:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۵
حضور موثر بانک ملت در بازار روبه توسعه تراکنش های اینترنتی و موبایلی در فروردین 99 نشان داد
بانک ملت با سهم 21.42 درصدی از تعداد تراکنش کارتخوان فروشگاهی، 25.16 درصدی از تعداد تراکنش اینترنتی، سهم 44.67 درصدی از تعداد تراکنش موبایلی، سهم 20.68 درصدی از مبلغ تراکنش کارتخوان فروشگاهی، 40.64 درصدی از مبلغ تراکنش اینترنتی و سهم 46.65 درصدی از مبلغ تراکنش موبایلی حضوری موثر در ابزارهای اینترنتی و موبایلی داشته است
کد خبر: ۱۵۳۷۸۲
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۴
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
در ابزارهای الکترونیکی و بازار تراکنش ها نیز، بانک ملت سهم 21.42 درصدی از تعداد کارتخوان فروشگاهی، 25.16 درصدی از تعداد پذیرش اینترنتی، سهم 44.67 درصدی از تعداد تراکنش موبایلی، سهم 20.68 درصدی از مبلغ کارتخوان فروشگاهی، 40.64 درصدی از مبلغ تراکنش اینترنتی و سهم 46.65 درصدی از مبلغ تراکنش موبایلی داشته است و این نکته نشان می دهد که مبلغ تراکنش های بانک ملت از میانگین مبلغ تراکنش های نظام بانکی در ابزارهای اینترنتی و موبایلی بالاتر بوده است. 
بانک ملت علاوه بر حضور موثر در بازار کارتخوان ها که مهمترین ابزار نقل و انتقال پول است در شبکه موبایلی و اینترنتی نیز که در آینده روبه گسترش خواهد بود حضور گسترده ای داشته و سرمایه گذاری وسیعی داشته است.  تقریبا نزدیک به نیمی از تراکنش ها و مبلغ تراکنش های نظام بانکی در ابزارهای اینترنتی و موبایلی را به خود اختصاص داده است و این موضوع نشان دهنده توان بالا و مزیت جذب منابع نظام بانکی در این ابزارهاست و سرمایه گذاری گسترده بانک ملت در ایجاد ابزارها و توزیع آن در کشور و فروشگاه ها و کسب وکارها را نشان می دهد. 
این بانک متناسب با رشد بانکداری الکترونیک، به تمام ابزارهای اینترنتی و موبایلی  و کارتخوان و عابر بانک توجه داشته و سهم خود را از تعداد و مبلغ تراکنش ها افزایش داده است و در آینده با رشد این ابزارها، این بانک در بازار حضور موثری  خواهد داشت و می تواند از رشد تعداد  و مبلغ تراکنش ها در این حوزه ها برای جذب منابع و انتقال وجه بهره ببرد. گستردگی حضور شعب و ابزارهای این بانک نقطه قوتی است که می تواند در افزایش سهم این بانک در بانکداری الکترونیک مورد توجه باشد. 

سهم ابزارهای الکترونیکی

کارتخوان ها سهم 83 درصدی از تعداد و سهم 64 درصدی از مبلغ تراکنش های این بانک داشته اند و ابزار اینترنتی نیز سهم 7درصدی از تعداد و 34 درصدی از مبلغ تراکنش های این بانک داشته است. به عبارت دیگر، مبالغ انتقال پول از طریق اینترنت درشت بوده و از میانگین تراکنش های کل نظام بانکی بسیار بالاتر بوده است. 
سهم ابزار موبایلی نیز حدود 9 درصد تعداد و 1 درصد مبلغ ابزارهای این بانک بوده است. به عبارت دیگر، رقم تراکنش موبایلی فعلا اندک است و بیشتر برای خرید های خرد مانند  شارژ و قبض استفاده می شود و در آینده گسترش یافته و شامل نقل و انتقال با ارقام بزرگتر نیز خواهد شد. 
این نکته نشان می دهد که ابزار اینترنت برای انتقال وجه مورد اقبال گسترده مشتریان  این بانک بوده و کسب وکارهای ارزی، صنف طلا، واحدهای تولیدی و خدماتی، شرکت های بزرگ از طریق بانک ملت و اینترنت بانک ملت اقدام به نقل و انتقال پول کرده اند. 
سهم حدود 34 درصدی اینترنت نشانه قوت و توانایی بانک ملت در کسب وکارهای مختلف است و نشان می دهد که ارقام بزرگ کسب وکارها از طریق اینترنت بانک ملت انجام می شود.
در سال 98 نیز بانک ملت با 22.22 درصد تعداد تراکنش در کارتخوان ها و 21 درصد تراکنش های اینترنتی، و 61.2 درصد تراکنش های موبایلی، از نظر مبلغی سهم 21.84 درصدی در مبلغ کارت خوان ها، سهم 33.52 درصدی در مبلغ تراکنش اینترنتی، و سهم 54.41 درصدی در مبلغ پذیرش موبایلی داشته است 
بانک های ملت،  ملی و صادرات بیشترین سهم تعدادی از کل تراکنش های شاپرکی در شبکه پرداخت را از آن خود کرده اند و بانک های ملت، صادرات، تجارت و ملی توانسته اند متناسب با مشتریان سنتی خود، حجم مبالغ تراکنش های بالاتری را به خود اختصاص دهند.
بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت نشان می دهد که  22.63 درصد متعلق به بانک ملی، 11.5 درصد به بانک صادرات و 11.24 درصد به بانک ملت بوده است. از نوع کارت اعتباری با 43 درصد متعلق به بانک ملت، و از نوع کارت هدیه و بن کارت با 18 درصد متعلق به بانک ملی، بوده است
در بررسی سهم تعدادی و مبلغی هر ابزار پذیرش از تراکنش های هر بانک در شبکه پرداخت کشور مشاهده میگردد که در بانک های کشورهمچنان بیشترین پذیرش تراکنش از طریق ابزار کارتخوان فروشگاهی انجام گرفته است.
در بررسی سهم بانک های صادرکننده کارتهای بانکی تراکنش دار در دی ماه 1398 ،  بانک ملی بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی صادر شده تراکنش دار در شبکه شاپرک را داشته و نتایج حاکی از آن  بوده که بیشترین کارت برداشت و کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک ملی،  و بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار متعلق به بانک ملت بوده است.
موقعیت رقابتی در جذب منابع و سهم بالا از بازار تراکنش های کارتخوان، اینترنتی و موبایلی دی 98 نشان می دهد بانک ملت پیشتاز شبکه بانکی در بازار تراکنش ها با سهم 24 درصدی از تراکنش ها و 54 درصدی از مبلغ تراکنش موبایلی بوده است. 
بانک ملت به لحاظ تعدادی و مبلغی بیشترین سهم از بازار تراکنش ها را به خود اختصاص داده و در جایگاه نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است. همچنین در بررسی بازار تراکنش ها به تفکیک ابزارهای پذیرش برای هر بانک،  همچنان بانک ملت در جایگاه نخست قرار دارد.

تمرکز ابزارها 

بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت، ملی و صادرات، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های پارسیان و ملی، بالاترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های ملت، آینده، اقتصادنوین، ملی، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی به بانک های ملت، صادرات و ملی، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی به بانک های ملت و پارسیان، بالاترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک ملت اختصاص یافته است.
از نظر تعداد  سه بانک ملت،  ملی و صادرات همچنان بیشترین سهم از کل تعداد تراکنش های صنعت پرداخت کارتی را داشته اند.  از نظر مبلغ نیز بیشترین گردش مالی دی 1398 در بانک های ملت، ملی و صادرات  بوده است. 
بالاترین سهم تعدادی از پذیرش تراکنش های هر بانک پذیرنده در خصوص ابزار پذیرش موبایلی در تراکنش های بانک های کشور به بانک های ملت، آینده، اقتصاد نوین، تعلق داشته است. 
حدود 102 میلیون کارت بانکی تراکنش دار فعال  وجود داشته که حدود 97 میلیون آن یعنی 96 درصد را کارت برداشت، 11 صدم درصد را کارت اعتباری و 4 درصد یا بیش از 4 میلیون را کارت هدیه و بن کارت تشکیل داده است.  بانک های ملی، ملت و صادرات، دارای بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار در شبکه شاپرک بوده اند. بیشترین کارت اعتباری تراکنش دار متعلق به بانک های ملت، صادرات و سپه، بیشترین کارت برداشت تراکنش دار به بانک ملی  و صادرات و  ملت و بیشترین کارت هدیه و بن کارت تراکنش دار متعلق به بانک های ملی، پارسیان، و ملت، بوده است.
سهم تعدادی از تراکنش ها نشان می دهد که بانک ملت با 23 درصد، بانک ملی با 11.95 درصد، بانک صادرات با 7.17 درصد، بانک کشاورزی با 6.86 درصد، بانک سپه با 6.42 درصد، بانک پارسیان با 6.35 درصد، بانک رسالت با 4.72 درصد، بانک سامان با 4.4 درصد، بانک تجارت با 3.92 درصد، در جایگاه اول تا نهم بانک های کشور بوده اند و سایر بانک ها نیز بیش از 25 درصد سهم داشته اند. 
از نظر مبلغی نیز بانک های ملت با 23.31 درصد، بانک صادرات 11.74 درصد، بانک ملی 11.38 درصد، کشاورزی 6.41 درصد، سپه 6.13 درصد، تجارت 5.14 درصد، رفاه کارگران 4.19 درصد، پارسیان 4 درصد، سامان 3.93 درصد، رتبه های اول تا نهم را به خود اختصاص داده اند. 
نام:
ایمیل:
* نظر: