:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۵
بانک صادرات ایران در فروردین 99 بیش از 365 میلیون تراکنش صادره و پذیرش شده ثبت کرد
با وجود کاهش 12.5 درصدی تعداد و مبلغ تراکنش های بانک های کشور به دلیل شیوع کرونا در فروردین 99، بانک صادرات روی هم 365 میلیون تراکنش صادره و پذیرش شده با مبلغ 418 هزار و 971 میلیارد ریال داشته است. اختلاف مبلغ پذیرش شده با صادر شده یعنی ورود منابع به بانک با خروج منابع از بانک در فروردین 99 نشان می دهد که بانک صادرات 38 هزار و 73 میلیارد ریال تراکنش صادرشده بیشتر از تراکنش پذیرش شده داشته است
کد خبر: ۱۵۳۷۲۵
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۲
اقتصاد گردان -  محسن شمشیری
تعداد تراکنش های پذیرش شده منحای تراکنش های صادر شده در فروردین 99 نشان می دهد که بانک صادرات 93 میلیون تراکنش صادره بیشتر نسبت به تراکنش های پذیرش شده  داشته است. بانک صادرات در پرداخت پول به مشتریان  یا صادرکنندگی تراکنش ها با سهم 11.44 درصد کل تراکنش  صادر شده یا پرداخت پول بانک ها، رتبه دوم تعداد پرداخت پول به مشتریان را در کل شبکه بانکی داشته است. 
بانک صادرات سهم 11.92 درصدی از تعداد و 11.55 درصدی از مبلغ تراکنش های صادره  داشته و همچنین سهم 7.07 درصدی از تعداد و 9.63 درصدی از مبلغ تراکنش های پذیرش شده  کل سیستم بانکی داشته است. 
 تعداد بالای شعب و کارت های بانکی در بانک های بزرگ موجب می شود که صادرکنندگی یا خروج پول نهایی برای خرید کالا و خدمات عمدتا ازطریق بانک های بزرگ انجام شود و این موضوع موجب می شود که  مبلغ خروج پول یا صادرکنندگی بیش از مبلغ پذیرش شده باشد. اما در عین حال موجودی حساب  و سپرده های بانک های بزرگ مانند بانک صادرات به دلیل حساب ها و شعب گسترده بانکی بیش از سایر بانک ها  بوده و بانک های بزرگ مانند صادرات سهم بزرگی از کیک سپرده ها و جذب منابع بانک های کشور را به خود اختصاص داده اند و دارای سپرده های بانکی بزرگتر و بیشتری هستند.
 کسب وکارها و افراد سعی می کنند حساب ها و سپرده های خود را در بانک های بزرگ ایجاد کنند تا در نقل و انتقال پول و خرید و واریز وجه برای سرمایه گذاری ها و خریدها راحت تر باشند و افراد و شرکای تجاری آنها ساده تر بتوانند از تعداد بالای حساب ها و شعب وکارتهای بانکی بانک های بزرگ استفاده کرده و نقل و انتقال ها و تجارت را بهتر انجام دهند.  

همچنين مقايسه تعداد و مبلغ تراكنش صادره و پذيرش شده در سال 98 نشان مي دهد كه تراکنش صادره حدود 94 میلیون بیشتر از تراکنش های پذیرفته شده بوده است. میانگین هر تراکنش در بانک صادرات نیز معادل 150 هزار تومان بوده که بالاتر از میانگین 100 هزار تومانی کل شبکه بانکی است. براین اساس، بانک صادرات2456 میلیارد تومان مبلغ تراکنش صادره بیشتر نسبت به مبلغ تراکنش پذیرفته شده داشته  است. لذا ضروری است که خدمات بانکداری الکترونیک خود را گسترش دهد و با مزیت هایی که دارد، جذب منابع بیشتری را از طریق تراکنش های بانکی داشته باشد.
 برای محاسبه این ویژگی،  تعداد تراکنش های صادره هر بانک از تعداد تراکنش های پذیرش شده همان بانک کسر می شود. با کسر تعداد تراکنش های صادره  هر بانک از تعداد تراکنش های پذیرش شده همان بانک، مشخص شده که بانک های ملت، پارسیان، پاسارگاد، ایران زمین، مبلغ پذيرش شده بيشتر داشته اند. بانک های ملی، صادرات، تجارت، سپه نیز تعداد تراکنش صادره شده بیشتری نسبت به تعداد تراکنش پذيرش شده داشته اند.
 
67  هزار ميليارد تومان گردش مالي و 415 ميليون تراكنش ماهانه در سال 98 

در سال 98 نیز، میانگین هر تراکنش در بانک صادرات معادل 162 هزار تومان بوده که بالاتر از میانگین 102 هزار تومانی کل شبکه بانکی است. همچنين بانک صادرات 2456 میلیارد تومان مبلغ تراکنش صادره بیشتر نسبت به مبلغ تراکنش پذیرفته شده داشته كه نشان دهنده گسترش خدمات اين بانك در سراسر كشور براي خدمات و فعاليت هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي است
مجموع تراكنش هاي پذيرش شده و صادرشده ماهانه بانك صادرات در سال 98 معادل 415 ميليون و 179 هزار تراكنش به مبلغ 67 هزار و 462 ميليارد تومان بوده كه نشان دهنده رقم عظيم گردش مالي تراكنش ها در بانك صادرات است. تعداد  تراكنش هاي صادره نيز 99 ميليون و 852 هزار تراكنش بيش از تعداد تراكنش هاي پذيرش شده بوده  و مبلغ تراكنش هاي صادره معادل 2468 ميليارد تومان بيش از مبلغ تراكنش هاي پذيرش شده بوده است.

به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی کسب وکارها و رکود حاکم بر اقتصاد، تعداد کارت های تراکنش دار بانکی از حدود 110 میلیون در اسفند به 96 میلیون در فروردین رسیده و 12.6 درصد کاهش داشته است. تعداد کارت های برداشت نیز از 105 میلیون در اسفند به 92 میلیون و در فروردین رسیه و بیش از 12.5 درصد کاهش داشته است.  همچنین کارت های اعتباری از 137 هزار به 36 هزار رسیده و بیش از 73 درصد کاهش داشت. تعداد کارت هدیه و بن کارت نیز از 4.5 میلیون به 4 میلیون رسیده و 11 درصد رشد منفی داشت. به عبارت دیگر، کارت های برداشت با سهم نزدیک به 96 درصد، کارت هدیه با سهم 4 درصد از کارت های بانکی تراکنش دار سهم داشته اند و سهم کارت اعتباری نیز حدود 4 صدم درصد بوده است. 
در اسفند 98، از حدود 110 میلیون کارت تراکنش دار  حدود  105 میلیون کارت برداشت،  4.5 میلیون کارت هدیه و بن، 137 هزار کارت اعتباری  بوده است.  این رقم در فروردین 99 کاهش داشته و 96 میلیون کارت تراکنش دار فعال بوده که 4 میلیون کارت هدیه و بن، 36 هزار کارت اعتباری و 92 میلیون کارت برداشت بوده است. به عبارت دیگر با کاهش بیش از 12.6 درصدی کارت های تراکنش دار، کارت های اعتباری 73 درصد و کارت هدیه 11 درصد و کارت برداشت نیز بیش از 12 درصد کاهش داشته است.
نام:
ایمیل:
* نظر: