:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۵
آمار تراکنش های بانکی در فروردین 99 نشان می دهد
بانک ایران زمین با 202 ریال کارمزد در مقایسه با رقم 315 ریالی میانگین کارمزد پرداخت قبض و خرید شارژ در سیستم بانکی، 36 درصد هزینه و کارمزد پرداخت قبض و خرید شارژ کمتر نسبت به میانگین کارمزد پرداخت قبض و خرید شارژ بانک ها داشته است و به دلیل رقم های درشت تر در تراکنش ها و افزایش ابزارهای پرداخت و رشد تراکنش ها و برخورداری از ابزارها و نرم افزارهای موبایلی نسبی بیشتر، هزینه کارمزد کمتری نسبت به میانگین بانک های کشور داشته است و در حال گسترش شبکه و کاهش هزینه ها است
کد خبر: ۱۵۳۸۹۶
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۳۹
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
 نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ نشان می دهد که بانک های کشور به طور میانگین در فروردین 99 به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش کارتخوان ها 315 ریال کارمزد یا هزینه پرداخت کرده اند. 
بانک ایران زمین با 202  ریال کارمزد در مقایسه با رقم 315 ریالی میانگین کارمزد پرداخت قبض  و خرید شارژ در سیستم بانکی، 36 درصد هزینه و کارمزد پرداخت قبض و خرید شارژ کمتر نسبت به میانگین کارمزد پرداخت قبض و خرید شارژ بانک ها داشته است و به دلیل افزایش ابزارهای پرداخت و رشد تراکنش ها و برخورداری از  ابزارها و نرم افزارهای موبایلی نسبی بیشتر، هزینه کارمزد کمتری نسبت به میانگین بانک های کشور داشته است و در حال گسترش شبکه و کاهش هزینه ها است. 
بانک های کشور در فروردین 99 به ازای هر 10 هزار تومان یا صد هزار ریال تراکنش، معادل 131 ریال کارمزد پرداخت کرده اند  و هزینه کارمزد تراکنش ها در سیستم بانکی معادل 1.3 درصد رقم تراکنش است. 
بانک ایران زمین به دلیل ارقام بزرگتر تراکنش های خود و برخورداری از حساب ها و تراکنش های کسب وکارهای بزرگتر، در بین بانک های با وضعیت بهتر از نظر کارمزد و هزینه تراکنش قرار دارد و به ازای هر تراکنش 10 هزار ریالی معادل 135 ریال هزینه کارمزد پرداخت کرده که از میانگین 131 ریالی کل بانک های کشور بالاتر است و این موضوع نشان می دهد که بانک ایران زمین در حال گسترش کارتخوان ها، ابزارهای اینترنتی و موبایل بانک ها است و در نتیجه در حال حاضر هزینه کارمزد بیشتری را با هدف جذب منابع بیشتر پرداخت می کند.
 البته اختلاف رقم تراکنش های پذیرش شده و صادرشده در ماه های اخیر نیز نشان می دهد که بانک ایران زمین در زمینه جذب منابع بیشتر موفق بوده و حاصل تراکنش های بانکی به جذب بیشتر منابع در بانک ایران زمین منجر شده است. براین اساس سرمایه گذاری بانک در گسترش ابزارهای بانکداری الکترونیک، عملا جذب منابع و سودآوری بیشتری را برای بانک به همراه خواهد داشت. 
نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش خرید با احتساب اجاره ابزار کارتخوان نشان می دهد که بانک های کشور به طور میانگین در فروردین 99 به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش کارتخوان ها 320 ریال کارمزد یا هزینه پرداخت کرده اند. 
بانک ایران زمین با 537  ریال کارمزد در مقایسه با رقم 320 ریالی میانگین کارمزد کارتخوان ها در سیستم بانکی،  به دلیل افزایش ابزارهای پرداخت و رشد تراکنش ها و برخورداری از کارتخوان های بیشتر، هزینه کارمزد بیشتری نسبت به میانگین بانک های کشور داشته است و در حال گسترش شبکه کارتخوان های متعلق به بانک ایران زمین  و سرمایه گذاری های بیشتر است که در آینده به جذب منابع بیشتر در بانک کمک خواهد کرد. 
 
کارمزد کمتر تراکنش خرید، پرداخت قبض، خرید شارژ
در سال 98 نیز بانک ایران زمین به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 100 ریال کارمزد پرداخت کرده است که کمتر از میانگین هزینه کارمزد تراکنش های کل بانک های کشور به میزان 106 ریال است و نشان می دهد که هزینه بانک ایران زمین کمتر بوده است
به طور متوسط بانک های پذیرنده 106 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده از محل تراکنش خرید را به عنوان کارمزد پرداخت کرده اند.  یعنی 106 هزارم درصد هر مبلغ را هزینه کارمزد برای بانک ها تشکیل داده است. کمترین رقم با 20 ریال را صنعت و معدن و بیشترین را بانک پارسیان با مبلغ 170 ریال کارمزد به ازای هر 100 هزار ریال مبلغ جذب شده،  پرداخت کرده اند.بانک ایران زمین به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 100 ریال کارمزد پرداخت کرده است که کمتر از میانگین هزینه کارمزد تراکنش های کل بانک های کشور است و نشان می دهد که هزینه بانک ایران زمین  کمتر بوده است.


همچنین کارمزد پرداختی بانک های پذیرنده به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره بها و با فرض اجاره متوسط سی هزار تومان به ازای هر ابزار کارتخوان در ماه محاسبه شده نشان می دهد که بانک ایران زمین با 382 ریال کارمزد یا هزینه بین بانک ها از درجه رقابتی و هزینه های کمتری برخوردار بوده است. این رقم در مقایسه با میانگین 228 ریال کل صنعت پرداخت و شبکه بانکی کشور نشانه موقعیت مناسب بانک ایران زمین برای گسترش ابزارها محسوب می شود و با توجه به مزیت جذب منابع بیشتر می تواند ابزارها را افزایش داده و هزینه تراکنش ها را سرشکن کند و یا در بخش هایی که هزینه کارمزد کمتری دارد سرمایه گذاری بیشتر داشته باشد. 
همچنین نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه بانکی نشان می دهد که  میانگین رقم هزینه و کارمزد مربوط به 10 هزار تومان تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در کل شبکه پرداخت بانکی معادل 226 ریال بوده  که این رقم در بانک ایران زمین معادل 141 ریال بوده است و از این جهت نیز مزیت ویژه ای برای گسترش تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ برای این بانک وجود داردتا هزینه سرشکن شده نیز کمتر شود.  
در مجموع وضعیت بانک ایران زمین از نظر هزینه ها و کارمزد کارتخوان ها، پرداخت قبض و خرید شارژ کمتر از میانگین بانک ها بوده و این موضوع بانک ایران زمین را در یک شرایط رقابتی برای توسعه بانکداری الکترونیک و تراکنش های بانکی قرار داده است. تنها هزینه اجاره ابزارها ودستگاه ها بالاتر از میانگین است که با سرمایه گذاری و خرید این تجهیزات و یا افزایش تعداد تراکنش ها می توان هزینه کارمزد هر تراکنش را کاهش داد. 
با توجه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ،  تنها تعداد تراکنش ها هستند،  بانک هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش را داشته اند،  متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانک ها را تجربه کرده اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: