:
كمينه:-۱°
بیشینه:۸°
به‌روز شده در: ۰۵ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۶
در 10 ماه نخست سال 98؛ سهم سپرده های بدون هزینه به 31 درصد افزایش یافت
کاهش سهم درازمدت و افزایش سپرده بدون هزینه؛ در دی ماه، حجم سپرده های دیداری بدون هزینه بانک تجارت از 248 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 389 هزار میلیارد ریال در دی 98 رسیده و رشد قابل توجه 57 درصدی داشته است. سپرده های کوتاه مدت کم هزینه با رقم 423 هزار میلیارد ریال سهم 34 درصدی از سپرده های درازمدت و سهم 23 درصدی از کل سپرده های بانک تجارت را به خود اختصاص داده است
کد خبر: ۱۵۱۴۲۱
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۸:۳۴
اقتصاد گردان – محسن شمشیری
طبق صورت های مالی آذر ماه 98، حجم سپرده های بانک تجارت با نزدیک به 23 درصد رشد از 1428 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 1753 هزار میلیارد ریال در آذر ماه 98 رسیده  و ضمن جذب بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی کشور، با تحول عمده ای در ترکیب سپرده ها و رشد سهم سپرده های بدون هزینه و کم هزینه و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه سود سپرده ها و افزایش سودآوری همراه شده است به گونه ای که سپرده های دیداری بدون هزینه با رشد 52 درصدی در 9 ماه نخست سال 98 همراه شده است. 
همچنین با ادامه  این روند در دی ماه، حجم سپرده های دیداری بدون هزینه بانک تجارت از 248 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 389  هزار میلیارد ریال در دی 98 رسیده و رشد قابل توجه 57 درصدی داشته است. 
نکته قابل توجه در ترکیب سپرده ها که نشان دهنده تحول در عملکرد بانک تجارت از طریق تغییر نگرش در هدفگذاری شعب و کاهش هزینه ها و بهبود سودآوری در سال 98 است، افزایش سهم سپرده های بدون هزینه و کم هزینه نسبت به سپرده های با هزینه بالاتر است.  به طوری که سپرده های قرض الحسنه ریالی و ارزی نیز از 71 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 78 هزار میلیارد ریال در دی ماه 98 رسیده و رشد 8.5 درصدی در 10 ماه نخست و 7 درصدی در 9 ماه نخست سال 98 داشته است. 
از سوی دیگر، سایر سپرده ها نیز که بدون هزینه محسوب می شود با رشد 15 درصدی همراه بوده و به رقم 79 هزار میلیارد ریال در آذر 98 رسیده است. 
همچنین اگرچه سپرده های درازمدت با رشد 17 درصدی در 9 ماه نخست مواجه شده اما بخشی از 1220 هزار میلیارد ریال سپرده درازمدت  را  سپرده های کوتاه مدت کم هزینه با سود حدود 10 درصد تشکیل می دهد که با رقم 423 هزار میلیارد ریال سهم 34 درصدی از سپرده های درازمدت و سهم 23 درصدی از کل سپرده های بانک تجارت را به خود اختصاص داده است و در نتیجه با سیاست ماه شمار کردن سپرده های کوتاه مدت، انتظار می رود که هزینه سود سپرده های وتجارت در سال 99 نیز کاهش بیشتری داشته باشد. 

کاهش سهم درازمدت و افزایش سپرده بدون هزینه
 
در حالی که سهم سپرده های درازمدت شامل سپرده بلندمدت و کوتاه مدت از 73 درصد در اسفند 97 به 69 درصد رسیده و 4 واحد کمتر شده است، سهم سپرده های بدون هزینه دیداری، قرض الحسنه و سایر از 27 به 31 درصد افزایش داشته و 4 واحد بیشتر شده است.  این بهبود ترکیب سپرده ها متاثر از تغییر نگرش در هدفگذاری شعب و جذب منابع از طریق سپرده های دیداری بوده و به کاهش هزینه پرداخت سود منجر می شود و در نتیجه سود حاصل از درآمد تسهیلات و پرداخت سود سپرده را افزایش می دهد.
 همچنین طبق گزارش دی ماه 98، بیش از 23 درصد سپرده ها را سپرده کوتاه مدت کم هزینه با سود 10.2 درصد تشکیل داده و بیش از 41 درصد سپرده ها نیز به سپرده بلندمدت با میانگین سود 16.8 درصد اختصاص یافته است که نشان دهنده ادامه رشد سپرده های دیداری و قرض الحسنه و سایر در دی ماه است و با این تحول، بانک تجارت به سمت کاهش هزینه سود سپرده ها و افزایش سود درآمدهای مشاع حاصل از  عملیات پرداخت تسهیلات و جذب سپرده در حال حرکت است.
در 9 ماه نخست رشد سپرده های بدون هزینه از جمله سپرده های دیداری با 52 درصد رشد، سپرده های پس انداز با 7 درصد رشد و سایر سپرده ها با 15 درصد رشد همراه بوده که  نسبت به رشد 17 درصدی سپرده درازمدت با هزینه بالاترو سود بانکی 10 تا 16 درصد، رشد بیشتری داشته است و در نتیجه باعث کاهش هزینه جذب منابع و نرخ سود سپرده ها و همچنین افزایش سودآوری بانک تجارت از محل درآمد تسهیلات و سود سپرده ها در سال 98 شده است. 
طی 9 ماه نخست سال 98،  سپرده های دیداری با 52 درصد رشد از 248 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 به 377 هزار میلیارد ریال در آذر 98 رسیده است. سپرده های پس انداز نیز طی این مدت از 71 هزار میلیارد ریال به 76 هزار میلیارد ریال رسیده و 7 درصد رشد کرده است. سپرده های سرمایه گذاری مدت دار شامل کوتاه مدت و بلندمدت نیز 17 درصد رشد کرده و از 1039 هزار میلیارد ریال به 1220 هزار میلیارد ریال رسیده است. همچنین سایر سپرده ها نیز از 68 هزار میلیارد ریال به 79 هزار میلیارد ریال رسیده و 15 درصد رشد کرده است. 
همچنین درآمد تسهیلات و سرمایه گذاری از 29530- میلیارد ریال در سال 96 به 5678 میلیارد ریال در سال 97 رسیده و مثبت شده است و در سال 98 نیز رقم 13220 میلیارد ریال را ثبت کرده که نشان دهنده مثبت شدن روند درآمد تسهیلات و سرمایه گذاری در این بانک است و نوعی انضباط مالی، بهبود روش ها، و تغییر نگرش در شعب بانک را نشان می دهد. 
 خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در سال های 96 تا 98 با جهش درآمد تسهیلات و سپرده و تبدیل زیان به سود مواجه شده است. این نکته نشان می دهد که با افزایش تسهیلات دهی بانک تجارت از یک سو و کاهش هزینه سود سپرده ها، درآمد حاصل از تسهیلات و سپرده های بانک تجارت رشد قابل توجهی داشته و برآورد می شود که در آمد تسهیلات و سپرده بانک تجارت برای سال 99 بهتر شود.

رشد سپرده های کم هزینه 

بر اساس گزارش شاخص های مالی منتهی به آذر 98 که در گزارش کدال بورس به صورت رسمی منتشر شده، میزان سپرده های بانک از 1280 هزار میلیارد  ریال در اسفند 97 به 1615 هزار میلیارد ریال  در سال 98 رسیده و 26 درصد رشد کرده است. میزان سپرده های جاری که سپرده های کم هزینه محسوب می شوند نیز از 98 هزار میلیارد ریال در اسفند 96 به 169 هزار میلیارد ریال در اسفند 97 و 311 هزار میلیارد ریال در آذر 98 رسیده و 85 درصد در 9 ماه نخست 98 رشد کرده  است. میزان نقدینگی نزد بانک مرکزی از 83  هزار میلیارد در سال 96 به 120 هزار میلیارد ریال در آذر 98 رسیده و رشد قابل توجه 27 درصدی در 9 ماه نخست داشته است. 

سود آوری درآمد تسهیلات و سود سپرده

جمع درآمد تسهیلات از ابتدای سال تا پایان دی 98 معادل 14 هزار و 776 میلیارد تومان اعلام شده است. درآمد تسهیلات از اول سال 98 تا پایان آذر 98 معادل 13226 میلیارد تومان بوده است. درآمد تسهیلات در دی ماه نیز معادل 1550 میلیارد تومان اعلام شده است. 
درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در 10 ماه نخست سال 98 با احتساب 147هزار و 769 میلیارد ریال درآمد تسهیلات و 140هزار و 129 میلیارد ریال سود سپرده، معادل 7 هزار و 640 میلیارد ریال برای 10 ماه نخست سال است که با فرض ادامه این روند، درآمد تسهیلات و سپرده معادل 92 هزار میلیارد ریال برای کل سال خواهد شد. 
این درحالیست که خالص درآمد تسهیلات و سپرده گذاری در سال 98 با جهش درآمد تسهیلات و سپرده مواجه شده  و سودآور شدهاست.  این نکته نشان می دهد که با افزایش تسهیلات دهی بانک تجارت از یک سو و کاهش هزینه سود سپرده ها، درآمد حاصل از تسهیلات و سپرده های بانک تجارت رشد قابل توجهی داشته و برآورد می شود که در آمد تسهیلات و سپرده بانک تجارت برای سال 99 نسبت به سال 97  و98 افزایش داشته باشد
عملکرد بانک تجارت نشان می دهد که مانده تسهیلات در پایان دی به 1541 هزار میلیارد ریال رسیده و  مشارکت مدنی، فروش اقساطی، تسهیلات ارزی، خرید دین، قرض الحسنه، و سایر تسهیلات بیشترین مانده را در بین عقود بانکی داشته اند. 
نام:
ایمیل:
* نظر: