاد ایران، وضعیت بانک تجارت و عملکرد آن در بین بانک های کشور بهتر شده است. سهم بانک تجارت از کیک سپرده های بانک های کشور افزایش یافته و از 7 درصد در سال 96 به 7.6 درصد در سال 97 و 7.9 درصد در سال 98 رسیده است. 
سهم بانک تجارت از تسهیلات و مطالبات بانک ها از دولت نیز رشد کرده و از 6.05 درصد در سال 96 به 6.08 درصد در سال 97 و 6.37 درصد در سال 98 رسیده است. 
سهم از سپرده های سرمایه گذاری بانک ها یعنی سپرده های درازمدت شامل بلندمدت و کوتاه مدت نیز رشد کرده و از 6.8 درصد در سال 96 به 7 درصد در سال 98 افزایش یافته است. از سوی دیگر، سهم از سپرده های بدون هزینه شامل سپرده جاری و سایر سپرده ها مانند گردش چک، قرض الحسنه  نیز رشد قابل توجهی داشته و از 9 درصد در سال 96 به 12.8 درصد در سال 97 و 12.9 درصد در سال 98 رسیده است. 
بانک تجارت در راستای سیاست های کلان خود، به منظور کاهش بهای تمام شده تهیز منابع در سال 98، اقدام به بهینه سازی پرتفوی سرمایه گذاری خود نمود و علی رغم خودداری از ورود به رقابت نرخ سود سپرده ها، توانست سهم از سپرده های ریالی شبکه بانکی و به تبع آن تسهیلات ریالی را بهبود بخشد. 
بهبود پرتفوی سپرده های ریالی، منجر به افزایش 3.8 درصدی سهم بانک تجارت از سپرده های بدون هزینه در شبکه بانکی شد. درصد رشد سپرده های سرمایه گذاری بانک تجارت در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 24.4 درصد رشد کرده است و درخرداد 99 نیز نسبت به اسفند 98  و در مدت سه ماه معادل 10.4 درصد رشد کرده است. 
این در حالیست که درصد رشد سپرده های سرمایه گذاری در 5 بانک بزرگ در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 23 درصد و در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 9.5 درصد رشد کرده است. 
درصد رشد سپرده های بدون هزینه جاری   سایر در بانک تجارت در اسفند 98 نسبت به اسفند 97 معادل 105.4 درصد و در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 و در طول سه ماه 18.2 درصد رشد داشته است. این در حالیست که در 5 بانک بزرگ در اسفند 98 معادل 31.3 درصد و در خرداد 99 نسبت به اسفند 98 معادل 20.8 درصد رشد کرده است. 

جایگاه وتجارت در بین 5 بانک بزرگ کشور 

جایگاه بانک تجارت در بین 5 بانک برتر کشور نیز ارتقا یافته و از نظر شاخص های بهره وری، توسعه انسانی و سپرده وتسهیلات، اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها با افزایش سهم نسبت به سال های قبل مواجه شده است. 
از نظر تعداد کارکنان بانک تجارت با سهم 15.4 درصدی از تعداد کل کارکنان بانک ها، و سهم 14.9 درصدی از کل تعداد شعب داخلی بانک ها، سهم قابل توجهی در گسترش شبکه بانکی و ارائه خدمات به مردم و توزیع گسترده خدمات بانکداری نوین دارد. این موضوع باعث شده که به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور سهم خود را از سپرده های ریال شبکه بانکی کشور از 15.5 درصد در سال 97 به بالای 17 درصد در سال های 98 و 99 افزایش دهد. همچنین سهم بانک تجارت از تسهیلات و مطالبات ریالی نیز از 13.3 درصد در سال 97 به  13.6 درصد در سال 99 برسد. 
سهم  بانک تجارت از اعتبارات اسنادی شبکه بانکی نیز از 32 درصد در سال 97 به 33 درصد در سال 99 رسیده است و همچنین سهم بانک تجارت از تعهدات ضمانت نامه ها نیز  از 35 درصد سال 97 به 39 درصد سال 99 ارتقا یافته است. 
بانک تجارت رتبه چهارم از نظر تعداد کارکنان و تعداد شعب را در بین 5 بانک بزرگ کشور دارد اما در سال 98 سهم سپرده ریالی خود را 1.6 درصد بهبود داده و ضمن حفظ جایگاه نخست خود در ضمانت نامه ها سهم خود را 3 درصد ارتقا داده است و به 40 درصد رسانده است. از سوی دیگر در اعتبارات اسنادی نیز با 2.5 واحد بهبود در سهم خود، همچنان رتبه نخست خود را در اعتبارات اسنادی شبکه بانکی کشور حفظ کرده است. 

اهداف و برنامه های محوری بانک در سال 99 

بانک تجارت برای سال 99 محورهای عمده ای را در اهداف و برنامه های خود اعلام کرده است. 
حرکت به سمت پیاده سازی بانکداری دیجیتال،
 افزایش سهم بانک از نقدینگی کشور،
 افزایش سهم بانک از مجموع تعهدات شبکه بانکی،
 کاهش مطالبات معوق بانک، ارتقای سطح خدمات بانکداری الکترونیکی، افزایش سطح رضایت مشتریان، 
افزایش سطح درآمدهای غیرمشاع نسبت به کل درآمدهای بانک، 
افزایش بهره وری و حاشیه سود عملیاتی،
 ارتقای سطح کنترل های داخلی و سلامت مالی،
 توسعه بازار و ایجاد تنوع در اراه خدمات،
 ارتقای سطح عملکرد اعتباری، مولد سازی املاک و سرمایه گذاری ها و پیگیری واگذاری برخی از شرکت ها در بازار سرمایه،
 توسعه و بهینه سازی حوزه فناوری اطلاعات، 
ارتقای عملکرد بانک در حوزه بین الملل 
افزایش سهم مشتریان خرد در سبد اعتباری بانک در راستای کاهش ریسک و تقویت ابزارهای اعتباری، 
استقرار سامانه اطلاعات مدیریت ریسک RMIS
 ارائه الگوی جامع مدیریت ریسک در سطح واحدهای صف با تمرکز بر ریسک اعتباری 
پیاده سازی سامانه جامع اعتباری SAB
نام:
ایمیل:
* نظر: