:
كمينه:۲۴°
بیشینه:۳۸°
به‌روز شده در: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۰
مجوز سهم گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی تا يك پنجم سپرده بلندمدت را شامل مي شود
با توجه به مانده سپرده بلندمدت 1200 هزار ميليارد توماني، برآورد مي شود كه مانده سپرده عام 18 درصدي به 240 هزار ميليارد تومان افزايش يابد /سپرده ديداري، حساب جاري يا خالص چك ها با رشد 59 درصدي در يكسال 98 همراه بوده و به دليل ماه شمار شدن حساب كوتاه مدت و نوسان نرخ ارز و مسكن و خودرو، تمايل مردم به نگهداري پول در حساب جاري و استفاده از چك در معاملات درشت بيشتر شده است و مانده حساب جاري به بيش از 366 هزار ميليارد تومان رسيده كه سهم نزديك به 15 درصدي در نقدينگي دارد و نشان دهنده گردش مالي بالا و خريد و فروش هاي بزرگ در اقتصاد است. زيرا مردم از طريق كارت هاي بانكي و حساب كوتاه مدت نمي توانند خريدهاي درشت زيادي انجام دهند و لذا براي استفاده از چك تمايل به نگهداري پول در حساب جاري دارند
کد خبر: ۱۵۶۲۰۵
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۶
اقتصاد گردان  – محسن شمشيري
 بانک مرکزی با افزایش انتشار گواهی سپرده عام ۱۸ درصدی توسط بانکها، موافقت کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی،  پیرو مکاتبات پیشین این بانک با شبکه بانکی درخصوص سقف انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار،  ویژه سرمایه گذاری (عام)  بانک ها در سال جاری براساس تصمیمات متخذه در این بانک، با افزایش سقف انتشار اوراق یاد شده، علاوه بر سقف تعیین شده قبلی موافقت به عمل آمده است.
بر همین اساس،  سقف انتشار گواهی سپرده عام بانک ها در سال جاری تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، حداکثر به میزان ۲۰ درصد سپرده های بلندمدت خواهد بود.براين اساس مي توان پيش بيني كرد كه بانك ها بخشي از سپرده هاي خود را با نرخ بالاتر 18 درصد دريافت خواهند كرد كه نسبت به مصوبه حداكثر نرخ 15 درصدي سپرده بلندمدت حدود 3 درصد بالاتر است.
برخي كارشناسان معتقدند كه به دنبال سوداوري بازار ارز و بورس، بانك ها نگران نقل و انتقال سپرده ها از سپرده بلندمدت به سپرده جاري هستند. ميزان رشد سپرده ها و تركيب ان در يكسال اخير نيز نشان مي دهد كه رشد سپرده كوتاه مدت و بلندمدت كاهش يافته و رشد سپرده جاري رشد قابل توجه و بالاتري داشته است.
آخرين آمار مربوط به سپرده هاي بانكي نشان مي دهد كه از نقدينگي 2472 هزار ميليارد توماني كشور در پايان سال 1398، معادل 2044 هزار ميليارد تومان شبه پول،  427 هزار ميليارد تومان پول بوده است.
از رقم شبه پول، قرض الحسنه حدود 144 هزار ميليارد تومان و سپرده مدت دار معادل 1856 هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين از  رقم سپرده دراز مدت نيز معادل 708 هزار ميليارد تومان سپرده كوتاه مدت و 1148 هزار ميليارد تومان سپرده بلندمدت بوده است.
همچنين از رقم پول نيز معادل 366 هزار ميليارد تومان سپرده جاري و ديداري يا خالص چك ها بوده است و بقيه آن يعني 61 هزار ميليارد تومان را اسكناس و مسكوك در دست اشخاص تشكيل داده است.


  شاخص

رقم  هزار ميليارد تومان

درصد رشد در سال 98

سهم از نقدينگي درصد

نقدينگي

2472

31.3

100

شبه پول

2044

28

82.6

سپرده مدت دار

1856

26.8

75

سپرده بلندمدت

1148

30.6

46.4

سپرده كوتاه مدت

708

21.1

28.6

قرض الحسنه

144

41.1

5.8

پول

427

49.8

17.2

سپرده ديداري خالص چك ها

366

58.9

14.8

اسكناس و مسكوك

61

11.7

2.4

 نگاهي به جدول و ميزان رشد تركيب نقدينگي نشان مي دهد كه بالاترين رشد در سال 98 متعلق به سپرده ديداري، حساب جاري يا خالص چك ها با رشد 59 درصدي در يكسال 98 بوده و به دليل ماه شمار شدن حساب كوتاه مدت و نوسان نرخ ارز و مسكن و خودرو، تمايل مردم به نگهداري پول در حساب جاري و استفاده از چك در معاملات درشت بيشتر شده است و مانده حساب جاري به بيش از 366 هزار ميليارد تومان رسيده كه سهم نزديك به 15 درصدي در نقدينگي دارد و نشان دهنده گردش مالي بالا و خريد و فروش هاي بزرگ در اقتصاد است. زيرا مردم از طريق كارت هاي بانكي و حساب كوتاه مدت نمي توانند خريدهاي درشت زيادي انجام دهند و لذا براي استفاده از چك  تمايل به نگهداري پول در حساب جاري دارند.

از سوي ديگر، حساب قرض الحسنه با هدف استفاده از وام ازدواج و مسكن و ساير وام هاي بانكي رشد بالاي 41 درصدي داشته است.
اما حساب هاي اصلي يعني سپرده كوتاه مدت به دليل ماه شمار شدن با رشد كم 21 درصدي در سال 98 و سهم 28 درصدي همراه شده است. سپرده بلندمدت كه عمده ترين و مهمترين سپرده بانكي است و بانك ها براي پرداخت تسهيلات روي آن حساب زيادي باز مي كنند، با رشد 30 درصدي و سهم 46 درصدي از كل سپرده ها برخوردار بوده است.
در گذشته سهم سپرده بلندمدت بالاي 50 درصد بوده است و بانك ها از اين طريق قادر به استفاده از اين منابع براي پرداخت تسهيلات بوده اند. اما در سال هاي اخير، با نوسان هاي ارزي، رشد قيمت مسكن، سهام، خودرو و ساير دارايي ها، تمايل به نگهداري پول در حساب بلندمدت كمتر شده و سهم اين سپرده مهم بانكي به زير 50 درصد رسيده است. براين اساس، با توجه به سود آوري بالاي سهام و ارز، بانكها لازم دانسته اند كه در جهت جذب سپرده هاي بلندمدت و حساب كردن روي آن از گواهي سپرده سرمايه گذاري عام استفاده بيشتري داشته باشند و براين اساس با درخواست هاي بانك هاي مختلف، بانك مركزي نيز موافقت كرده كه سهم اين نوع سپرده به 20 درصد سپرده بلندمدت افزايش يابد.
در نتيجه در صورتي كه فرض كنيم حجم سپرده بلندمدت بانك ها حدود 1200 هزار ميليارد تومان است، مي توان برآورد كرد كه يك پنجم آن يعني حدود 240 هزار ميليارد تومان مي تواند گواهی سپرده عام 18 درصدي باشد.
نام:
ایمیل:
* نظر: