:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۵
مزیت رقابتی کارمزد کمتر در بانک صادرات و سودآوری بیشتر برای وبصادر در بهار 99 نشان می دهد
بانک های کشور در فروردین و اردیبهشت 99 با وجود کاهش 12 درصدی کارت های تراکنش دار به خاطر شیوع کرونا، به ازای هر 10 هزار تومان یا صد هزار ریال تراکنش، معادل 131 ریال کارمزد پرداخت کرده اند و هزینه کارمزد تراکنش ها در سیستم بانکی معادل 1.3 درصد رقم تراکنش است. بانک صادرات به دلیل ارقام بزرگتر تراکنش های خود و برخورداری از حساب ها و تراکنش های کسب وکارهای بزرگتر، در بین بانک های کشور با وضعیت بهتری از نظر کارمزد و هزینه تراکنش قرار دارد و به ازای هر تراکنش 10 هزار ریالی معادل 105 ریال هزینه کارمزد پرداخت کرده که 20 درصد کمتر از میانگین 131 ریالی کل بانک های کشور است
کد خبر: ۱۵۳۷۲۶
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۷:۵۵

اقتصاد گردان – محسن شمشیری
نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش خرید با احتساب اجاره ابزار کارتخوان نشان می دهد که بانک های کشور به طور میانگین در فروردین 99 به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش کارتخوان ها 320 ریال کارمزد یا هزینه پرداخت کرده اند. 
بانک صادرات با 217 ریال کارمزد در مقایسه با رقم 320 ریالی میانگین کارمزد کارتخوان ها در سیستم بانکی،  به دلیل ارقام بزرگتر تراکنش ها و برخورداری از کارتخوان های متعلق به خود، 32 درصد هزینه کمتر نسبت به میانگین شبکه بانکی داشته و از وضعیت بهتری نسبت به بقیه بانک های کشور برخوردار است و در نتیجه سودآوری و درآمد زایی و هزینه کمتری از محل  تراکنش بانکی و کارتخوان ها داشته است. 
از سوی دیگر،  نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ نشان می دهد که بانک های کشور به طور میانگین در فروردین 99 به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش کارتخوان ها 315 ریال کارمزد یا هزینه پرداخت کرده اند. 
بانک صادرات با  241 ریال کارمزد در مقایسه با رقم 315 ریالی میانگین کارمزد پرداخت قبض  و خرید شارژ در سیستم بانکی،  به دلیل افزایش ابزارهای پرداخت و رشد تراکنش ها و برخورداری از  ابزارها و نرم افزارهای موبایلی بیشتر، هزینه کارمزد کمتری  معادل 34 درصد میانگین شبکه بانکی داشته است و در حال گسترش شبکه و کاهش هزینه ها است. 

کاهش 12 درصدی کارت های تراکنش دار شبکه بانکی

به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب وکارها و رکود حاکم بر اقتصاد، تعداد کارت های تراکنش دار بانکی از حدود 110 میلیون در اسفند به 96 میلیون در فروردین رسیده و 12.6 درصد کاهش داشته است. تعداد کارت های برداشت نیز از 105 میلیون در اسفند به 92 میلیون و در فروردین رسیده و بیش از 12.5 درصد کاهش داشته است.  همچنین کارت های اعتباری از 137 هزار به 36 هزار رسیده و بیش از 73 درصد کاهش داشت. تعداد کارت هدیه و بن کارت نیز از 4.5 میلیون به 4 میلیون رسیده و 11 درصد رشد منفی داشت. به عبارت دیگر، کارت های برداشت با سهم نزدیک به 96 درصد، کارت هدیه با سهم 4 درصد از کارت های بانکی تراکنش دار سهم داشته اند و سهم کارت اعتباری نیز حدود 4 صدم درصد بوده است. 
در اسفند 98، از حدود 110 میلیون کارت تراکنش دار  حدود  105 میلیون کارت برداشت،  4.5 میلیون کارت هدیه و بن، 137 هزار کارت اعتباری  بوده است.  این رقم در فروردین 99 کاهش داشته و 96 میلیون کارت تراکنش دار فعال بوده که 4 میلیون کارت هدیه و بن، 36 هزار کارت اعتباری و 92 میلیون کارت برداشت بوده است. به عبارت دیگر با کاهش بیش از 12.6 درصدی کارت های تراکنش دار، کارت های اعتباری 73 درصد و کارت هدیه 11 درصد و کارت برداشت نیز بیش از 12 درصد کاهش داشته است. 

كاهش 11 درصدي کارمزد بانک صادرات در سه ماه 

قبل از شیوع کرونا و کاهش تراکنش سیستم بانکی و تعداد کارت های فعال تراکنش دار، بانک صادرات به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 73 ریال کارمزد پرداخت کرده که نه تنها کمتر از میانگین 106 ريال ميانگين همه بانک ها محسوب شده و می تواند فرصت ویژه ای برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش ها باشد، بلكه اين رقم از عدد 82 ريال آبان ماه نيز كمتر است و نشان مي دهد كه كارمزد و هزينه هاي تراكنش خريد در بانك صادرات در سه ماه 9 ريال معادل 11 درصد كاهش يافته است
به طور متوسط در دي ماه 1398،  بانک های پذیرنده 106 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد تراكنش خريد پرداخت کرده اند.  یعنی 106 هزارم درصد هر مبلغ را هزینه کارمزد برای بانک ها تشکیل داده است. کمترین رقم با 22 ریال را صنعت و معدن و بیشترین را بانک پارسیان با مبلغ 170 ریال کارمزد به ازای هر 100 هزارریال مبلغ جذب شده،  پرداخت کرده اند.
بانک صادرات به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش خريد معادل 73 ریال کارمزد پرداخت کرده که نه تنها کمتر از میانگین 106 ريال ميانگين همه بانک ها محسوب شده و می تواند فرصت ویژه ای برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش ها در بانك صادرات باشد، بلكه اين رقم از عدد 82 ريال ميانگين كارمزد تراكنش خريد آبان ماه نيز كمتر است و نشان مي دهد كه كارمزد و هزينه هاي تراكنش خريد در بانك صادرات در سه ماه اخير 9 ريال  معادل 11 درصد كاهش يافته و نشانه تحقق برنامه هاي بانك صادرات در كاهش هزينه هاست.

همچنين  به طور متوسط در آبان ماه 1398،  بانک های پذیرنده 118 ریال از هر صدهزار ریال مبلغ جذب شده را به عنوان کارمزد پرداخت کرده اند.  یعنی 118 هزارم درصد هر مبلغ را هزینه کارمزد برای بانک ها تشکیل داده است. کمترین رقم با 20 ریال را صنعت و معدن و بیشترین را بانک پارسیان با مبلغ 199 ریال کارمزد به ازای هر 100 هزارریال مبلغ جذب شده،  پرداخت کرده اند بانک صادرات به ازای هر 10 هزار تومان تراکنش معادل 82 ریال کارمزد پرداخت کرده که کمتر از میانگین سایر بانک ها محسوب شده و می تواند فرصت ویژه ای برای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و تراکنش ها باشد.
از این جهت بانک صادرات از شرایط خوبی از نظر کارمزد و هزینه تراکنش ها در بازار  پررقابت کنونی برخوردار است و با توجه به سهم بالای این بانک در بازار بانکداری الکترونیک، تعداد کارت ها، و تراکنش ها می توان این موضوع را فرصتی برای رقابت بانک صادرات وتوان رقابتی آن در شبکه بانکی و پرداخت کشور ارزیابی کرد.

کارمزد پرداختی بانک های پذیرنده به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره بها و با فرض اجاره متوسط سی هزار تومان به ازای هر ابزار کارتخوان در ماه محاسبه شده و نشان می دهد که بانک صادرات با 150 ریال کارمزد یا هزینه بین بانک های بزرگ از درجه رقابتی و هزینه های کمتری برخوردار بوده است. این رقم در مقایسه با میانگین 228 ریال کل صنعت پرداخت و شبکه بانکی کشور نشانه موقعیت مناسب بانک صادرات بوده است. در آبان ماه اين رقم براي بانک صادرات 162 ریال و براي بانك هاي كشور به طور ميانگین 241 ریال است.
به عبارت ديگر،  کارمزد پرداختی به ازای هر صدهزار ریال تراکنش خرید از ابزار کارتخوان فروشگاهی با احتساب هزینه اجاره بها و با فرض اجاره متوسط سی هزار تومان به ازای هر ابزار کارتخوان در ماه در بانك صادرات در اين سه ماه معادل 12 ريال كاهش داشته است.
همچنین نسبت کارمزد پرداختی به ازای هر 100 هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه بانکی نشان می دهد که  میانگین رقم هزینه و کارمزد مربوط به 10 هزار تومان تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در کل شبکه پرداخت بانکی معادل 226 ریال بوده  که این رقم در بانک صادرات معادل 149 ریال بوده که معادل 66 درصد کل رقم میانگین شبکه بانکی است و از این جهت نیز مزیت ویژه ای برای گسترش تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ برای این بانک وجود دارد.
با توجه به اینکه عامل موثر در پرداخت کارمزد تراکنش های پرداخت قبض و خرید شارژ،  تنها تعداد تراکنش ها هستند،  بانک هایی که نسبتِ کمترِ کارمزد به ازای هر 100 هزارریال تراکنش را داشته اند،  متوسطِ مبلغیِ بالاتری به ازای هر تراکنش نسبت به سایر بانک ها را تجربه کرده اند. در آبان ماه 98،  بانک  پارسیان با 70 ریال و پس از آن بانک  خاورمیانه و  بانک  صادرات ایران با 149 ریال پایینترین مبلغ کارمزد را برای هر صد هزار ریال تراکنش پرداخت قبض و خرید شارژ در شبکه پرداخت کارتی داشته اند و منابع بیشتری را جذب کرده اند.
نام:
ایمیل:
* نظر: