:
كمينه:۲۳°
بیشینه:۳۵°
به‌روز شده در: ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۲
سهم بانک ملت از مانده تسهیلات به 13 درصد و از سپرده های نظام بانکی به 11 درصد رسید
در دوره 10 ماهه نخست سال 98، کل درآمد تسهیلات 201 هزار میلیارد ریال و کل سود پرداختی به سپرده ها معادل 121 هزار میلیارد ریال بوده و سود درآمد تسهیلات و سپرده یا درآمدهای مشاع رقمی معادل 80 هزار میلیارد ریال بوده است که در صورت تداوم این روند سودی حدود 96 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات و سپرده ها نصیب وبملت می شود
کد خبر: ۱۵۱۵۰۲
تاریخ انتشار: ۱۸ فروردين ۱۳۹۹ - ۰۶:۵۳
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
طبق صورت های مالی 9 ماهه 98 بانک ملت که روی کدال بورس منتشر شده، تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی به غیر از بانک ها از 1020 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 1230 هزار میلیارد ریال در آذر 98 رسیده و 21 درصد رشد کرده است. 
از سوی دیگر، کل مانده تسهیلات بانک ملت در آذرماه به 2336 هزار میلیارد ریال رسیده و سهم بانک ملت از رقم 17409 هزار میلیارد ریالی تسهیلات کل نظام بانکی کشور در آذر 98 به 13.4 درصد رسیده است.  این در حالیست که سهم سپرده های 2728 هزار میلیارد ریالی بانک ملت از سپرده های 24716 هزار میلیارد ریالی نظام بانکی در آذر ماه 98 معادل 11 درصد بوده است و سهم بانک ملت از تسهیلات به میزان 2.4 واحد بیش از سهم آن از سپرده های نظام بانکی بوده است. این موضوع نشان دهنده مدیریت بهتر منابع، توان اعتماد سازی در نظام بانکی برای بهره گیری بهتر از منابع و رعایت شاخص های مربوط به مطالبات معوق، اضافه برداشت از بانک مرکزی و... موجود است. 

 استفاده از 85 درصد منابع 

براین اساس بانک ملت با داشتن 2728 هزار میلیارد ریال سپرده و مانده تسهیلات 2336 هزار میلیارد ریالی، عملا به میزان 85 درصد منابع خود را در مسیر تسهیلات به کارگرفته و حدود 14.4 درصد از منابع را به عنوان سپرده قانونی و نقدینگی مورد نیاز شعب حفظ کرده است و براین اساس استفاده مطلوب از منابع خود داشته و از این طریق سودآوری و درآمد تسهیلات را افزایش داده است.
میزان درآمد تسهیلات در این دوره 9 ماهه 98 معادل 181 هزار میلیارد ریال بوده که نرخ میانگین سود آن معادل 9.5 درصد برای سال 98 برآورد می شود. 
 از سوی دیگر، بانک ملت با مانده تسهیلات 2366 هزار میلیارد ریال در دی ماه 98، در آمدی معادل 201 هزار میلیارد ریال برای 10 ماه نخست سال 98 داشته که براین اساس نرخ میانگین تسهیلات این بانک معادل 10.2 درصد بوده و این بانک از محل درآمدتسهیلات با نرخ میانگین 10.2و هزینه میانگین پرداخت سود سپرده 5.32 درصدی موفق به کسب سود و درآمد قابل توجهی شده است.
به عبارت دیگر،  نرخ میانگین سود یا درآمد تسهیلات بانک ملت در طول سال 98 بین 9.5 تا 10.2 درصد برآورد می شود که بالاتر از نرخ میانگین جذب منابع و سود سپرده 5.32 درصدی این بانک است.

درآمد 80 هزار میلیارد ریالی تسهیلات و سپرده

در دوره 10 ماهه نخست سال 98، کل درآمد تسهیلات 201 هزار میلیارد ریال و کل سود پرداختی به سپرده ها معادل 121 هزار میلیارد ریال بوده و سود درآمد تسهیلات و سپرده یا درآمدهای مشاع رقمی معادل 80 هزار میلیارد ریال بوده است که در صورت تداوم این روند سودی حدود 96 هزار میلیارد ریال از محل تسهیلات و سپرده ها نصیب وبملت می شود. 
البته باید توجه داشت که به خاطر رعایت قانون سپرده قانونی و سقف اعتباری و نگهداری بخشی از سپرده ها به عنوان نقدینگی مورد نیاز شعب، حدود 15 درصد سپرده ها عملا به عنوان تسهیلات پرداخت نمی شود. 

تسهیلات ارزی، مشارکت مدنی و فروش اقساطی با بیشترین سهم

ترکیب تسهیلات بانک ملت در پایان دی 98 نشان می دهد که تسهیلات ارزی 779 هزار میلیارد ریال، مشارکت مدنی 358 هزار میلیارد ریال، فروش اقساطی 233هزار میلیارد ریال، قرض الحسنه 92 هزار میلیارد ریال،  خرید دین 30 هزار میلیارد ریال، جعاله 33 هزار میلیارد ریال، اجاره به شرط تملیک 2 هزار میلیارد ریال، سلف 83 هزار میلیارد ریال، مضاربه 25 هزار میلیارد ریال، بدهکاران بابت اعتبارات 32 هزار میلیارد ریال، بدهکاران بابت ضمانت نامه های پرداخت شده 7 هزار میلیارد ریال، سایر تسهیلات 688 هزار میلیارد ریال بوده است. 

جذب منابع بالاتر از رشد نقدینگی کشور

در شرایط رشد نقدینگی 28 درصدی کل سیستم بانکی در سال 98، بانک ملت  علاوه بر رشد و افزایش سهم سپرده های کم هزینه و بدون هزینه، و از جمله رشد 60 درصدی سپرده های دیداری،  توانست سپرده های سرمایه گذاری مدت دار خود را نیز 17 درصدی افزایش داده که این رشد نشانه رضایت سپرده گذاران و اعتماد مشتریان به سپرده گذاری در بانک ملت  بوده و سهم سپرده های بلندمدت به 26 درصد کل سپرده ها رسیده است. 
با سیاست ماه شمار کردن حساب های کوتاه مدت و همچنین  تلاش کارکنان و شعب بانک ملت در افزایش سهم سپرده های دیداری و ارزان قیمت نیز انتظار می رود که به تدریج سهم سپرده های کم هزینه از کل سپرده های بانکی افزایش یابد و این موضوع به بهبود سود و زیان بانک کمک کند. 

سپرده های بانک ملت از 2141 هزار میلیارد ریال در اسفند سال 97 به 2739 هزار میلیارد ریال در پایان دی 98 رسیده و در این مدت 10 ماهه نزدیک به 28 درصد رشد داشته است.
بانک ملت برای 10 ماه نخست برای تمام سپرده ها معادل 121 هزار و 469 میلیارد ریال سود پرداخت کرده که معادل 29 هزار و  304 میلیارد ریال سود کوتاه مدت،  61 هزار و 940 میلیارد ریال سود سپرده های بلندمدت، 24 هزار و 24 میلیارد ریال سود سپرده ویژه سرمایه گذاری عام بوده است و بقیه به سپرده های ارزی تعلق گرفته است. براین اساس، بانک ملت در 10 ماه نخست برای مانده حدود 2739 هزار میلیارد ریالی خود معادل 121 هزار و 469 میلیارد ریال سود پرداخت کرده که نرخ میانگین آن برای کل سال معادل 5.32 درصد  برآورد می شود که نسبت به هزینه جذب منابع و سپرده ها در نظام بانکی رقم پایینی محسوب می شود  و نسبت به رقم سود پول یا نرخ جذب منابع بالای 6 درصدی بانک ملت برای جذب منابع در سال 97 نیز ارتقا یافته و هزینه های جذب منابع برای وبملت را به شکل قابل توجهی کاهش داده است و نشان دهنده موفقیت بانک ملت در کاهش هزینه جذب منابع و نرخ سود پول بوده است. 
روند افزایش سپرده های غیر هزینه زا در سال های قبل نیز در بانک ملت اتفاق افتاده و   سهم سپرده های غیرهزینه زا از کل سپرده ها از 22 درصد در سال 96 به 29 درصد در سال 97 افزایش یافته و در سال 98 نیز در مرز 50 درصد قرار گرفته است. 
 در سال 97 سپرده های غیرهزینه زای این بانک 57.7 درصد و  سپرده های هزینه زا 8 درصد نسبت به سال 96 افزایش یافته است. ضمن این که رشد سپرده ها بیانگر روان بودن فرآیندها و نشانه اعتماد عمومی به این بانک است.  
براین اساس نرخ جذب منابع سپرده های بانک ملت برای کل سال 98 معادل 5.32 درصد برآورد می شود که به معنای کاهش نرخ جذب منابع و هزینه پرداخت سود سپرده ها نسبت به سال های قبل است.  در سال 97 نیز قیمت تمام شده پول در این بانک 1.75 درصد و قیمت بهره ای پول 2.02 درصد کاهش یافته است.
به عبارت دیگر، در سال 97 نرخ موثر سپرده های هزینه زا به میزان 2.6 درصد کمتر شده واین روند در سال 98 نیز ادامه داشته است.  براین اساس، با کاهش نرخ موثر سپرده های هزینه زا از 15.5 درصد به 12.9 درصد در سال 97، نسبت سود پرداختی به درآمدهای مشاع با کاهش 7 درصدی رو به رو شده است.
نام:
ایمیل:
* نظر: