:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۵
16 هزار میلیارد تومان جذب بیشتر منابع تراکنش های بانکی فروردین 99 در بانک ملت با وجود شیوع کرونا و کاهش 12 درصدی تراکنش های بانکی
با وجود شیوع کرونا و کاهش 12 درصدی تراکنش های نظام بانکی در فروردین 99، بانک ملت روی هم 656 میلیون تراکنش صادره و پذیرش شده با مبلغ 827 هزار و 233 میلیارد ریال در یک ماه داشته است. اختلاف مبلغ پذیرش شده با صادر شده یعنی ورود منابع به بانک با خروج منابع از بانک در فروردین 99 نشان می دهد که بانک ملت 163 هزار و 677 میلیارد ریال تراکنش پذیرش شده بیشتر از تراکنش صادر شده داشته است. به عبارت دیگر، در یک ماه بیش از 16 هزار میلیارد تومان پول بیشتر جذب بانک شده است
کد خبر: ۱۵۳۷۸۰
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۴
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
در بهار 99، بانک ملت سهم 11.32 درصدی از تعداد و 16.77 درصدی از مبلغ تراکنش های صادره  و همچنین سهم 22.8  درصدی از تعداد و 25.04 درصدی از مبلغ تراکنش های پذیرش شده  کل سیستم بانکی داشته است. به عبارت دیگر، ورود پول و منابع از طریق تراکنش های  پذیرش شده به بانک ملت، بیش از خروج پول و منابع از طریق تراکنش های صادره بوده است. تعداد بالای شعب و کارت های بانکی در بانک های بزرگ موجب می شود که ورود پول و منابع به حساب های این بانک ها و همچنین صادرکنندگی یا خروج پول نهایی برای خرید کالا و خدمات عمدتا ازطریق بانک های بزرگ انجام شود . 
تعداد تراکنش های پذیرش شده منحای تراکنش های صادر شده در فروردین 99 نشان می دهد که بانک ملت 220 میلیون و 328 هزار تراکنش پذیرش شده بیشتر نسبت به تراکنش های صادره داشته است 
با وجود شیوع کرونا و کاهش 12 درصدی تراکنش های نظام بانکی در فروردین 99، بانک ملت روی هم 656 میلیون تراکنش صادره و پذیرش شده  با مبلغ 827 هزار و 233 میلیارد ریال در یک ماه داشته است. اختلاف مبلغ پذیرش شده با صادر شده یعنی ورود منابع به بانک با خروج منابع از بانک در فروردین 99 نشان می دهد که بانک ملت 163 هزار و 677 میلیارد ریال تراکنش پذیرش شده بیشتر از تراکنش صادر شده داشته است. به عبارت دیگر، در یک ماه بیش از 16 هزار میلیارد تومان پول بیشتر جذب بانک شده است. 
بانک ملت  اگر چه از نظر تعداد رتبه دوم تراکنش های صادره  و پذیرش شده را داشته اما از نظر مبلغ با فاصله قابل توجه از بانک ملی در رتبه نخست مبلغ تراکنش های صادره و پذیرش شده بانک های کشور قرار گرفته است. این نکته نشان می دهد که بانک ملت با تعداد تراکنش کمتر اما مبلغ تراکنشهای بالاتر در رتبه نخست گردش مالی و جذب منابع بازار قرار دارد و بسیاری از فعالیت های اقتصادی و کسب وکارهای بزرگ با مبلغ بالای تراکنش بانکی از طریق بانک ملت و حساب ها و کارت های بانک ملت فعالیت دارند. 
دلیل این اتفاق، گردش مالی کسب وکارها و بازارهای مختلف، عمده فروشان و واحدهای اقتصادی بزرگ است که در بانک ملت حساب دارند و همکاران و شرکای تجاری آنها نیز در بانک ملت حساب باز کرده و برای راحتی کار خود، همگی اقدام به استفاده از حساب ها وکارت های بانک ملت کرده اند تا نقل وانتقال پول را بهتر انجام دهند. در نتیجه در انتقال و انتقال وجوه مبلغ بالا، کارت های بانک ملت بیشتر استفاده می شود و کسانی که در بازارهای مختلف مانند بازار ارز و سکه و طلا  یا فعالیت های دیگر کار می کنند برای راحتی و ارتباط بهتر کار خود، از کارت بانک ملت استفاده می کنند. 

در سال 98 نیز بانک ملت ماهانه با794 میلیون تراکنش پذیرش شده و صادر شده، 273 میلیون و 560 هزار اختلاف در تراکنش پذیرش شده منحای صادر شده داشته و پذیرش شده 273 میلیون بیشتر بوده و درنتیجه جذب منابع بیشتری نسبت به پرداخت ها داشته است. گردش مالی بانک ملت 115 هزار و 756 میلیارد تومان بوده و 15 هزار و 555 میلیارد تومان جذب منابع بیشتر از محل تراکنش های پذیرش شده نسبت به صادر شده داشته است
در مقایسه ای آماری بین تعداد و مبلغ تراکنش های صادرکنندگی و پذیرندگی به تفکیک هر بانک،  بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده در دی ماه 98 به بانک های ملت، ملی و صادرات وکشاورزی اختصاص یافته است.
در بررسی گردش مالی شاپرکی که مجموع مبالغ صادرکنندگی و پذیرندگی هر بانک است،  بانک های ملت، ملی و صادرات بیشترین گردش مالی شاپرکی و بانک مشترک ایران-ونزوئلا کمترین گردش مالی شاپرکی را در اختیار دارند.
در بررسی اختلاف ارزش ریالی بین تراکنش های پذیرش شده هر بانک با تراکنش های صادر شده توسط آن بانک،  سه بانک ملت،  سامان  و پارسیان  بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده را دارا بوده و بانک های ملی ، مسکن و صادرات ایران بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را دارند.
در محاسبه شاخص اختلاف تعداد تراکنش های صادر شده و پذیرش شده هر بانک جهت نشان دادن برتری عملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور تراکنش های شاپرک،  مشاهده می شود که سه بانک ملت، سامان و  پارسیان  بیشترین اختلاف مثبت در تعداد   تراکنش های پذیرش شده و بانک های ملی، صادرات و تجارت بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را داشته اند. این بدین معناست که درسه بانک نخست ورود منابع مالی بیشتر از میزان خروج آن از بانک و در سه بانک دیگر برعکس است.
بیشترین اختلاف منفی در مبلغ تراکنش ها نیز مربوط به بانک ملی، مسکن، صادرات، تجارت، سپه بوده است و بیشترین اختلاف مثبت نیز متعلق به بانک های ملت، پارسیان، پاسارگاد، ایران زمین است. 
اختلاف مثبت تراکنش صادره منحای پذیرش شده نشان می دهد که بانک ملت از نظر مبلغ 15 هزار میلیارد تومان، بانک پارسیان3500 میلیارد تومان، پاسارگاد 1300 میلیارد تومان، ایران زمین173 میلیارد تومان جذب منابع بیشتر داشته است. اختلاف منفی مبلغ تراکنش ها نیز نشان می دهد که بانک ملی با 13 هزار میلیارد تومان، مسکن 3 هزار میلیارد تومان، صادرات 2456 میلیارد تومان، تجارت 687 میلیارد تومان، سپه143 میلیارد تومان مبلغ بیشتری پول پرداخت کرده اند. بانک های ملت،  سامان،  پارسیان و پاسارگاد بیشترین اختلاف مثبت در مبلغ تراکنش های صادرشده و پذیرش شده را دارا بوده و بانک های ملی،  مسکن، صادرات و قرض الحسنه مهر ایران بیشترین اختلاف منفی در این خصوص را دارند. این بدان معناست که وجوهات ذخیره شده در حسابهای دارندگان کارت عمدتا از طریق ابزار پرداخت الکترونیکی از بانک های ملی،  مسکن،  صادرات و انصار به سمت بانک های ملت،  سامان،  پارسیان و پاسارگاد در حال انتقال است.

در دی ماه 98 بیشترین سهم از تعداد و مبلغ تراکنش های صادرشده به ترتیب به بانک های ملی و ملت تعلق داشته است. بالاترین سهم تعدادی و مبلغی تراکنش های پذیرش شده نیز در بانک ملت گزارش میشود و نشان دهنده برتری عملکرد هر بانک از نظر پذیرش یا صدور تراکنش های شاپرکی است. برای محاسبه این ویژگی،  تعداد تراکنش های صادره هر بانک از تعداد تراکنش های پذیرش شده همان بانک کسر می شود. با کسر تعداد تراکنش های صادره  هر بانک از تعداد تراکنش های پذیرش شده همان بانک، مشخص شده که بانک های ملت، پارسیان، پاسارگاد، ایران زمین، عملکرد مثبت از نظر تعداد تراکنش های صادره داشته اند. بانک های ملی، صادرات، تجارت، سپه نیز تعداد تراکنش پذیرش شده بیشتری نسبت به تعداد تراکنش صادر شده داشته اند. سه بانک ملت،  سامان و پارسیان بیشترین اختلاف مثبت در تعداد تراکنش های صادره منحای پذیرش شده را دارا بوده و بانک های ملی، صادرات و تجارت بیشترین تعداد پذیرش شده نسبت به صادره را داشته اند. 
نام:
ایمیل:
* نظر: