:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۵
کارمزد و هزینه کل تراکنش های بانک ملت و کارتخوان ها کمتر از میانگین شبکه بانکی در فروردین 99 بوده است
بانک ملت به ازای هر تراکنش 10 هزار ریالی معادل 114 ریال هزینه کارمزد پرداخت کرده که از میانگین 131 ریالی کل بانک های کشور پایین تر است. به عبارت دیگر، کارمزد هر تراکنش بانک ملت 13 درصد از میانگین کارمزد شبکه بانکی کمتر بوده است در ابزار کارتخوان نیز با 297 ریال کارمزد در مقایسه با رقم 320 ریالی میانگین کارمزد کارتخوان ها در سیستم بانکی، هزینه کارمزد کارتخوان های بانک ملت 7 درصد کمتر از میانگین بانک های کشور بوده و به دلیل ارقام بزرگتر تراکنش ها و برخورداری از کارتخوان ها و ابزارهای متعلق به خود، هزینه کمتری داشته است
کد خبر: ۱۵۳۷۸۱
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۴
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
بانک های کشور در فروردین 99 به ازای هر 10 هزار تومان یا صد هزار ریال تراکنش، معادل 131 ریال کارمزد پرداخت کرده اند  و هزینه کارمزد تراکنش ها در سیستم بانکی معادل 1.3 درصد رقم تراکنش است. 
بانک ملت به دلیل ارقام بزرگتر تراکنش های خود و برخورداری از حساب ها و تراکنش های کسب وکارهای بزرگتر، در بین بانک های با وضعیت بهتر از نظر کارمزد و هزینه تراکنش قرار دارد و به ازای هر تراکنش 10 هزار ریالی معادل 114 ریال هزینه کارمزد پرداخت کرده که از میانگین 131 ریالی کل بانک های کشور پایین تر است. به عبارت دیگر، کارمزد هر تراکنش بانک ملت 13 درصد از میانگین کارمزد شبکه بانکی کمتر بوده است
نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش خرید با احتساب اجاره ابزار کارتخوان نشان می دهد که بانک های کشور به طور میانگین در فروردین 99 به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش کارتخوان ها 320 ریال کارمزد یا هزینه پرداخت کرده اند. 
بانک ملت  با  297 ریال کارمزد در مقایسه با رقم 320 ریالی میانگین کارمزد کارتخوان ها در سیستم بانکی،  به دلیل ارقام بزرگتر تراکنش ها و برخورداری از کارتخوان های متعلق به خود، هزینه کمتری داشته و هزینه کارمزد آن 7 درصد کمتر از میانگین بانک های کشور بوده است و لذا از وضعیت بهتری نسبت به بقیه بانک های کشور برخوردار است و در نتیجه سودآوری و درآمد زایی و هزینه کمتری از محل  تراکنش بانکی داشته است.
نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ نشان می دهد که بانک های کشور به طور میانگین در فروردین 99 به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش کارتخوان ها 315 ریال کارمزد یا هزینه پرداخت کرده اند. 

بانک ملت با 378 ریال کارمزد در مقایسه با رقم 315 ریالی میانگین کارمزد پرداخت قبض  و خرید شارژ در سیستم بانکی،  به دلیل افزایش ابزارهای پرداخت و رشد تراکنش ها و برخورداری از  ابزارها و نرم افزارهای موبایلی بیشتر، هزینه کارمزد بیشتری نسبت به میانگین بانک های کشور داشته است و در حال گسترش شبکه و کاهش هزینه ها است. این نکته نشان می دهد که بانک ملت در آینده از توسعه تراکنش ها و افزایش مبلغ تراکنش های موبایلی سود خواهد برد و با حضور به موقع خود در بازار تراکنش موبایلی، آماده توسعه ابزارهای موبایلی در مبادلات بانکی و خرید و فروش و کسب وکارهای مختلف است. 
در سال 98 نیز، بانک ملت به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 101 ریال کارمزد پرداخت کرده است که کمتر از میانگین هزینه کارمزد تراکنش های کل بانک های کشور به مبلغ 106 ریال است و نشان می دهد که هزینه بانک ملت کمتر بوده و موقعیت رقابتی برای این بانک در بازار تراکنش های خدماتی و دارای کارمزد ایجاد کرده است


به طور متوسط در دی ماه 1398،  بانک های پذیرنده 106 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده از محل تراکنش خرید را به عنوان کارمزد پرداخت کرده اند.  یعنی 106 هزارم درصد هر مبلغ را هزینه کارمزد برای بانک ها تشکیل داده است. کمترین رقم با 20 ریال را صنعت و معدن و بیشترین را بانک پارسیان با مبلغ 170 ریال کارمزد به ازای هر 100 هزار ریال مبلغ جذب شده،  پرداخت کرده اند.بانک ملت به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 101 ریال کارمزد پرداخت کرده است که کمتر از میانگین هزینه کارمزد تراکنش های کل بانک های کشور است و نشان می دهد که هزینه بانک ملت کمتر بوده است. 
همچنین کارمزد پرداختی بانک های پذیرنده به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره بها و با فرض اجاره متوسط سی هزار تومان به ازای هر ابزار کارتخوان در ماه محاسبه شده نشان می دهد که بانک ملت با 207 ریال کارمزد یا هزینه بین بانک های بزرگ از درجه رقابتی و هزینه های کمتری برخوردار بوده است. این رقم در مقایسه با میانگین 228 ریال کل صنعت پرداخت و شبکه بانکی کشور نشانه موقعیت مناسب بانک ملت بوده که کارمزد و اجاره و هزینه کمتری را برای عملکرد کارتخوان های خود داشته است. 
همچنین نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه بانکی نشان می دهد که  میانگین رقم هزینه و کارمزد مربوط به 10 هزار تومان تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در کل شبکه پرداخت بانکی معادل 226 ریال بوده  که این رقم در بانک ملت معادل 234 ریال بوده است و از این جهت نیز مزیت ویژه ای برای گسترش تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ برای این بانک وجود داردتا هزینه سرشکن شده نیز کمتر شود.  
در مجموع وضعیت بانک ملت از نظر هزینه ها و کارمزد کارتخوان ها، پرداخت قبض و خرید شارژ کمتر از میانگین بانک ها بوده و این موضوع بانک ملت را در یک شرایط رقابتی برای توسعه بانکداری الکترونیک و تراکنش های بانکی قرار داده است. 
با توجه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ،  تنها تعداد تراکنش ها هستند،  بانک هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش را داشته اند،  متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانک ها را تجربه کرده اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: