:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۵
مزیت رقابتی وبصادر در جذب بیشتر منابع در بانكداري الكترونيك و کارت های تراکنش دار بانکی
بانک صادرات با وجود اثر کرونا بر کاهش 12 درصدی تراکنش ها رتبه دوم کارت های بانکی تراکنش دار را کسب کرد و با سهم 11.62 درصدی از کارت های برداشت، 7.26 درصدی از کارت هدیه و بن کارت، 16.83 درصدی از کارت های اعتباری، سهم مبلغی 9.6 درصدی از کل شبکه بانکی داشته و پیشتاز کارت های تراکنش دار بانکی در بهار 99 بوده است
کد خبر: ۱۵۳۷۲۷
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۷
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
بانک صادرات با وجود اثر کرونا بر کاهش 12 درصدی تراکنش ها رتبه دوم کارت های بانکی تراکنش دار را در فرودین 99 کسب کرد و با وجود کاهش تراکنش ها و کارت های فعال تراکنش دار بانکی در سه ماه اخیر و در دوره شیوع کرونا، از نظر مبلغی با سهم 9.63 درصد از مبلغ تراکنش ها، رتبه سوم را در بین بانکی های کشور کسب کرده است و  با سهم 7.07 درصدی از تعداد تراکنش ها، رتبه چهارم از تعداد تراکنش های شبکه بانکی را به خود اختصاص داد.  این مقایسه نشان می دهد که مبلغ تراکنش های بانکی در بانک صادرات بالاتر از میانگین مبلغ بانک های کشور است. 
 همچنین بانک صادرات ایران  سهم  7.85  درصدی از تعداد کارتخوان فروشگاهی، 1 درصدی از تعداد پذیرش اینترنتی، سهم 48 صدم درصدی از تعداد تراکنش موبایلی، سهم 11.54 درصدی از مبلغ کارتخوان فروشگاهی، 2.78 درصدی از مبلغ تراکنش اینترنتی و سهم 61 صدم درصدی از مبلغ تراکنش موبایلی کل شبکه بانکی داشته است و این نکته نشان می دهد که مبلغ تراکنش های بانک صادرات از میانگین مبلغ تراکنش های نظام بانکی بالاتر بوده و سهم این بانک از مبلغ تراکنش ها بیش از سهم آن از تعداد تراکنش ها بوده است براین اساس هزینه های هر تراکنش برای بانک صادرات کمتر از سایر بانک های کشور است و می تواند مزیت و نقطه قوتی برای کاهش هزینه ها وجذب منابع سیستم بانکی محسوب شود.
از سوی دیگر،  بانک صادرات در فروردین 99 سهم 11.62 درصدی از کارت های برداشت، 7.26 درصدی از کارت هدیه و بن کارت، 16.83 درصدی از کارت های اعتباری از کل شبکه بانکی داشته است. این ارقام نشان می دهد که بانک صادرات حضور گسترده ای در بازار کارت های بانکی داشته و علاوه بر سهم قابل توجه در کارتهای برداشت، سهم قابل توجهی نیز در کارت های هدیه و کارتهای اعتباری داشته است. همچنین بیش از 97 درصد کارت های این بانک را کارت برداشت و 2.7 درصد را کارت هدیه و بن کارت و 6 صدم درصد را کارت اعتباری تشکیل می دهد. 
این بانک متناسب با رشد بانکداری الکترونیک، به تمام ابزارهای اینترنتی و موبایلی  و کارتخوان و عابر بانک توجه داشته و سهم خود را از تعداد و مبلغ تراکنش ها افزایش داده است و در آینده با رشد این ابزارها، این بانک در بازار حضور موثری دارد و می تواند از رشد تعداد  و مبلغ تراکنش ها در این حوزه ها برای جذب منابع و انتقال وجه بهره ببرد. گستردگی حضور شعب و ابزارهای این بانک نقطه قوتی است که می تواند در افزایش سهم این بانک در بانکداری الکترونیک مورد توجه باشد. کارتخوان ها سهم 98 درصدی از تعداد و سهم 93 درصدی از مبلغ تراکنش های این بانک داشته اند و ابزار اینترنتی نیز سهم 82 صدم درصدی از تعداد و 6  درصدی از مبلغ تراکنش های این بانک داشته است. سهم ابزار موبایلی نیز حدود 34 صدم درصد تعداد و 3 صدم درصد مبلغ ابزارهای این بانک بوده است. این نکته نشان می دهد که ابزار کارتخوان و اینترنت مورد اقبال گسترده مشتریان  این بانک بوده است. همچنین جا دارد که روی ابزار موبایل برای آینده بازار سرمایه گذاری و برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد. 

اثر کرونا بر کارت های تراکنش دار 

به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب وکارها و رکود حاکم بر اقتصاد، تعداد کارت های تراکنش دار بانکی از حدود 110 میلیون در اسفند به 96 میلیون در فروردین رسیده و 12.6 درصد کاهش داشته است. تعداد کارت های برداشت نیز از 105 میلیون در اسفند به 92 میلیون و در فروردین رسیه و بیش از 12.5 درصد کاهش داشته است.  همچنین کارت های اعتباری از 137 هزار به 36 هزار رسیده و بیش از 73 درصد کاهش داشت. تعداد کارت هدیه و بن کارت نیز از 4.5 میلیون به 4 میلیون رسیده و 11 درصد رشد منفی داشت. به عبارت دیگر، کارت های برداشت با سهم نزدیک به 96 درصد، کارت هدیه با سهم 4 درصد از کارت های بانکی تراکنش دار سهم داشته اند و سهم کارت اعتباری نیز حدود 4 صدم درصد بوده است. 
در اسفند 98، از حدود 110 میلیون کارت تراکنش دار  حدود  105 میلیون کارت برداشت،  4.5 میلیون کارت هدیه و بن، 137 هزار کارت اعتباری  بوده است.  این رقم در فروردین 99 کاهش داشته و 96 میلیون کارت تراکنش دار فعال بوده که 4 میلیون کارت هدیه و بن، 36 هزار کارت اعتباری و 92 میلیون کارت برداشت بوده است. به عبارت دیگر با کاهش بیش از 12.6 درصدی کارت های تراکنش دار، کارت های اعتباری 73 درصد و کارت هدیه 11 درصد و کارت برداشت نیز بیش از 12 درصد کاهش داشته است. 

حضور در بازار تراکنش قبل از کرونا

بیشترین سهم از تعداد کارتهای بانکی تراکنش دار از نوع کارت برداشت در سال 98 نشان می دهد که  11.5 درصد به بانک صادرات تعلق دارد و اين بانك دومين بانك از نظر تعداد كارت هاي بانكي تراكنش دار است.  همچنين بانک صادرات با 11.55 درصد سهم از مبلغ تراكنش ها و 7.14 درصد از تعداد تراکنش ها در رتبه سوم و در بين سه بانك بزرگ كشور در بانكداري الكترونيك قرار دارد.

رتبه دوم کارت های تراکنش دار

بانک صادرات از حدود 102 میلیون کارت تراکنش دار، سهم 11.29 درصدی در صدور کارت داشته که با سهم بانک ملت برابر بوده و رتبه دوم را از نظر سهم در صدور کارت های بانکی داشته است.


رتبه دوم کارت اعتباری

بالاترین سهم در سال 98 برای کارت اعتباری به ترتیب به بانک های ملت، صادرات و سپه، اختصاص داشته که نشان دهنده مزیت های بزرگ بانک صادرات در توسعه کارت ها و بانکداری الکترونیک و ابزارها و خدمات پرداخت است.  

نام:
ایمیل:
* نظر: