:
كمينه:۱۸°
بیشینه:۳۲°
به‌روز شده در: ۰۴ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرض الحسنه به عنوان یکي از روش هاي جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانکي کشور قرار گرفت.
کد خبر: ۱۵۸۰۹۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۷:۴۴
اقتصادگردان- قرض‌الحسنه نه تنها یکی از عقود اسلامی در سیستم بانکداري بدون ربا است بلکه مهم ترين مصداق بانکداري اسلامي محسوب مي شود. با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، قرض‌الحسنه به عنوان يكي از روش هاي جذب و تخصيص منابع، مورد استفاده نظام بانكي كشور قرار گرفت.
قرض‌الحسنه غالبا برای امر ازدواج، رفع احتیاجات ضروری، درمان بیماري، وديعه مسکن، اشتغال زايي و ساخت مسکن به افراد و خانواده هاي نيازمند پرداخت مي شود. در صورت ترويج فرهنگ قرض‌الحسنه و تقويت بانک هاي تخصصي قرض‌الحسنه، مردم بيش از پيش نشان خواهند داد که به فكر يكديگر هستند و با سپرده‌گذاري بخش اندكي از منابع مالي خود در اين بانك ها، بسياري از نيازهاي جامعه را بر طرف مي كنند.
باید پذیرفت اصول مشتری مداری در بانک ها تابع ابزارهايي است که گاه در بخش قرض‌الحسنه قابل پياده سازي نيستند، اما در هر حال بازاريابي و مشتري مداري در هر سيستمي مي تواند تعريف شود و اين تعريف به چگونگي جاري سازي اطاعات در بخش هاي مختلف ساختار قرض‌الحسنه بستگي دارد.
میزان سپرده گذاری، درصد کارمزد، سقف قرض‌الحسنه پرداختی و این که از چه کانالي براي توزيع استفاده شود، از جمله مواردي هستند که مديران بانك هاي قرض‌الحسنه درخصوص آن تصميم گيري مي كنند. اما رشد روزافزون تقاضا براي تسهيلات قرض‌الحسنه و نيز طيف وسيع زمينه هاي مصرف تسهيلات مذكور در قوانين و مقررات مختلف از جمله قانون عمليات بانكي بدون ربا و ضوابط اجرايي آن، قوانين برنامه پنج ساله توسعه و قوانين بودجه سنواتي موجب شده است درحال حاضر براي تسهيلات قرض‌الحسنه، سقف ها، مدت هاي بازپرداخت و شرايط مختلفي با توجه به زمينه مصرف آن، در نظام بانكي مبناي عمل باشد. اين مهم گاه سبب ايجاد ابهام و پرسش و به تبع آن، مكاتبات و استعلام هاي متعدد از بانك مركزي شده است.
بدین منظور و نیز با هدف ایجاد وحدت رویه در اين زمينه و يکپارچگي شرايط مختلف انواع قرض‌الحسنه اعطايي توسط بانک ها، مؤسسات اعتباري غيربانکي و صندوق هاي قرض‌الحسنه وابسته به بانک ها، مراتب در دستور كار بانك مركزي قرار گرفت و نتيجه بررسي ها در جلسه مورخ ۲۶ فروردين ماه سال ۱۳۹۷ كميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بانك مركزي جمهوري اسامي ايران مطرح شد.
در این جلسه سقف قابل پرداخت و حداکثر مدت بازپرداخت انواع قرض‌الحسنه اعطایی با توجه به قوانین و مقررات مربوط احصا شد. حال سوال اين جاست که مصرف کننده خدمات مالي چگونه بايد بفهمد سپرده گذاري قرض‌الحسنه در کدام بانك نظر او را از انجام اين عمل بيش تر تأمين مي كند.
شاید ساده ترین راه برای مصرف کننده این خدمات، رجوع به بانک تخصصي قرض‌الحسنه است. بانک هاي قرض‌الحسنه در کنار برقراري ارتباط با مشتريان بالقوه و بالفعل، به طور مداوم از طريق روابط عمومي هاي خود در مورد منابع جمع آوري شده و نحوه مصرف آن ها به سپرده گذاران گزارش مي دهند. البته درحال حاضر منابع قرض‌الحسنه به نسبت ديگر منابع بانكي كشور بسيار كمتر است. از اين رو، بانك هاي قرض‌الحسنه بايد براي تقويت اين منابع تعامل بيش تري با مردم داشته باشند و براي آن ها تبيين كنند كه قرض‌الحسنه، يكي از آسان ترين عقود بانكداري اسلامي است.
در یک بانک قرض‌الحسنه وام های فراوانی با مبالغ خرد پرداخت می شود که عمدتا پاسخ گوي نيازهاي اساسي مردم است. اين فرآيند علاوه بر کاهش هزينه تامين مالي و توزيع عادلانه تر تسهيلات، سبب گردش سرمايه در كشور و درنهايت رشد توليد و افزايش اشتغال زايي مي شود. تامين مالي بازوي اصلي توليد براي خروج از ركود است. اما درحال حاضر كساني كه داراي سرمايه هستند تمايل دارند از طريق سيستم بانكي كسب سود كنند و كساني كه نياز به سرمايه دارند به دليل بالا بودن بهره بانكي تمايل و توانايي استفاده از تسهيلات بانكي را ندارند.
بنابراین با توجه به این که نیاز عموم مردم استفاده از وام های خرد است، بهترين شيوه براي تامين آن استفاده از منابع قرض‌الحسنه است.
نام:
ایمیل:
* نظر: